Ontrafeling van een dogma – video-registratie voordracht klimaat

Ik heb de laatste tijd enkele voordrachten gehouden om de klimaatsceptische visie laagdrempelig voor een lekenpubliek uiteen te zetten. Van één van die voordrachten – voor het ‘Bataafsch Genootschap voor Proefondervindelijke Wijsbegeerte‘ in Rotterdam, dat in 1769 werd opgericht – is onderstaande video-registratie gemaakt.

Uitgangspunt is het ‘grote verhaal’ (de ‘narrative’) over die verschrikkelijke opwarming van de aarde, dat we al tientallen jaren via de media bijna dagelijks krijgen opgediend.

Wat iedereen weet

 • De wereldtemperatuur stijgt steeds sneller.
 • Dat komt door de menselijke uitstoot van CO2.
 • De zeespiegel stijgt alarmerend snel.
 • Binnenkort is de Noordpool ijsvrij.
 • Gletsjers smelten.
 • Miljoenen klimaatvluchtelingen worden verwacht.
 • Door de opwarming van de aarde neemt de biodiversiteit af.
 • De frequentie van extreme weersverschijnselen neemt toe.
 • IJsberen dreigen uit te sterven.
 • De ontwikkelingslanden worden het zwaarst getroffen door klimaatverandering.
 • Alle wetenschappers zijn het daarover eens.

In de voordracht worden al deze stellingen weerlegd.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacybeleid.
I Accept

 

Dit artikel verscheen het eerst op Climategate.nl.

Maak kennis met onze auteurs, en bekijk de filmpjes van climategateTV.

Door |2018-08-02T19:11:13+00:0011 juni 2018|20 Reacties

20 Comments

 1. Hetzler 11 juni 2018 om 18:23 - Antwoorden

  Prima lezing. Het is goed om een dergelijke lezing onder de aandacht te brengen. Er resten ons sceptici nauwelijks andere mogelijkheden. Soms vraag ik mij af hoe lang het nog zal duren voordat de klimaattheocratie het geven van dergelijke lezingen zal verbieden.
  Bij mijn lezingen uit zich veel verontwaardiging over hoe de burger door de Overheid en de media misleid wordt.

  • Henk dJ 11 juni 2018 om 18:57 - Antwoorden

   “Er resten ons sceptici nauwelijks andere mogelijkheden.”
   Een andere mogelijkheid zou zijn om je argumenten in een degelijk wetenschappelijk manuscript te onderbouwen, dit voor te leggen aan peer review, en dit dan zo te publiceren in een degelijk wetenschappelijk vakblad.

   Waarom gebeurt dat niet?

   En voordat je beweert dat wetenschappers met een ‘afwijkende visie’ die de mond wordt gesnoerd, lees eerst eens heel goed http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/7092614.stm.

   Er rest je dan inderdaad alleen maar je overtuiging presenteren voor leken, die je handige manipulaties, verdraaiingen en leugens niet direct door hebben.

  • J. van der Heijden 12 juni 2018 om 09:24 - Antwoorden

   “Bij mijn lezingen uit zich veel verontwaardiging over hoe de burger door de Overheid en de media misleid wordt.”

   Ik zou graag een keer langs komen, wanneer kom je een keer in het Westen? Dan kan ik eens zien of de “burgers” in jouw lezing goed worden geïnformeerd over de status van de klimaatwetenschap

  • Marcos 12 juni 2018 om 10:50 - Antwoorden

   Helemaal 100% mee eens Hetzler en ik zou ook vooral geen energie steken in types als HenkdJ en Heyden die met hun gezuig en wartaal steeds ongeloofwaardiger worden. Waar halen ze de tijd vandaan om dit soort onzin te blijven herhalen?

   • Henk dJ 12 juni 2018 om 18:38 - Antwoorden

    Leg eens uit, Marcos, waarom vind je het dan geen goed idee dat sceptici hun argumenten in een degelijk wetenschappelijk manuscript zouden onderbouwen?

    • Hans Labohm (Hoofdredacteur)

     Henk dJ,

     Dat is een uitstekend idee, maar niet nieuw. Anderen zijn daar reeds in de loop der jaren vele malen op gekomen en hebben daaraan uitvoering gegeven.

     Lees de rapporten van het NIPCC (met honderden referenties naar de peer-reviewed literatuur).

     • Henk dJ 12 juni 2018 om 22:32

      mooi geprobeerd Hans, maar daar trap ik niet in.De nipcc rapporten eijn niet peer-reviewed.

     • Hans Labohm (Hoofdredacteur)
      Hans Labohm (Hoofdredacteur) 12 juni 2018 om 23:19

      Henk dJ,

      Je weet dat in klimaatsceptische kring de huidige peer-review vaak wordt beschouwd als gate keepers van het officiële AGW-paradigma.

      Nochtans zijn de rapporten van het NIPCC gebaseerd op zo’n kleine 1000 peer-reviewed artikelen. Ze zijn bovendien geschreven door eminente wetenschappers, die over een grote en brede kennis van de materie beschikken.

      Ontken je dat? Vind je dat niet relevant? Zo ja, waarom niet?

      Ik herinner mij dat Gerbrand Komen, voormalig directeur wetenschappelijk onderzoek van het KNMI, tijdens een bijeenkomst aldaar van een aantal jaren geleden, waar het KNMI een ontmoeting met Fred Singer, een van de hoofdauteurs van de NIPCC-rapporten, had georganiseerd, de betrokken publicatie had gekwalificeerd als ‘serieus’. Denk jij het beter te weten dan een professional als Gerbrand Komen?

     • Guido 13 juni 2018 om 12:10

      Beste Hans, weer even een dagje terug op je website, ik heb destijds het NIPCC rapport deels doorgenomen en daar staan inderdaad veel peer-reviewed publicaties in (die ook gewoon AGW ondersteunen zoals zo’n beetje de hele wetenschap) maar daar wordt dan heel selectief in geshopt door de lead authors (dat zijn de usual suspects) die voor het echte sceptisch werk met name naar hun eigen werk vertellen.

      Een beetje zoals in jouw filmpje “mijn” grafiek van klimaatgevoeligheid, jij geeft daar de twist aan dat we niet zo veel weten terwijl in het originele blogbericht ook een heel andere interpretatie mogelijk is, waar je een stuk verder mee kan komen.

      Je laatste vraag aan Henk is een beetje ironisch, kan jij voor jezelf verklaren waarom je het beter denkt te weten dan de professionals?

     • Henk dJ 13 juni 2018 om 18:31

      Hans, om jou te parafraseren: Nochtans zijn de rapporten van het IPCC gebaseerd op [duizenden] peer-reviewed artikelen. Ze zijn bovendien geschreven door eminente wetenschappers, die over een grote en brede kennis van de materie beschikken. Ontken je dat? Vind je dat niet relevant? Zo ja, waarom niet?

      Daarbovenop zijn die IPCC rapporten zelf ook peer-reviewed, door honderden klimaatwetenschappers. Daartegenover staat dat de NIPCC rapporten enkel ‘pal-reviewed’ zijn: enkel de vriendjes van de Hearthland-club schrijven mee aan die rapporten. Dus zo wordt er wel voor gezorgd dat -zoals Guido al aangaf- de zaken op de ‘juiste’ manier worden verdraait om binnen de libertaire visie te passen.

      Om op je vraag te antwoorden: ja ik ben het niet me je eens dat de auteurs van het NIPCC “eminente wetenschappers” zijn. Toch zeker niet wat betreft klimaatonderzoek. Waar is de lijst van peer-reviewde publicaties van origineel onderzoek over klimaat dat Fred Singer, Robert M. Carter of Craig Idso in de afgelopen 30 jaar hebben gedaan?

 2. J. van der Heijden 12 juni 2018 om 09:22 - Antwoorden

  En in deze presentatie probeert Hans Labohm te verkopen dat we GISS data moeten verlengen met de UAH data.

  Ik verwacht hoogdravend commentaar van Boels die er absoluut op tegen is!

  /sarc

  Verder vraagje aan Hans,

  waarom gebruik je UAH 6 en niet RSS 4? Wat is jouw onderbouwing voor deze keuze?

  En uit welke studie komt jouw plaatje over de relatie tussen CO2 en temperatuur?

  En waarom kijk je niet naar deze studie

  geosociety.org/gsatoday/archive/14/3/pdf/i1052-5173-14-3-4.pdf

  Als we deze puntjes hebben afgetikt ga ik weer verder kijken.

 3. Hugo 12 juni 2018 om 11:13 - Antwoorden

  Henk dj
  Bedankt voor deze link naar een artikel uit 2007 Maar juist deze datum geeft goed weer wat er mis is.
  Onder “At second hand” kun je goed zien dat de in de grafiek op de horizontale as de datering eindigd bij 2000 en vervolgens zie je een rode lijn recht omhoog lopen en dan blijkt dat hier gemeten waarden en modelberekeningen aan elkaar geknoopt worden.
  Vervolgens kun je als je onderstaande link ziet constateren dat de gemeten waarden na 2000 toch iets anders verlopen.
  https://www.climategate.nl/2018/06/klimaatverandering-de-nakende-ondergang-van-een-hype/
  Dat noemen we sjoemelen met data en voor je weer naar allerhande linkjes gaat zoeken hier nog wat info uit 2011 van het KNMI ook op basis van gemeten waarden. Enkele stukjes uit de tekst:
  ” De bovenlaag van de oceaan is tegen de verwachtingen in sinds 2003 niet meer warmer geworden.
  De oceaantemperatuur is 0,02 graden Celsius minder gestegen dan verwacht. Een fractie van een graad maar omgerekend is dit een grote hoeveelheid warmte. Als hiermee de lucht zou zijn opgewarmd, dan zou het de afgelopen acht jaar 5 graden warmer zijn geworden. Dat is niet gebeurd. Ook een warmere bodem of meer afsmelten van land- en zeeijs dan verwacht, is uitgebleven. Hoe komt het dat de bovenlaag van de oceaan acht jaar lang niet warmer is geworden, ondanks de toename van broeikasgassen? ”
  Wat we hier zien is waarneming geen twijfel mogelijk de opwarming stagneert minimaal vanaf 2003.

  En dan komt de klimaatwetenschap in beeld.
  Volgens de theorie en de modelberekeningen moet de warmte er zijn maar wordt niet gemeten.
  Maar computers en klimaatmodellen genoeg.
  We beginnen met een aanname ( een vooronderstelling) De modelberekeningen zijn juist maar de warmte is niet waargenoemen en moet er wel zijn.
  Op basis van modelberekeningen komen ze dan met een verklaring en brengen dat breed in het nieuw als waren dat feiten.
  De verdwene warmte is gevonden in de computers. https://www.knmi.nl/over-het-knmi/nieuws/verdwenen-warmte-in-oceaan-gevonden
  Beste Henk dj
  Uit het artikel van de BBC blijkt dat er gesjoemeld wordt door door data uit waarnemingen en data uit modelberekeningen aan elkaar te knopen en dan ook nog eens te verwijzen naar de hockey stick.
  Ga je schamen als je dit soort teksten denkt te gebruiken om aan te tonen datt klimaatwetenschap volwassen is.

  • Henk dJ 12 juni 2018 om 18:59 - Antwoorden

   Wat is het punt dat je wil maken, Hugo? Dat al die modellen verkeerd zijn? Dat er geen opwarming is? Kijk gewoon naar de gemeten data – dus niet naar de modellen.
   http://www.woodfortrees.org/plot/hadcrut4gl/mean:36/plot/hadsst3gl/mean:36

   En lees toch eens ten gronde wat er in dat artikel staat: nergens is er ook maar enig bewijs dat er gesjoemeld werd. Er waren wel beschuldigingen (die jij herhaalt) maar nooit bleek dat die beschuldiging ten gronde was.

   Data uit verschillende bronnen “aan elkaar knopen” is niet gesjoemel, zolang je het duidelijk uitlegt (bijvoorbeeld door verschillende kleurtjes in een grafiek 🙂 ) en in je tekst uitlegt waarom je dat doet. Maar als je blindelings op zoek gaat naar iets om kritiek op te geven, omdat de conclusie niet in je overtuiging past, dan kan je op simplistische wijze dat wel als gesjoemel bestempelen…

 4. Scheffer 12 juni 2018 om 18:46 - Antwoorden

  Dit boek “Man-made Global Warming; unravelling a dogma” motiveerde me bij publicatie het IPCC vooral op betrouwbaarheid nauwlettend in de gaten te houden de komende jaren.

  Donna Laframboise haar “The Delinquent Teenager Who Was Mistaken for the World’s Top Climate Expert” was het boek dat mijn gevoel geheel bevestigde dat het IPCC volstrekt niet te vertrouwen was.

  Vervolgens waren er de relevatie van de verborgen gehouden climategate emails van de CRU van de EAU (het klimaat-kernteam van het IPCC), tussen Biffra, Jones, Mann en anderen klimaatsamenspanners en hun politieke vrienden die hun rugdekking gaven, die het geknoei met temperatuurdataseries, de invloed van ingebrachte parameters en de ontoelaatbare ingepaste proxie-data in hun computermodellen blootlegden, dat ze voor de buitenwereld juiste wilden verbergen, door openheid te weigeren ondanks de verplichting in de wet voor openheid.

  Ik leerde van IPCC critici en IPCC-authors Judith Curry, John Christie en Richards Tol dat het met de betrouwbaarheid van het IPCC nog erger was dan ik al dacht.

  Ik leerde op het internet de analyse van Michael Mann’s alarmistische hockeystick-curve, door Ross McKitrick en Anthony Watts gedecomponeerd als wetenschapsfraude. Het bleek dat de middeleeuwse warmte periode door Mann met een statistische truc (smoothing) was afgevlakt waardoor de alarmistische stick ontstond.

  Ik leerde uit Salomon Kroonenberg’s boeken, dat huidige opwarming en CO2 géén positieve correlatie hebben en dat de recente opwarming van de laatste 3 eeuwen niets voorstelde in vergelijke met de opwarmingen van duizenden jaren geleden.

  Ik leerde tussen de regels lezen van de listige de kern ontwijkende commentaren in de media en blogsites van de politiek gemotiveerde alarmisten (met een wereldpolitieke agenda van “de nieuwe wereldorde”niet anders dan het klimaatcommunisme) en meerijders op de gesubsidieerde klimaatbandwagon zoals Van Soest cs. en de vele “ondernemers” en speculanten in gesubsidieerd “duurzaam” terwijl het bewijs bloot ligt dat het huidige “duurzaam” aan klimaatbeheersing niets bijdraagt.

  Toen de evaluaties van het Kyoto-verdrag en bekend werden bleek dat juist daardoor de CO2 in de atmosfeer was gestegen met meer dan 30%.

  Het Parijse-klimaat-akkoord was tenslotte de grootste politieke cover-up en van burgerbedrog, bestuurlijke onkunde en “groene” ideologische dwaling dat op geen enkele wijze aan klimaatbeheersing zal bijdragen, alleen dan “boekhoudkundig” binnen Europa.

  En Europa is nu het domste klimaat-jongetje van de klas geworden, kostbare “klimaatbeheersing” in voeren die niks aan klimaatbeheersing bijdraagt, terwijl de grote mogendheden China, India en de USA zeker tot 2030 alleen maar extra CO2 -uitstoten.

  En het klimaat trekt zich niks aan van Europa’s ideologische “klimaatbeheersing”

Geef een reactie

Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK