Een bijdrage van Jeroen Hetzler.

Onlangs verscheen een artikel waarin werd gesteld:

The scientist widely known as the “Father of Global Warming” has admitted for the first time that data used to promote his climate change theory was false and fradulently manipulated by Al Gore to suit an agenda.

However a new study that compares real-world data to the original Scenario B model — finding no correlation — has received Hansen’s backing, with the “Father of global warming” admitting he is “devastated” by the way his data has been used by climate alarmists.

Real World data shows “the science is not settled”

The dire climate prediction that was taken from Hansen’s data model “significantly overstates the warming” observed in the real world since the 1980s, according to the new analysis

Bron: hier.

Hans Labohm echter kwam tot de conclusie:

De auteur van het artikel maakt een grove fout. Dit is wat onder de foto staat:

Dr. Ross McKitrick, known as the ‘Father of Global Warming’, says real world data shows no global warming has occured.

Dit is onzin. Ross McKitrick [actief deelnemer aan de werkzaamheden van het VN-klimaatpanel] is altijd een fervent klimaatscepticus geweest. Bovendien is hij econoom en geen klimatoloog. Daarenboven is er wèl opwarming geweest.

Als je als journalist zulke fouten maakt, is het duidelijk dat je niet weet waarover je schrijft. Daarmee is het artikel in mijn ogen meteen gediskwalificeerd.

Het interview met Hansen is hier te vinden:

https://apnews.com/664cf2e917604adf90472daa35989ffb

Daarin staat niet wat in het artikel wordt beweerd als wat Hansen zou hebben gezegd.

Kortom een ‘canard’ en dus niet geschikt om op Climategate.nl aandacht aan te schenken.

Men kan het ook omdraaien door dit aan de kaak te stellen en dat een waarschuwing nodig is om op te passen voor dergelijk nepnieuws. We lezen namelijk:

Economist Ross McKitrick and climate scientist John Christy found observed warming trends match the low-end of what Hansen told Congress during a hearing on global warming organized by then-Congressman Al Gore.

Climate modelers will object that this explanation doesn’t fit the theories about climate change,” the two wrote. “But those were the theories Hansen used, and they don’t fit the data. The bottom line is, climate science as encoded in the models is far from settled.

Bron: hier

Op zich een juiste conclusie, maar het zou onverstandig zijn om victorie te kraaien als zou Hansen een bekeerling zijn. Dit is onjuist. Wie dat desondanks gelooft, brengt klimaatscepsis als geheel in diskrediet.

Sceptici echter beschikken over voldoende kennis om de klimaatmodellen te bekritiseren en te weerleggen zoals inmiddels ook is gebeurd. Hansen als autoriteitsargument in deze nieuwe zin, is evengoed een drogreden.

Hieronder staan dan ook behartenswaardige overwegingen over klimaatmodellen.

De hoofdstroom binnen de klimatologie houdt er ongeveer de volgende redenering op na. Hoe de gemiddelde temperatuur tot stand komt, is gecompliceerd, maar niet belangrijk. Belangrijk is de verandering van de temperatuur. Die moet veroorzaakt zijn door verandering in een of meer subprocessen. Als je je dan afvraagt welke gemeten parameters veranderd zijn, dan komt men op de broeikasgassen met CO2 als meest direct aan menselijke activiteit te relateren grootheid. Impliciet is de aanname dat andere parameters niet zijn veranderd. Dat nu is een onverantwoorde aanname.

Geologisch en astronomisch gezien is de periode van de Romeinse tijd tot nu erg kort. En in die korte periode hebben we een warme Romeinse tijd gehad, gevolgd door een afkoeling van ~ 1 graad C, daarna een warme Middeleeuwse periode, vervolgens een ‘Kleine IJstijd’ en daarna weer opwarming voorlopig tot 1998 en sindsdien een 20 jaar durende gelijkblijvende temperatuur. Geen van deze veranderingen correleert over zijn hele periode met de atmosferische CO2-concentratie. Deze inconvenient truth leidt helaas tot paniekreacties. Gekozen wordt dan regelmatig voor ‘homogenisering’ van de waarnemingen. Dit komt neer op het herschrijven van de waarnemingsgeschiedenis en het verwijderen of gladstrijken van onwelgevallige resultaten, op een nogal onnaspeurbare wijze. Daar zijn hierboven al kritische noten over gekraakt”

Bron hier.

John Christy. Schermafbeelding.

Mijn indruk is dat er sprake is van permanente paniek onder alarmisten die zich vertaalt in bluf en grote woorden. Ten onderstreping hiervan lezen we:

Een terzijde. Economische modellen hebben zeer veel gemeen met natuurwetenschappelijke modellering, zeker waar het de onderliggende wiskunde betreft. Het gaat altijd om het oplossen van stelsels gekoppelde differentiaalvergelijkingen waarbij problemen met singuliere punten en chaos altijd op de loer liggen. Toch kennen wij niemand, zeker ook geen enkele econoom, die met droge ogen betoogt dat deze modellen voorspellingen kunnen doen die een realiteitswaarde tot over 50 jaar of meer zullen hebben. Het is dan ook bizar dat een aantal natuurwetenschappers van mening is dat de huidige klimaatmodellen dat vermogen wel zouden hebben.

Bron: hier

Het suggereert dat klimatologen zich als boven de wetenschap verheven profeten beschouwen begenadigd met visionaire gaven die welke die van alle natuurwetenschappers overstijgen. Het is met 95% zekerheid vast te stellen dat na 1998 de berichtgeving over klimaat bestaat uit nepnieuws.

Derhalve blijf ik van mening:

Ceterum censeo Legem Caeli delendam esse.