Nutatie, een van de mogelijke oorzaken van regionale klimaatverandering?

Ap Cloosterman. Foto: auteur.

Nutatie is de beweging van de omwentelingsas van een voorwerp die optreedt wanneer het massamiddelpunt van het voorwerp niet op de omwentelingsas ligt. De oorzaak hiervan kan zijn, dat de samenstelling van het voorwerp niet homogeen is of dat de vorm van het voorwerp ten opzichte van de omwentelingsas asymmetrisch is.

Planeten, de Aarde inbegrepen, vertonen vaak een zekere (natuurlijke) nutatie. De nutatiekegelhoek bedraagt hooguit 10 boogseconden.
Zie figuur 1 en 2.

 

Figuur 1.

De belangrijkste schommeling heeft een periode van 18,6 jaar, maar er zijn ook kleinere schommelingen met veel kortere periodes, sommigen zelfs van maar enkele dagen.

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2.

 

R=rotatie
P=precessie
N=nutatie

 

 

 

Figuur 3.

Dit beschreven proces van (natuurlijke) nutatie is onderdeel van de eigenschappen van de Aarde met haar omliggende hemellichamen (Zon, Maan en planeten).

Deze natuurlijke nutatie zorgt ervoor dat de instraling van zonlicht op de Aarde plaatselijk verandert. Deze verandering (regionale klimaatverandering) is nauwelijks merkbaar. Als de massa verhouding op Aarde verandert kan dat wel van invloed zijn.

Zie hier.

Ik geef eerst een vergelijkend voorbeeld uit ons dagelijks leven:
Uitbalanceren van autowielen:

Het balanceren van de wielen is het in balans brengen van de velg en band. Dit wordt altijd gedaan na het monteren van nieuwe banden.

Onbalans (in de astronomie: nutatie) heeft te maken met een onevenwichtige verdeling van de massa van het wiel. De onbalans haalt men weg door lood op de velg te plaatsen waardoor de velg en de band bij elk toerental in balans blijft.

Massaverplaatsing op Aarde, als het om grote hoeveelheden gaat, kan nutatie verhogend werken.

De volgende natuurlijke verschijnselen of menselijke acties zijn hierop van toepassing:

1. De compacte stedelijke uitbreiding op Aarde: er wordt materiaal van elders aangevoerd;

2. Het delven van gesteente (bijvoorbeeld marmer, graniet en basalt), dat op andere plaatsen wordt gebruikt als bouwmateriaal;

3. Het delven van metalen (bijvoorbeeld ijzer, koper, lood, zink) en het verplaatsen hiervan naar andere locaties;

Bert Vermeersen. Foto: TU Delft.

4. De enorme hoeveelheden aan kolen, turf, gas en olie die worden verbrand en als gas aan de Aarde ontsnappen. De hoeveelheid olie, die inmiddels aan de Aarde is onttrokken wordt geschat op 5,3 x 10^11 ton. De hoeveelheid landijs op Groenland is 2,8 x 10^12 ton. Als al dit ijs zou smelten dan verandert de massaverdeling van water en ijs drastisch en dat heeft gevolgen voor de aardrotatie-as (nutatie) en dat betekent dat de instraling van het zonlicht per regio anders zal worden en dat heeft gevolgen voor het regionale klimaat, aldus prof. dr. Bert Vermeersen geofysicus en hoogleraar TUD.

Alleen al wat betreft de massa van de inmiddels opgepompte aardolie komt dit overeen met 1/5 deel van de ijsmassa op Groenland! En dat gaat maar door!

5. De bouw van dijken en waterbassins voor waterkrachtcentrales.

Bovengenoemde zaken hebben een grotere impact gekregen na de start van de industriële revolutie. Het IPCC en de politiek reppen hier niet over en richten zich volledig op de stijging van het gehalte aan CO2 in onze atmosfeer met als gevolg de volgens hen toegenomen gemiddelde aardse temperatuur.

Overigens waren de temperatuurmetingen uit die tijd, zeker als het gaat om een aards gemiddelde, weinig betrouwbaar. Dit is ook het geval, als het gaat om regionale temperatuur verschillen uit die tijd.

Alarmisten wijzen de menselijke emissie van CO2 als schuldige van de opwarming van de Aarde aan. De opwarming vanaf de start van de industriële revolutie tot heden is 1,2 °C geweest. De bijdrage door invloed van CO2 is volgens sceptici slechts 0,23°C geweest. Het is dus heel goed mogelijk, dat een verhoogde nutatie voor een deel van invloed is geweest op de regionale klimaatveranderingen.

Vermeldingswaard is dat onderwerp nutatie in de IPCC-rapportage in het geheel niet aan de orde is geweest.

6. Het kappen van bossen en oerwouden. Het hout wordt naar andere plaatsen afgevoerd;

7. Het smelten van grote hoeveelheden ijs op gletsjers en op land (Antarctica en Groenland). De afgebroken Larsen C-ijsplaat woog bijvoorbeeld maar liefst 1 biljoen ton. De massa die eerder plaatselijk haar druk liet gelden, verplaatst zich als water over de oceanen. (Dit is niet van toepassing voor zee-ijs.) Volgens het Jet Propulsion Laboratory van NASA-Californië is dit de belangrijkste oorzaak.

8. Uitbarstingen van lava veroorzaken een verandering in de verdeling van de massa van het magma in het inwendige van de Aarde. Het gevolg hiervan noemt men de Chandler Wobble: De Chandler Wobble is een kleine variatie in de rotatie van de aarde op zijn as. Het is al enige tijd bekend dat de fase van de Chandler Wobble
in de jaren 1920 met 180 graden is gestegen, maar een nieuwe studie door wetenschappers aan de Russische Academie van Wetenschappen heeft aangetoond dat hetzelfde ook in 1850 en 2005 gebeurde. Maar
niemand weet waarom. Zie hier.

9. Schuivende continenten. De bewegende aardplaten verplaatsen zich met een snelheid van 1 tot 10 cm per jaar, met uitschieters tot 30 cm per jaar. Zie hier.

10.Aardbevingen. De aardbeving in Chili in 2010 van 8,8 op de schaal van Richter heeft de aardas een paar centimeter verschoven. Volgens onderzoekers van NASA heeft de beving de aardas zo’n acht centimeter uit het lood geslagen. Bij de beving op Sumatra (9,1 op de schaal van Richter) van 2004 verschoof de aardas zo’n zes centimeter. Zie hier.

Overigens lijkt het mij een schier onmogelijke taak om de precieze invloed van de bovengenoemde 10 punten t.o.v. de verandering van de nutatie te berekenen.

Conclusie: Bij de beoordeling van oorzaken van klimaatveranderingen is het verstandig en noodzakelijk om het fenomeen ‘nutatie’ in het onderzoek mee te nemen.

Door |2018-08-09T09:52:21+00:008 augustus 2018|109 Reacties

109 Comments

 1. Scheffer 8 augustus 2018 om 16:34 - Antwoorden

  Vandaag een debatje over de (enige / weinige?) invloed van aardse nutatie op het weinig interessante en zeer traag en gestaag opwarmende wereldklimaat, geheel binnen de natuurlijke variatie en statistische ruis en naast de reeds 12 andere klimaatvariabelen / klimaatfactoren van voornamelijk natuurlijke oorsprong die het wereld- en regionale klimaat bepalen.

  Op radio1 van onze Staatsomroep was het de hele dag ALARM. De hele dag verhitte (nep-)nieuwspropaganda, omtrent de wereld die ten onder zal gaan aan een nog snellere hitte en klimaatverandering. “De verschrikkelijke klimaat-wereldramp is niet meer te vermijden” is de teneur. “Redden wat en nog te redden valt”

  Dat is gebaseerd op “deskundigen” zegt de NOS, die niet nader bij naam worden genoemd. Het lijkt erop dat het uit de koker van de (Duitse) politiek gefrustreerde klimaatalarmist Hans Joachim Schellnhuber komt, hoewel ik dat (nog) niet kan nagaan. Wie?

  De timing door de NPO-nieuwsdienst lijkt niet toevallig: Het lijkt er sterk op, of het thans onder hoogspanning werkende PBL, om een RutteIII-klimaattafels-akkoord in elkaar te kunnen draaien, een extra “kontje” krijgt vanuit onze gesubsidieerde jarenlang klimaatalarmistische Staatsomroep met het doel een zo groot mogelijke “duurzame”-economische-ramp door het PBL te kunnen presenteren.

  • Frans Galjee 8 augustus 2018 om 20:14 - Antwoorden

   Scheffer,

   “De timing door de NPO-nieuwsdienst lijkt niet toevallig: Het lijkt er sterk op, of het thans onder hoogspanning werkende PBL, om een RutteIII-klimaattafels-akkoord in elkaar te kunnen draaien, een extra “kontje” krijgt vanuit onze gesubsidieerde jarenlang klimaatalarmistische Staatsomroep met het doel een zo groot mogelijke “duurzame”-economische-ramp door het PBL te kunnen presenteren.”

   Ik probeer niet te denken aan complotten maar wat jij hier schrijft krijg ik ook niet uit mijn kop. De propagandamachine draait zoals we die ons kunnen herinneren van ruim 70 jaar geleden.

 2. Peter van Beurden 8 augustus 2018 om 18:02 - Antwoorden

  Scheffer
  Als je het interview over die dode vissen bedoeld dat gisteren om 22.00 uur al voorbij kwam, bekroop het verband met de uitlatingen van Schellnhuber me ook. Misschien kun je het terugvinden bij “Oud Nieuws” van gisteren dus. Daar was een “deskundige” in beeld. Maar pas op, je bent pas een deskundige wanneer je met de mainstream meedenkt. Verdorie toch, nu realiseer ik me dat ik hier op deze site ook bij de mainstream hoor waarschijnlijk. Hoe klets ik me hier nu weer uit?

 3. Hetzler 8 augustus 2018 om 18:08 - Antwoorden

  Daar ik in die materie onvoldoende onderlegd ben, kan ik het artikel van Ap niet op de juiste merites beoordelen. Ik heb echter veel waardering voor de vele leerzame en interessante bijdragen die Ap levert aan onze kennis.

  Wat bovenstaande discussie bij mij achterlaat, zijn de heftige emoties die zich vertalen in neerbuigendheid, bluf, verontwaardiging en ad hominems. Komt dit voort uit gevoelens van onmacht dat anderen het niet eens met dezen zijn? Een welhaast religieuze verontwaardiging? Ik vrees het. Verwonderlijk is die heilige verontwaardiging wel. Ik vrees dat deze inherent is aan diegenen die zich als redders van deze planeet en de mensheid beschouwen. Deze eenzijdige bezetenheid speelt de discussie parten. Respectvol is die eenzijdigheid zeker niet.
  Persoonlijk zie ik ook geen reden voor die heilige verontwaardiging, omdat te veel vragen onbeantwoord blijven, te veel ideologische en financiële belangen spelen en te veel weerleggende observaties zijn. Naar mijn mening kunnen wij alleen maar blij zijn dat die rampscenario’s allesbehalve zekerheid zijn. integendeel.
  En ja, het valt wel erg op dat de NPO-propaganda niet toevallig weer een hoogtepunt kent nu.

  • bart 8 augustus 2018 om 18:26 - Antwoorden

   .hoe noemt trump de pers ook al weer?…de vijand van het volk!…mvg…bart..

  • J van der Heijden 8 augustus 2018 om 18:57 - Antwoorden

   ” Wat bovenstaande discussie bij mij achterlaat, zijn de heftige emoties die zich vertalen in neerbuigendheid, bluf, verontwaardiging en ad hominems. Komt dit voort uit gevoelens van onmacht dat anderen het niet eens met dezen zijn? Een welhaast religieuze verontwaardiging? Ik vrees het. Verwonderlijk is die heilige verontwaardiging wel. Ik vrees dat deze inherent is aan diegenen die zich als redders van deze planeet en de mensheid beschouwen. Deze eenzijdige bezetenheid speelt de discussie parten. Respectvol is die eenzijdigheid zeker niet.”

   Ik begrijp dat he dat niet begrijpt, maar ik zou Ap/Leonardo/Scheffer niet zo hard afvallen.

   Verder maak je een vaak gemaakte fout, iemand imbeciel/miezerig stalkertje/zeloot noemen is geen ad hominem (DH1), maar gewoon schelden (DH0)

   http://www.paulgraham.com/disagree.html

 4. Peter van Beurden 8 augustus 2018 om 18:19 - Antwoorden

  Kees
  Dan heb ik in de 1,5 jaar dat ik deze site dagelijks volg toch andere ervaringen. En mij bekruipt het gevoel dat velen hier dat ook zo beleven.
  Mij valt vooral de vaak neerbuigende toon op waar ik beide heren op betrap. Toegegeven, de een maakt het bonter dan de ander. Reden waarom ik die persoon tot het tegendeel blijkt, negeer.
  Dat anderen, of de schrijver van het artikel dan uiteindelijk zijn of haar gram haalt, lijkt me begrijpelijk. Negeren kan natuurlijk ook. Kritische persoonlijke opmerkingen en correcties verdienen een weerwoord. Met linkjes kun je in de loop van een gedachtewisseling niet zoveel. Daar is het nodig om iemand passend van repliek te dienen om het belemmeren van de gedachtegang te voorkomen. Dat linkje is prima, maar in een betoog kiest men zijn/eigen verstaanbare taal. Anders sla je de dialoog dood en dat lijkt me niet de bedoeling.

 5. Bert Pijnse van der Aa 8 augustus 2018 om 18:31 - Antwoorden

  Dag mijnheer Cloosterman . Tussen al het gekrakeel door en uw aanstaande afscheid van deze site, heb ik nog een vraag aan u en wellicht anderen .
  Al sinds een aantal jaren ben ik me steeds meer gaan interesseren in de wondere wereld waarin wij leven op deze aarde. Hoe meer je daarover leert hoe meer vragen er komen over waarom en hoe alles in elkaar grijpt : hoe meer ook blijkt dat werkelijk alles als een perfecte machine in elkaar grijpt en hoe groter de verwondering. Op deze site zijn veel mensen de verwondering voorbij en eisen op hoge toon zelfs dat anderen nog’s uitleggen – onderbouwen – wat zij allang wisten natuurlijk . Naar mijn mening is dat ‘ de tijd ‘ waarin we leven : waar niemand nog de verwondering kent . Maar dat terzijde .
  Mijn vraag betreft het feit dat de aarde draait rond een as die gekanteld is onder een hoek van 23,5 graden .
  waardoor de zenith zich verplaatst tussen de keerkringen. Daarmee wordt de jaarlijkse zoninstraling verdeeld over de aarde; onstaand zeestromingen etcetera. Zonder dat was er nooit leven op de aarde ontstaan . Bestaat er een verklaring voor het ontstaan van de gekantelde as ? en de hoek ?

  • Ap Cloosterman 8 augustus 2018 om 19:48 - Antwoorden

   De volgende hypothese bestaat er over de wijze waarop de kanteling van de Aarde is ontstaan:
   De planeet Theia heeft de toen bestaande Aarde geschampt en uit de brokstukken van de twee planeten is de huidige Aarde en de Maan ontstaan. De botsing heeft de Aarde uit het lood geslagen.
   Het is een hypothese, dus een onderbouwing kan ik niet geven. Wel is vastgesteld dat het meegebrachte maangesteente van dezelfde samenstelling is als het aardse gesteente.

  • Peter van Beurden 9 augustus 2018 om 00:25 - Antwoorden

   Bert
   “Daarmee wordt de jaarlijkse zoninstraling verdeeld over de aarde; ontstaan zeestromingen etcetera. Zonder dat was er nooit leven op de aarde ontstaan”.
   Is dat een algemeen aanvaarde veronderstelling?

   • Bert Pijnse van der Aa 9 augustus 2018 om 08:05 - Antwoorden

    @ Peter van Beurden , die stelling is geheel voor mijn leken – rekening . Wanneer de as van de aarde 90 graden op de omloopbaan zou staan, zou alle zoninstraling terecht komen op de evenaar .

  • Dirk Visser 9 augustus 2018 om 12:33 - Antwoorden

   Hier een paar bijzondere waarden voor de obliquiteit van de volgende planeten:
   Uranus: 97 graden, de rotatieas ligt bijna in het vlak van dat van het zonnestelsel. Omdat die hoek groter is dan 90 graden heeft Uranus een retrograde rotatie.
   Voor Venus is de hoek 177 graden, de rotatieas staat vrijwel loodrecht op het zonnestelselvlak. Venus roteert retrograde, dwz rotatie om zijn as is tegengesteld aan zijn rotatie om de zon.
   Bij een obliquiteit van 54 graden of hoger ontvangen de polen, gemiddeld over een jaar, meer zonlicht dan de evenaar.

 6. gerard d'Olivat 8 augustus 2018 om 19:33 - Antwoorden

  Pijnse heeft gelijk, maar dat heeft hij altijd. Bert daar weet niemand antwoord op! da’s nou het mooie…..

  Nou even over de ‘nutatie’ van Ap. Wetenschapstheoretisch bouwt hij een zgn ‘gesloten’. Hij poneert een vraag komt dan met allerlei aannames die hij verder niet onderbouwt…en concludeert dan dat wij zijn uitgangsvraag verder moeten onderzoeken.

  Zo werkt dat niet Ap, dat is een raar truukje. Geef nou eens een voorbeeld waarvan jij vindt dat er ‘regionale klimaatsveranderingen’ zijn die nodig onderzocht moeten worden met jouw ‘nutatie’ notie

  Je zou namelijk eerst eens moeten aangeven waar! en waarom het van belang is om ‘regionale klimaatsveranderingen’ te onderzoeken.
  Waar zijn die regio’s eigenlijk? en wat is het belang om die dan te onderzoeken met het complexe instrumentarium van de ‘nutatie’?

  Dat laatste ‘die nutatie’ zou je dan in relatie moeten brengen met ‘falende theorieen’ die er maar niet in slagen om die ‘veranderingen’ te verklaren.

  Dat doe je echter helemaal niet je gaat gelijk over tot het benoemen van de ‘usual suspects’ CO2, of bedoel je soms dat ‘nutatie’ de uiteindelijke verklaring zou kunnen vormen voor de opwarming van de aarde en de verdubbelde opwarming die er bv. in de arctic plaatsvindt?

  Kijk Semmelweiss had tenminste nog een reden om de raarste experimenten uit te voeren om kraamvrouwensterfte terug te dringen. Maar nou jij nog Ap wat is het ‘belang’ van het poneren van je gesloten systeem.

  Over het algemeen is het zo dat dit soort ‘gesloten systemen’ bedoelt zijn om ‘verwarring’ te zaaien.

  • Peter van Beurden 8 augustus 2018 om 21:12 - Antwoorden

   Gerard
   Ik zal het wel niet helemaal begrijpen en misschien loop ik in informatie mijlenver achter, maar voor zover ik weet is men op zoek naar dé verklaring van de opwarming. Die meent men (de mainstream) gevonden te hebben. De wetenschappelijke theorie is dat CO2 en de erop volgende wisselwerkingen de oorzaak zijn. Niet iedereen is het daarmee eens. helemaal sluitend bewijs is er niet omdat gebleken is dat CO2 de temperatuur volgt en blijkbaar lang niet zo nauwkeurig als voor het ondersteunen van de wetenschappelijke theorie nodig is. Soms zat de hoeveelheid CO2 hoger dan men op grond van de temperatuur zou verwachten. Daar zit dan blijkbaar ook de twijfel van die andere onderzoekers. In de poging te begrijpen hoe het klimaatsysteem in elkaar zit lijkt het me dan logisch op zoek te gaan naar alle aspecten die ons klimaat bepalen. Dat kan zijn om de geldende wetenschappelijke theorie op het punt van de schijnbare tegenspraak alsnog te onderbouwen, soms om de geldigheid van die geldende theorie alsnog onderuit te halen. Beiden zijn volgens mij legitiem. Je kunt dat verwarring zaaien noemen, en zo zal de mainstraem dat ook benoemen, je kunt het ook positief benoemen als zoeken naar ontbrekend bewijs of het aantonen van fouten in de wetenschappelijke theorie. Ik ben er niet van om wetenschappers die iets anders verkondigen dan de Mainstream tot quasiwetenschappers, of fantasten te benoemen. Dat zou me simpelweg op grond van het feit dat mijn kennis niet op dat vlak ligt niet passen. Ik kan geen pianospelen, maar hoor uitstekend wanner iemand die dat wel kan vals speelt. Of herkennen dat een gemaakte kleur niet volgens het geleverde staal is gemaakt. Kritisch zijn is iets totaal anders dan het bewijs kunnen leveren.

 7. Ap Cloosterman 8 augustus 2018 om 20:19 - Antwoorden

  Allereerst heb ik aan niemand van u de vraag gesteld, dat u het effect van nutatie zou moeten onderzoeken.
  De vraag is meer bedoeld voor wetenschappelijk onderzoek.
  Iedereen kan constateren dat er regionale klimaatverschillen zijn en dan bedoel ik met regionaal: verschillende plaatsen op Aarde. We zien plaatsen op Aarde welke geteisterd worden door enorme droogtes, extreme neerslag of temperaturen die niet normaal zijn. Als CO2 hiervan de oorzaak zou zijn en CO2 is een broeikasgas dan zou je niet zulke grote onderlinge verschillen verwachten.
  De afsmelt van Arctica heeft een heel andere oorzaak en heeft ook niets met een verandering van nutatie te maken: In de 19e eeuw was er al sprake van afsmelt van gletsjers op Groenland en smeltwater heeft een lager albedo dan ijs en dat betekent dat er meer zonnewarmte wordt opgenomen en de smelt zich doorzet. Bekend is dat de snelheid van Warme Golfstroom met zo’n 15 tot 20% is afgenomen. Dit oceaanwater verblijft daardoor langer in de tropen en wordt dus warmer en de aanvoer van dit water naar het noorden zorgt voor extra afsmelt.
  Dit is een zgn. tipping point: een punt van no return.
  Ik had graag gewild, dat ik gegevens over de notatiekegelhoek over een langere periode had gevonden, maar dat is niet gelukt. Voor mij is het duidelijk dat de notatiekegelhoek veranderd is en dan is het van belang te weten wat de mogelijke oorzaken zijn. Deze mogelijke oorzaken heb ik volgens eigen opvattingen, benoemd.
  Ik denk dat je in een blog best je eigen denkbeelden mag verkondigen en niet alles vanuit andermans opvattingen moet kopiëren.

  • gerard d'Olivat 8 augustus 2018 om 21:01 - Antwoorden

   Ap Cloosterman, je antwoord is ontoereikend. laat ik het eens wat simpeler en ook persoonlijk formuleren. Wat brengt jou Ap Cloosterman er toe deze vaag te stellen over ‘regionale’! klimaatsveranderingen?

   1. Op welke regio zou het onderzoek zich moeten toespitsen anno 2018. U antwoordt in niets zeggende algemeenheden, dat roept bij mij de vraag op heeft u kennis over specifieke regio’s waarin het u opgevallen is dat er anomalieën optreden die u niet voorzien heeft/ had?

   2. Op basis van welke theoretisch wetenschappelijke onderzoeken die u bekend zijn, bent u van mening dat de door u geformuleerde ‘nutatie’ variabelen van doorslaggevende betekenis kunnen zijn om hier nader onderzoek naar te doen?

   3. Met welk doel schrijft u deze ‘gesloten en kennelijk strikt ‘wetenschapelijke’ ideeën nu juist op deze site, die toch al gekenmerkt wordt door een willekeurige opeenvolging van totaal niet controleer- en toetsbare ‘theorieen’ en willekeurige a-priori’s?

   • Peter van Beurden 8 augustus 2018 om 21:21 - Antwoorden

    Gerard,
    Laat ik nu altijd gedacht hebben dat elementair wetenschappelijk onderzoek niet gericht is op een nauw omschreven specifiek einddoel. Dat zulk onderzoek hoofdzakelijk wordt gedaan om verklaringen te vinden voor observaties of vraagstellingen die op je pad komen. Noem het bevredigen van de menselijke nieuwsgierigheid als enige doel en dat kan zich dus ook voordoen op een site als deze.

    • gerard d'Olivat 8 augustus 2018 om 22:35 - Antwoorden

     Peter, in principe zou ik wel met je eens kunnen zijn. Maar mijn vraag is strikt van wetenschappelijk nieuwsgierige aard. Namelijk de vraag of Cloosterboer specifieke kennis heeft die hem deze vraag doen stellen.

     In zijn algemeenheid kun je stellen dat persoonlijk opgedane ervaringskennis en het stellen van een ‘herkenbaar doel’ wellicht motiverender is om serieus op in te gaan dan een ‘jongenskamertjes vraag’ gebaseerd op nou eenmaal nauwelijks te beantwoordbare vragen.

     Deze site is trouwens hoe je het ook wend of keert niet ‘jongenskamertjes waardevrij’ maar bij vrijwel ieder opstel en antwoord doortrokken van de ‘ideologische geaardheid’ van de ‘lezer’ al dan niet wetenschappelijk onderlegd.

     Ik ben trouwens erg interesseert in het antwoord van Ap en zijn persoonlijke betrokkenheid bij het onderwerp. Maar even zo goed bedankt voor je uiteenzetting over het ‘bevredigen van nieuwsgierigheid’.

     Persoonlijk is me het belang ‘de invalshoek van Ap’ met nogal ontgaan de afgelopen decennia, maar ik begrijp Peter dat jij op het puntje van stoel zit toen Ap hiermee op de proppen kwam.

     • Peter van Beurden 8 augustus 2018 om 22:56

      Gerard
      Ik sta open voor zaken waarvan ik niets weet. Altijd bereid iets van anderen op te steken.

      Elementair -, had natuurlijk fundamenteel wetenschappelijk onderzoek moeten zijn.

      Daarbij heb ik inderdaad het idee dat het uitermate moeilijk blijkt te zijn de ideologische veren af te werpen. Sommigen slagen daarin overigens beter dan anderen. Ook ik heb me regelmatig afgevraagd vanuit welke ideologie of politieke kleur of welk mensbeeld sommigen hier spreken. Laat ik ook constateren dat met name het onderwerp klimaat hiervan doortrokken is en een open debat vrijwel onmogelijk maakt.

      Ik neem aan dat je dit op andere sites over hetzelfde onderwerp ook is opgevallen. Een openbaar debat van aan elkaar gewaagde wetenschappelijke opponenten die respectvol en op het scherp van de snede met elkaar debatteren, opzoek naar de overeenkomsten en de verschillen, heb ik nog niet gevonden, Mocht jij dat wel hebben gevonden, stuur me een link. Bij voorbaat dank.

   • Geert 8 augustus 2018 om 21:27 - Antwoorden

    Wow Gerard, je bent in vorm.

   • Ap Cloosterman 9 augustus 2018 om 11:02 - Antwoorden

    Gerard d’Olivat
    Allereerst: waar haalt u het vandaan dat ik aan u of aan anderen een vraag gesteld heb over regionale klimaatveranderingen. Ik heb het artikel ingestuurd met als titel “nutatie”. De redactie heeft deze titel, zonder voorafgaand overleg, gewijzigd. Wellicht dat Hans u van repliek kan dienen.
    In mijn boek “klimaatverandering en duurzame energie” van maart 2018 (derde druk) zijn er 14 foto’s opgenomen van extreme klimatologische veranderingen op verschillende plaatsen op de wereld.
    https://www.climategate.nl/2017/12/72496/
    Ik heb al eerder gezegd, dat mijn artikel persoonlijke opvattingen zijn en geen basis hebben van theoretische of wetenschappelijke onderzoeken.
    Het staat mij toch vrij om een dergelijk artikel te schrijven.
    Waar bemoeit u zich mee?
    U heeft de keuze om het er mee eens te zijn of niet.
    Op grond van mijn stellingen adviseer ik tot een nader onderzoek.
    Daar is toch niets verkeerds aan.
    Het doel van dit artikel doet verder niet ter zake. Mijn beweegredenen gaan u trouwens geen bliksem aan. U maakt niet de dienst uit!
    En tenslotte: mijn naam is niet Cloosterboer

    Amen

 8. Wim Röst 8 augustus 2018 om 20:39 - Antwoorden

  Een bijzonder interessant artikel. Dank! Het klimaat is een puur fysisch verschijnsel dat per direct reageert op een veelheid van andere fysische verschijnselen. Waaronder nutatie. Zeer boeiend!

 9. Hetzler 8 augustus 2018 om 22:11 - Antwoorden

  Eigenlijk kun je het klimaatalarmisme vergelijken met salafisme.

 10. Dirk Visser 8 augustus 2018 om 22:23 - Antwoorden

  Ap,
  Dank je voor deze interessante beschouwing, over de door de maan veroorzaakte nutatie had ik nog niet eerder gelezen.
  Ik heb wat zaken uitgezocht en kom met het volgende commentaar:
  Allereerst, het ijsvolume van Groenlandse ijskap is 2.85 miljoen km3, dat komt overeen met ~2.8 10^15 ton.
  De hoeveelheid aan de aardkorst onttrokken aardolie van ~500 km3 is daarmee vergeleken verwaarloosbaar klein.
  Verder lijkt me dat de door de mensheid verplaatst materiaal ook verwaarloosbaar klein is vergeleken met verplaatsingen door processen als plaattektoniek, vulkanisme en erosie.

  De maan-nutatie heeft een amplitude van ~10 boogseconden, dat komt overeen met een afstand van 310 m op het aardoppervlak. Ik heb uitgerekend hoeveel materiaal je moet verplaatsen om de stand van de aardas 1 boogsec te veranderen. Dat komt neer op een verplaatsing over 1000 km van een massa in de orde van 10^19 kg, dat is ~3 maal de Groenlandse ijskap. De natuur kan zoiets voor elkaar krijgen, voor de mensheid is dat (voorlopig?) te hoog gegrepen.
  De beschouwde nutaties zouden vergeleken worden met afnemende obliquiteit. De obliquiteit heeft een periode van 41040 jaar en neemt nu af met 47 boogsec per 100 jaar. Dat betekent dat de keerkringen de evenaar naderen met 15 m per jaar en dat gaat nog zo’n 10000 jaar door.
  Dit is een langzamer proces dan dat veroorzaakt door de nutaties maar zal door zijn gestaagheid uiteindelijk grote gevolgen hebben voor het klimaat.

  • Peter van Beurden 9 augustus 2018 om 00:47 - Antwoorden

   Dick
   Bedankt voor je serieuze insteek.
   De vraag is dus: Draagt die menselijke activiteit, die volgens het verhaal van Ap uit meer bestaat dan uit de ontrokken aardolie, in die mate bij aan de obliquiteit dat het natuurlijke proces van 41040 jaar daardoor versneld of vertraagd wordt. Mocht dat zo zijn, dan is er dus een invloed op het klimaat. Hoe groot die invloed dan is, is de volgende vraag. Het voorbeeld van Ab over het uitlijnen van een autowiel vind ik wel een nadenkertje, ook hier is een beperkt gewicht van belang om trilling en onbalans te voorkomen. Naarmate de omwentelingssnelheid groter is neemt dat effect toe neem ik aan.

   • Guus derksen 10 augustus 2018 om 13:10 - Antwoorden

    Peter van Beurden,
    “ .. ook hier is een beperkt gewicht van belang om trilling en onbalans te voorkomen. Naarmate de omwentelingssnelheid groter is neemt dat effect toe neem ik aan.”
    Niet naarmate de omwentelingssnelheid groter is, maar naarmate de frequentie van het trillen (zeg maar aantal omwentelingen van het wiel per seconde) dichter bij de zogenaamde eigen frequentie (in dit geval van het wiel) ligt, is het ‘meetrillen’ ernstiger; resoneren heet dat.
    Een schommel met een kind erop kan met een pink in beweging worden gebracht mits die pink een zetje geeft IN TACT met de eigen frequentie van die schommelslinger, bijvoorbeeld éénmaal per 3 seconden.

  • Boels 9 augustus 2018 om 06:24 - Antwoorden

   @Dirk Visser 8 augustus 2018 om 22:23
   “De maan-nutatie heeft een amplitude van ~10 boogseconden, dat komt overeen met een afstand van 310 m op het aardoppervlak.”

   Grappig!
   De Bilt Temperatuurmetingen: 20080925, 12.00 UT Instrumentverplaatsing, 200 m.
   projects.knmi.nl/klimatologie/metadata/debilt.html

   Uit de media: om een correctie toe te passen van 0,2K.
   Waar die 0,2K vandaan kwam is onduidelijk gebleven (UHI?)

   Dan zou het effect van de maannutatie zo’n ~0,13K kunnen zijn.

 11. AdamSmith1775 8 augustus 2018 om 23:03 - Antwoorden

  Geachte heer Kloosterman, Uw stelling klopt exact met die van Milankovic.
  Quote:
  Beste mensen,
  Dat dit jaar voor ons allen een verlichting zal zijn in waarheid en eerlijkheid wat men ons wil doen geloven zonder dat wij en onze kinderen in angst en beven ons leven moeten slijten.
  Graag wil ik het volgende onder Uw aller aandacht brengen, een wetenschap die men U, ons allen onthoud te weten maar o zo belangrijk is om dat wel te weten.
  Mag ik U verzoeken tekst en bijgevoegde documenten goed te lezen, op u in laten werken, dan begrijpt U wat wij bedoelen en daarmee hopen dat U alleen weerstand zal bieden aan deze opgelegde onwetendheid.

  Milanković cyclus:
  De Servische wetenschapper Milanković beschreef tijdens de eerste Wereldoorlog cyclische variaties in de baan en stand van de Aarde. Pas in 1976 werd de theorie aanvaard door de meeste wetenschappers omdat er hiervoor toen bewijzen werden gevonden in de stratigrafie. Later zijn er in geboorde ijskernen van Antarctica ook bewijzen gevonden.

  Er zijn drie verschillende cycli die een rol spelen, elk met hun eigen periodiciteit:
  Cyclus van de excentriciteit van de aardbaan (periode 100.000 jaar)
  Cyclus van de obliquiteit van de aardas (periode 41.000 jaar)
  Cyclus van de precessie van de aardas (periode 26.000 jaar)

  Deze variaties in de baan en stand van de Aarde hebben grote gevolgen voor het klimaat op aarde. Door een andere stand van de Aarde zijn er periodes met meer, en met minder zonnestraling op Aarde. Bovendien is deze
  zonnestraling periodiek anders verdeeld over de Aarde. Dit heeft grote gevolgen voor het klimaat. Deze cycli hebben een grote rol gespeeld in het periodiek voorkomen van ijstijden in het Pleistoceen.
  In de afzettingen uit vele perioden cyclische variaties gevonden die gekoppeld worden aan de Milanković cycli.
  De excentriciteit is de mate waarin de baan van de Aarde rond de zon meer ellips, of meer rond is. Doordat de Aarde soms dichter bij de zon is dan anders resulteerd dit in klimaatveranderingen.
  De obliquiteit is de hoek van de aardas ten opzichte van het vlak van de aardbaan rond de zon. De hoek van de aardas veroorzaakt het voorkomen van seizoenen op Aarde.
  Een grotere hoek geeft meer verschillen tussen de seizoenen, en een andere verdeling van de zonnestraling op Aarde. Deze cyclus kan het begin van een ijstijd veroorzaken.
  De precessie is de rondtolbeweging die de stand van de aardas maakt. De gevolgen hiervan zijn hetzelfde als de cyclus van de obliquiteit.
  Doordat de cycli alle drie tegelijkertijd invloed hebben op het klimaat op Aarde en omdat ze een verschillende periodiciteit hebben kunnen er complexe series klimaatveranderingen optreden in de loop van de tijd.
  Veranderingen in het klimaat hebben vaak ook direct invloed op de zeespiegel.
  In de stratigrafie is dit terug te vinden als transgressie en regressie perioden. In het veld is dit soms goed te zien als afwisseling van series dunner
  wordende lagen en dikker wordende lagen.

  Neemt U ook notie van onderstaand Youtube filmpje als onderbouwde toelichting op het “Milankovitch-Cycle” effect op ons Aardse Wederkerig Klimaat.

  https://youtube.be/5XnMH6cbkQQ

  Wij hopen oprecht dat deze informatie, onze wens, goed door U allen wordt op genomen en in het komende jaar zult toepassen.

  De echte eerlijke waarheid rond de Opwarming van onze Aarde te berde te brengen.\

 12. Peter van Beurden 9 augustus 2018 om 00:08 - Antwoorden

  AdamSmith1775
  Dat heb je knap bij elkaar gegoogled, of moet ik zeggen gegoogeld. Bravo. Dank voor de opfriscursus. Zelf geformuleerd of geknipt en geplakt?

  • AdamSmith1775 9 augustus 2018 om 09:28 - Antwoorden

   Beste Peter van Beurden, antw. op Uw opmerking gegoogeld.
   Ja en Nee. Ja, om Tabellen Schetsjes te vergaren, Nee, zie daarvoor Havo/VWO-4 Aardrijkskunde les 4V Hoofdstuk-1 Paragraaf-11, Dalton College Den Haag.
   Het bevreemd mij dat een ieder van het Geleerde Intellectuele front voorbijgaat aan dit simpele maar herkenbare gebeuren welk de Aarde doormaakt. Velen spuien hun kennis samen geknepen in verdwaalde artikel die veelal half of naast de waarheid zijn. Zolang het begrip “Opwarming A arde” door CO2 dit dank zij de de Mens maar niet wordt vergeten.
   Milankovic Cycli is DE enige reden dat de Aarde met interval opwarmt dan weer afkoeld. Tijdens het Zonnebaden blijft U toch ook niet constant op Uw rug of buik liggen met risico dat U eenzijdig verbrand?

   • Guus derksen 10 augustus 2018 om 12:25 - Antwoorden

    Adamsmith1775,

    “Milankovic Cycli is DE enige reden dat de Aarde met interval opwarmt dan weer afkoeld”.
    Naast ‘Milankovic’ met zeer lange perioden zijn er de relatief kortere periodes zoals ‘Bray’, ‘Eddy’, ‘AMO’, enz. en de nog kortere cycli zoals zomer-winter en dag-nacht!!

    • AdamSmith1775 10 augustus 2018 om 13:34 - Antwoorden

     Beste Guus Derksen, met respect voor Uw mening maar duidelijk is wel dat U met Uw reactie aangeeft dat U inhoudelijk de MIlankovic Cycle niet kent of niet begrijpt. Hoogachtend.

 13. Gerard 9 augustus 2018 om 07:17 - Antwoorden

  Nog een aanvulling: Hoet zit het met de nutatierem? Is die er dan? Ja, die is er, sterker nog die zijn er, te weten het water in de oceanen en de vloeibare inhoud van de aarde. Aan het water in de oceanen verandert niet heel veel, meer of minder ijs is daar wat invloed heeft en natuurlijk verandering in de zeespiegel. Invloed van deze dingen is wel uit te rekenen. Maar nu de vloeibare massa in de aarde, we weten er nog maar weinig van, maar als de mate van vloeibaarheid verandert, verandert ook de remkracht op de nutatie en mogelijk ziet het er van binnen niet allemaal zo gladjes uit en zijn de stromen vloeibaar gesteente aan veranderingen onderhevig. Dit gaat over massa’s waarbij de rest wel zo’n beetje verbleekt. Leuk voorbeeld van zo’n rem middels al dan niet hard gekookte eieren: https://www.youtube.com/watch?v=Cw9w1CZkTr0

  • Peter van Beurden 11 augustus 2018 om 01:34 - Antwoorden

   Gerard
   Leuk dat je dat gevonden hebt. Het was ook mijn vraag aan Ap of er een verwantschap was met de waarneming aan rauwe esp. gekookt eieren.

   • Gerard 11 augustus 2018 om 04:33 - Antwoorden

    Je kan er gif op innemen dat de vergelijking opgaat, het is een natuurkundig gegeven. De rotatie van de aarde heeft een gyroscopisch effect en vloeistof in op op een gyroscoop heeft o.a. ook weer een gyroscopisch effect, de stromingsweerstand geeft daarbij de krachten door en remt de nutatie. Ben wel benieuwd wat Ab hierover kan zeggen.

Geef een reactie

Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK