Syp Wynia.

In bijna alle reguliere media is het koekoek éénzang over die verschrikkelijke opwarming van de aarde (die maar steeds niet wil komen) en wordt er onophoudelijk propaganda gemaakt voor een klimaatbeleid dat astronomische bedragen vergt, maar dat volgens de hypothetische, niet gevalideerde klimaatmodellen van de mainstream klimatologie aan het eind van deze eeuw slechts 0,000 en nog wat graden Celsius minder opwarming zou opleveren dan wanneer wij niets zouden doen. Dat is niet meetbaar.

Dat belet Nederland niet om gidsland te willen zijn op dit gebied. Het is een uniek voorbeeld van waarin een klein land groot, maar dan wel knettergek kan zijn – van volstrekt zinloos getuigenisbeleid, waarvoor de burgers een welvaartsoffer zullen moeten brengen van een orde van grootte van twee opeenvolgende recessies!

Simon Rozendaal. Foto: Guido Benschop.

Onder de reguliere media neemt Elsevier reeds decennialang een uitzonderingspositie in met uitstekend gedocumenteerde artikelen over het (niet–bestaande) klimaat’probleem’. Wetenschapsredacteur Simon Rozendaal speelde hierin een hoofdrol. Zie: ‘Simon Rozendaal, klmaatscepticus avant la lettre’.

Ook Elsevier’s Syp Wynia heeft zich reeds vele jaren met deze materie bezig gehouden. Hij richtte zich daarbij vooral op de nefaste economische gevolgen van het Nederlandse klimaatbeleid. Het – voorlopige – hoogtepunt van zijn analyses is een lang en glashelder artikel in het laatste nummer van Elsevier onder de titel: ‘Blijf van het gas af.’

Ik pik er een aantal elementen uit.

Zowel het kabinet–Rutte als de linkse oppositie wil dat Nederland wereldkampioen klimaat wordt. Een regelrechte economische catastrofe dreigt. Syp Wynia hekelt de politieke anti-gashysterie en schetst de gevolgen ervan voor burgers en economie.

Het heeft alles in zich om na de voorgenomen afschaffing van de dividendbelasting de volgende splijtzwam te worden tussen het kabinet-Rutte III en de burgers van Nederland: de rekening voor de kabinetsmaatregelen tegen klimaatverandering. …

Sinds het kabinet eind vorig jaar aantrad, is er meer dan ooit tevoren behoefte om Nederland weer gidsland te laten zijn. Nu eens niet op het gebied van liefdadige ontwikkelingshulp, of progressief beleid op het gebied van drugs of homohuwelijk. … Nee, het breedgedragen idee aan het Binnenhof – zowel bij de regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie als bij de oppositiepartijen GroenLinks, PvdA en SP – is dat dit hét moment is om Nederland met bijkans revolutionair elan op klimaatgebied tot voorbeeldland van de wereld te maken.

De eerste twee kabinetten–Rutte hadden zich tot taak gesteld om zich voorbeeldig Europees te gedragen door – anders dan Frankrijk, Italië en andere landen – het voorbeeldland te zijn dat wél volgens de regels het begrotingstekort reduceerde. En nu wil ook Rutte III de Europese voorbeeldleerling zijn, maar dan door sneller, beter en meer de broeikasgassen te reduceren. …

Het op 1 juli begonnen gasverbod dat voor heel Nederland gaat gelden, is alleen te verklaren uit emoties over de Groningse aardbevingen en de opwarming van de aarde, niet uit rationele afwegingen. Aardgas is niet voor niets steeds populairder aan het worden, ook in de buurlanden. Het is de schoonste brandstof die beschikbaar is en dus, op weg naar een gehoopte milieuvriendelijke en klimaatneutrale toekomst, het beste wat voorhanden is.

Er is ook geen tekort aan aardgas, want aardgas is overal te koop, ook al is import en aanvoer per schip wat duurder en zal buitenlands gas door het toevoegen van stikstof geschikt moeten worden gemaakt voor de Nederlandse consumentenmarkt. …

Het gasverbod is ook nog eens peperduur. Als vuistregel kan worden aangehouden dat de veelal onvrijwillige aanpassingen aan woningen gemiddeld minstens 25.000 euro gaan kosten. Met afgerond 8 miljoen Nederlandse woningen komt dat neer op een investering van 200 miljard euro – volledig voor rekening van de eigenaar, de bewoner dan wel de verhuurder. Volgens het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid is het zelfs 500 miljard, als de afkoppeling van winkels, andere bedrijven – maar niet de zware industrie – wordt meegerekend. …

En als het gasverbod nou zou helpen… Maar volgens onderzoek van de Groningse universiteit leidt het gasverbod samen met de plannen om het wegvervoer te elektrificeren niet tot minder gasgebruik in Nederland, maar tot minstens evenveel of zelfs extra gasverbruik.

De elektriciteitscentrales die al die (extra) stroom moeten produceren – ook voor het geval dat het niet waait of de zon niet schijnt – zullen wel gas moeten verstoken als steenkool (vanaf 2030) verboden is en kernenergie onbespreekbaar blijft. …

Eric Wiebes.

Dan het welvaartsverlies. Volgens Eric Wiebes levert Nederland in de toekomst slechts 0,5 procent economische groei per jaar in om de klimaatmaatregelen uit Regeerakkoord, Klimaatwet en Klimaatakkoord uit te voeren. Het is zeer de vraag of het daarbij blijft. Als alleen het gasverbod al een investering van 500 miljard euro vergt, terwijl daarmee aan slechts een klein deel van de kabinetsdoelstellingen op klimaatgebied wordt voldaan, is het niet vreemd als de totale kosten in de duizenden miljarden zullen lopen. ….

Zelfs als Wiebes gelijk heeft, wordt de impact van het klimaatbeleid van Rutte III in de decennia tot 2050 vergelijkbaar met de klap van twee economische crises van het soort dat Nederland vanaf 2008 kende.

Die Grote Recessie kostte Nederland structureel ongeveer 8 procent aan economische activiteit, met grote werkloosheid en koopkracht- en vermogensverlies tot gevolg. Als Nederland werkelijk wereldkampioen klimaat wil zijn en dat ook nog eens zo ondoelmatig aanpakt als in de plannen van Rutte III, stevent het af op een catastrofe.

Aldus Syp Wynia.

Zie verder hier (achter betaalmuur).

Verplichte kost voor alle beleidsmakers op het gebied van klimaat/energie. Opdat zij later niet kunnen zeggen: we hebben het niet geweten en we hebben het niet gewild.

Nog maar weer eens:

De klimaathype is een ernstig geval van collectieve verstandsverbijstering.