Apologie van klimaatdictatuur … of verdienmodel?

Gerrit Hiemstra.

Onlangs verkondigde de NOS dat het nu echt menens is – 40 jaar dezelfde boodschap dat wèl – met de klimaatrampen.

De opwarming van de aarde moet beperkt blijven tot maximaal 1,5 graad om het risico op droogte, overstromin-gen, extreme hitte en andere ernstige gevol-gen voor honderden miljoenen mensen te beperken. Om dat voor elkaar te krijgen moeten dringende en niet eerder vertoonde maatregelen worden genomen, waarschuwen vooraanstaande klimaatwetenschappers in een nieuw rapport van het VN-Klimaatpanel IPCC.

Bron. NOS

Gerrit Hiemstra:

Naar mijn mening zouden alleen jongeren mogen beslissen over de maatregelen die moeten worden genomen om de klimaatverandering aan te pakken. Leeftijdsgrens bij 30 jaar. De toekomst is voor hen. Zie hier.

Niet eerder vertoonde maatregelen nodig om opwarming te beperken tot 1,5 graad. Om de opwarming te beperken moet de CO2-uitstoot in 2030 met 45 procent zijn verminderd en in 2050 tot nul zijn teruggebracht.

NOS.nl

Dit is een nogal gewaagde stellingname door de heer Hiemstra. Toch laat zijn eigen agenda zich raden. De jongeren van deze leeftijdsgroep zijn al vanaf de lagere school geïndoctrineerd en klaargestoomd voor het uitdragen van de postmoderne CAGW-ideologie (CAGW: ‘Catastrophic Anthropogenic Global Warming’). Bovendien is het vanzelfsprekend een feest voor de portemonnee van alle ondernemers, belanghebbenden, w.o. Hiemstra, en gesubsidieerde milieubewegingen die financieel profiteren van deze ideologie van het Eco Industrieel Complex.

Leeftijdsdiscriminatie is wat Hiemstra beoogt? Kennelijk. want Hiemstra vreest de oudere leeftijdsgroepen waarin zich talloze wetenschappers bevinden die wel correcte Popperiaanse wetenschapsbeoefening nog tot in de puntjes beheersen. Mij lijkt een leeftijdsdiscriminerende en belangenverstrengelde propagandist als spreekbuis van het al even ideologisch bevooroordeeld NOS-journaal een aansporing om al die propaganda tot op het bot te wantrouwen.

Wat dit extra interessant maakt, is het oorverdovende zwijgen van politiek correct Nederland. We hebben het immers over leeftijdsdicriminatie. Waar zijn Sylvana Simons, Gloria Wekker, Jesse Klaver en het overige politiek correcte koor?

Hiemstra plaatste in de kop van zijn tweet de onsterfelijke woorden: klimaatverandering is al gaande.

Bij mijn weten doet het klimaat dit al vele, vele miljoenen jaren. Ik bespeur welhaast in diens woorden de geest van Mann: voor 1850 bestond er geen klimaatverandering. Wel zien wij een bij handopsteken niet-statistisch berekende ‘zekerheid’ over de zo gewenste menselijke invloed. Zo ongeveer de basis van de klimaatmodellen, die immers behept zijn met dezelfde onzekerheid door nog zeer beperkte kennis van de klimaatprocessen. Hiemstra kan intussen geuren met het ene na het andere record na de verlaging van data van vóór 1950 door het KNMI – homogeniseren genoemd.

Elsevier komt tot de interessante vaststellingen:

Verontrustend is dat klimaatactivisten via ondemocratische weg af en toe successen weten te boeken.

Hierbij wordt gedoeld op de Zaak van Urgenda en de uitspraak van de rechter.

Marjan Minnesma pinkt traantje weg na uitspraak Urgenda-zaak.

Het was een verbijsterend vonnis. De rechter ging op de plaats zitten van de wetgever [en ook de wetenschap JH] en torpedeerde een democratisch tot stand gekomen overheidsbeleid op grond van een zeer subjectieve interpretatie van mensenrechten. Wat weer eens het gevaar onderstreept van de constitutionele toetsing die geregeld wordt bepleit. Deze opent de mogelijkheid om wetten aan de grondwet te toetsen en biedt zo niet democratisch gekozen, en politiek nogal eenzijdige georiënteerde, rechters volop kansen politiek te bedrijven.

We zien eveneens een overdaad aan klimaatangst aanwakkeren door media als NRC en het NOS-journaal. Dit heeft een goede reden voor met name VVD en CDA:

Voor VVD- of CDA-stemmers die de inhoud van hun portemonnee belangrijker vinden dan de wens van beleidsmakers om als gidsland op te treden, zou een overdaad aan ambitieuze klimaatdoelstellingen afschrikwekkend kunnen werken.

Wij lezen elders in dit artikel het volgende:

In Nederland toetst de rechter wetten en verdragen niet aan de Grondwet; dat is hem verboden in artikel 120 van de Grondwet, dat luidt:

“De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen.”

Bron: Elsevier

En daarom die merkwaardige omweg naar het Europese Hof voor de rechten van de mens (handig om als Staat zo veel macht aan Europa af te staan). Inderdaad, want zo belanden we in de situatie waarin bijvoorbeeld pro defensie-activisten via de rechter afdwingen meer uitgaven te doen voor defensie als bescherming van de burgers etc. Zo help je een democratie om zeep, want de rechtspraak hangt dan alleen af van politieke kleur, ergo willekeur.

Links wil macht tot achter de voordeur met klimaatbeleid als de welbekende voet tussen de deur. Vandaar de kritiek op het klimaatbeleid van pro-welvaartbehoud groeperingen. Het wordt hoog tijd dat partijen als het CDA en de VVD terugkeren naar hun wortels, de rug rechten en de NPO sommeren (wetenschappelijk) evenwichtig nieuws te brengen, vrij van eenzijdige propaganda. Wat wij nu constateren is dat de klimaatactivisten en –propagandisten er onmiskenbare dictatoriale sentimenten op na houden. Zelfs Rotmans bepleit een Nederlandse klimaatdictatuur. Zie hier.

Dit, tezamen met de leeftijddiscriminatie door Hiemstra is iets wat zorgen baart. Bevestigd wordt het gegeven dat zelfs een rationalist in de ban gebracht kan worden van een ideologie. Weinig nieuws onder de zon. Tja, als dertiger zal je door gebrek aan historische kennis dus in dezelfde valkuilen trappen, als bijvoorbeeld 80 jaar geleden.

Tot slot de vraag of men zelf wel weet wat te moeten beweren. Zou dit dan het beetje onbelangrijke zijn aan invloed van natuurlijke factoren?

De kwetsbaarheid voor klimaatvariaties zoals de NAO worden vergroot doordat een periode met rustig weer zoals onder een negatieve NAO, vaak samenvalt met koud en vriezend weer. Dus een periode met lage windenergieopbrengsten valt vaak samen met een periode waar de vraag naar energie hoog is. Het KNMI zet zich in om deze kwetsbaarheid voor grootschalige variaties in het klimaat, zoals de NAO, in kaart te brengen en te kwantificeren.

Bron. KNMI

Interessant voor de gepropageerde ‘zekerheid’ van de klimaatmodellen.

Derhalve geldt onverkort:

Ceterum censeo Legem Caeli delendam esse.

Door |2018-10-19T16:26:47+00:0020 oktober 2018|179 Reacties

179 Comments

 1. Procoto 20 oktober 2018 om 12:21 - Antwoorden

  Er is een klimaatoorlog op de wereld gaande met behulp van geoengenering (chemtrails), HAARP en watervaporisatie. Dit om de hele wereld straatarm te krijgen mbv een CO2 tax cq te vermoorden zodat de rijke elite/globalisten de wereld voor zichzelf hebben. Uiteraard mag een kleine hoeveelheid mensen overblijven om als slaaf te dienen!

  • Henk dJ 20 oktober 2018 om 13:23 - Antwoorden

   Alu-hoedje opgezet?
   🙂

  • Stan 20 oktober 2018 om 18:18 - Antwoorden

   Protoco,

   Dit klopt niet.
   Wat betreft chemtrails. Dit zijn contrails.
   Er is momenteel meer elektromagnetische straling uit het heelal op de aarde en als die straling interfereert met de electromagnetische velden van waterdamp moleculen dan zorgt dat voor wolkvorming.
   Bij vliegtuigen komt waterdamp uit de uitlaat. Door de hogere el. magn. straling vormt dit de laatste 10 jaar sneller een blijvende streep die vervolgens kan uitwaaieren tot een wolk. Dit verschijnsel wordt overigens al in boeken uit 1960 omschreven maar is nu aanweziger in de lucht door de hogere el. magn. straling, Door Svensmark ook wel kosmische straling genoemd.

   Je kon vanochtend ook goed de hogere hoeveelheid kosmische straling in de lucht waarnemen door de golfvormen die in de lucht te zien waren. Die laten eigenlijk de drukgebieden zien.

   Contrails blijven hangen in koude natte lucht. En verdwijnen al snel als de lucht droog en warm is. Zoals de laatste tijd in Nederland het geval is door een verandering in de straalstroom.

   Chemtrails bestaan misschien ook wel of zijn wel eens bedacht door geo engineers maar wat je in de lucht ziet zijn echt contrails.

   De tijden gaan alleen maar mooier worden.

 2. Henk dJ 20 oktober 2018 om 13:21 - Antwoorden

  “Bovendien is het vanzelfsprekend een feest voor de portemonnee van […] Hiemstra, ”

  Leg eens uit hoe Hiemstra financieel voordeel haalt uit het beleid tegen de klimaatopwarming. Of is dit gewoon weer een valselijke loze beschuldiging? Stemmingmakerij bij gebrek aan degelijk bewijs? Op de man af spelen in plaats van een inhoudelijke discussie te voeren?

  “de oudere leeftijdsgroepen waarin zich talloze wetenschappers bevinden die wel correcte Popperiaanse wetenschapsbeoefening nog tot in de puntjes beheersen”
  En wat concluderen die wetenschappers dan? Zo goed als alle klimaatwetenschappers -ongeacht hun leeftijd- erkennen dat de AGW-theorie de enige goede verkalring is voor de waargenomen opwarming. Maar toch vind Hetzler dat het een “weerlegd sprookje” is. I kwacht nog steeds op je onderbowuing daarvan. Of dat je integer genoeg zou zijn om je standpunt bij te stellen.

 3. Hermie 20 oktober 2018 om 13:37 - Antwoorden

  Op zich is de vraag ” Wie gaat er over de toekomst ” best interessant. Er valt wat voor te zeggen dat indien CAWG pas op zijn vroegst over 50 jaar wordt verwacht dat mensen die dan waarschijnlijk nog in leven zijn daar dan meer over te zeggen hebben dan mensen die waarschijnlijk over een paar jaar in de kist liggen. Je zou dan wel mogen vragen of jongeren dan ook als eerste salaris willen inleveren, stoppen met vleeseten, geen auto aanschaffen en niet meer vliegen. ik ben benieuwd of hun animo dan werkelijk groter is dan ouderen….

  • Ramptoerist 20 oktober 2018 om 16:27 - Antwoorden

   U bent baby boomer? Dan heb ik een leuk boek voor u: “How the Baby Boomers Took Their Children’s Future – And Why They Should Give It Back”.

  • Guido 20 oktober 2018 om 16:41 - Antwoorden

   Hermie, dit is wat ik eerder bedoelde! Ook klimaatsceptici hebben een belang. In uw geval wilt u lekker van uw oude dag genieten. U hebt dus geen behoefte aan schuldgevoel, kosten en/of veranderingen in uw levensstijl. Dat is precies de reden waarom veel ouderen niet willen geloven in AGW – of het nu de realiteit is of niet.

   • Hermie 20 oktober 2018 om 17:47 - Antwoorden

    Guido, De aanname is dan wel dat er vooral veel ouderen niet willen geloven in AGW en jongeren wel. Ik ken de cijfers niet. Zijn er cijfers? En dan is er ook nog een verschil tussen “geloven” en er actief mee bezig zijn.

    • Boels 20 oktober 2018 om 18:39 - Antwoorden

     Wat heeft geloven er mee te maken?
     Een theoretisch goed gefundeerd verhaal gebaseerd op juiste gegevens en een juiste interpretatie zou kunnen voldoen.

     Jongeren zijn in de greep van grote kapitaalkrachtige manipulatoren van de massamedia.
     Een “like” maakt de dag weer goed.

     • Henk dJ 20 oktober 2018 om 19:09

      Inderdaad Boels, “een theoretisch goed gefundeerd verhaal gebaseerd op juiste gegevens en een juiste interpretatie zou kunnen voldoen”
      Blikjt dat dit er wel degelijk is: de AGW-theorie is een goed gefundeerd ‘verhaal’, gebaseerd op een hele berg gegevens dat leidt tot de interpretatie dat de aarde de afgelopen decennia meer dan normaal opwarmt door de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen.

      Dus, kunnen we nu allemaal aannemen dat de aarde opwarmt, en de discussie beperken tot klimaatbeleid?
      Ga je vanaf nu dan ook kritiek geven op de AGW-negationisten zoals Hans Labohm of Jeroen Hetzler, wanneer ze nog maar eens beweren dat er geen AGW zou zijn?

     • Erik 21 oktober 2018 om 00:49

      Henk

      ” de AGW-theorie is een goed gefundeerd ‘verhaal’, gebaseerd op een hele berg gegevens dat leidt tot de interpretatie dat de aarde de afgelopen decennia meer dan normaal opwarmt door de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen.”

      En waardoor warmde het 1000 jaar geleden dan zo op, tot hoger dan nu?

     • Ronald 21 oktober 2018 om 00:55

      Erik, je blijft maar vragen stellen en we geven netjes antwoord. Al 4 keer. Nu is het jouw beurt om een vraag te beantwoorden, die van Henk, eerder gesteld aan jou. Als je het antwoord niet weet mag je dat ook gewoon eerlijk melden.

     • Ronald 21 oktober 2018 om 00:57

      De vraag aan jou in Henk dJ 20 oktober 2018 om 19:36 dus

     • Hermie 21 oktober 2018 om 10:09

      Boels, Geloven zou er niets mee te maken moeten hebben, maar als we de reacties doornemen dan lezen we niets dan geloofsbelijdenissen. Het begint al in de eerste reactie. Hoe zot dan ook, 16 gelovigen ondersteunen deze onzin. 16 mensen Boels, onbegrijpelijk. Of hoor jij soms ook bij de complot-denkers? Voor mij onbegrijpelijk maar complot-denkers kunnen er niets aan doen, het zit in hun genen. Overal lees is geloof. Bijvoorbeeld het “warm is goed en koud is fout” geloof van Hans Erren ondersteund door een heilig getal van 1.33 graden als maximale opwarming….Dan hebben we nog waar 0.3 graden te gaan zeker? Het heilige getal lijkt op een best estimate van TCR uit een willekeurig onderzoek. Toeval? Estimate, het woord zegt het dan al, een schatting en dus hoort er ook een bovengrens bij. Maar het geloof zal dan wel zeggen dat je dat moet vergeten. Wat het geloof dan ook zegt is dat de CO2 concentratie nooit verder kan stijgen dan slechts één verdubbeling….. Of zal het geloof werkelijk zeggen: “Hoe warmer hoe beter?”

      Ik heb ook een geloof. Ik geloof dat de AGW-theorie een goed gefundeerd ‘verhaal’ is en bewezen in laboratorium. Ook geloof ik dat de opwarming het best verklaard kan worden door (enige) invloed van broeikasgassen te veronderstellen. Jij verwerpt dat geloof onmiddellijk en mikt het in de prullenbak. Je zal je eigen geloof wel hebben, of je bent de totaal ongelovige die alles verwerpt. Ongeloof is ook een soort geloof. Het gebeier van klokken is buiten stil gevallen, de gelovigen zitten al een paar minuten in de kerk. Zit jij daar soms bij Boels?

     • Guido 21 oktober 2018 om 10:56

      Hallo Boels? U bent ineens zo stil…

      Naar mijn idee speelt geloof een belangrijke rol. Psychologische factoren spelen een belangrijke rol bij de adoptie van een wetenschappelijke theorie. De mens is geen rationeel wezen, dat hebben mensen als Kahneman mooi laten zien. Ik denk dus dat ouderen (bewust of onbewust) denken “het zal mijn tijd wel duren” en er daardoor belang bij hebben om de theorie te verwerpen.

     • Ronald 21 oktober 2018 om 11:01

      Tja Hermie, de complotreactie van ene Procoto krijgt 17 duimpjes omhoog en slechts 3 omlaag. Dat tekent de geloofsgroep hier. CG is in grote mate een site van complotaanhangers, (extreem) rechts georiënteerd en op (hoge) leeftijd.

      Hans Erren is van het determinisme en heeft niets op met probabilisme. Dat houdt het lekker overzichtelijk. Je hoeft maar één geloof aan te hangen (Lewis en Curry) en dat te vuur en te zwaard te verdedigen.

      Boels’ geloof is dat de mens inderdaad verantwoordelijk is voor de gemeten opwarming van de aarde. Niet door CO2 emissie, maar urbanisatie, urban heat island (UHI) en vermeende foutieve homogenisatie van klimaatreeksen. Zijn complotgedachte, want waarom zouden integere wetenschappers dat bewust doen? Hard maken kan hij het dan ook niet; alle hoop is gevestigd op het (gesubsidieerde) werk van Crok en de Vos en gepromoot hier door vaste bezoekers. Dat zegt genoeg. En toch juich ik dat onderzoek toe. De uitkomst, welke ook, heeft toegevoegde waarde, behalve voor de complotdenker uiteraard. Die heeft zijn conclusie al getrokken. Onafhankelijk van de uitkomst

     • Erik 21 oktober 2018 om 16:35

      Ronald

      Erik, je blijft maar vragen stellen en we geven netjes antwoord

      Even het antwoord op mijn vraag gemist?

      “En waardoor warmde het 1000 jaar geleden dan zo op, tot hoger dan nu?”

      CO2 ook toen al?

     • Henk dJ 21 oktober 2018 om 17:35

      “En waardoor warmde het 1000 jaar geleden dan zo op, tot hoger dan nu?”

      Erik, waarom het opwarmde, dat kun je lezen op https://www.bgs.ac.uk/discoveringGeology/climateChange/general/causes.html

      Dat het “warmer dan nu” zou zijn geweest, dat is een fabeltje van de AW-negationisten. Die verkiezen immers om te vergelijken met de temperatuur van zo’n 50 jaar geleden, zoals bvb hier: hockeyschtick.blogspot.com/2009/12/2000-year-global-temperature.html

      Maar als je de temperatuur van de laatste jaren mee in de grafiek opneemt, dan merk je dat het nu wel degelijk warmer is dan in de afgelopen 2000 jaar ooit is geweest. Meer nog, het is nog nooit zo snel van temperatuur veranderd. https://www.ncdc.noaa.gov/global-warming/last-2000-years

     • Erik 21 oktober 2018 om 20:26

      Henk,

      Feiten zijn dat het circa 1000 jaar geleden warmer was als nu (2018). Door hogere boomgrenzen en echte landbouw op groenland.
      Het moet nu nog wat warmer worden om dat te bereiken.

      Bovendien waar is het bewijs dat CO2 verantwoordelijk is? En al helemaal menselijk CO2?
      Het warmt nu iets op na het minimum van de kleine ijstijd. Wat is de bijdrage van broeikasgassen? Ook zonder (extra) broeikasgassen zou het wel iets opwarmen na het minimum.

     • Erik 21 oktober 2018 om 20:30

      Henk,

      De temperatuur is nooit constant geweest. Hij varieert altijd in verschillende cycli. Die cycli moet je goed kennen om een mogelijk broeikaseffect te kunnen achterhalen.

     • Ronald 21 oktober 2018 om 20:51

      1. Erik, wat was de reden van die, volgens jou, warmere periode 1000 jaar geleden?
      2. Als niet CO2 verantwoordelijk is voor de huidige temperatuurstijging wat dan wel?

      Als jouw antwoord is: natuurlijke variabiliteit, dan graag concreet welke natuurlijke variabele(n). En let wel, cycli zijn altijd gekoppeld aan natuurlijke variabelen.

   • Scheffer 20 oktober 2018 om 17:50 - Antwoorden

    De enige ratio bij “duurzaam”-sceptici is de ineffectieve belastinggeldverspilling en eco-lasten aan MKB / Consumenten aan CO2-reductie en aan de ideologische verdwazing van bij voorkeur laagwaardige, Co2-uitstotende en milieuvervuilende / natuur vernietigende energie-typen (Wind-, Zon- en Biomassa-energie), die dus onmeetbaar tot niks aan de ideologische geveinsde klimaatbeheersing bijdragen.

    Geveinsde klimaat bezorgdheid bij de “klimaat”-ideologen, want het kan de “klimaat”-ideologen en gesubsidieerde milieuclubs (door de geld- en oliebaronnen in de wereld) geen zier schelen, anders hadden ze voor de ratio van geheel CO2-loze kernenergie gekozen.

    Welk bijzonder belang hebben AGW/IPCC-critici / sceptici in de opwarming of in het tegenhouden van de opwarming, Guido?

    • Hermie 20 oktober 2018 om 18:37 - Antwoorden

     Scheffer, Het is je waarschijnlijk ontgaan, dat kan natuurlijk. Guido heeft het al aangegeven: “Klimaatsceptici hebben echter óók belangen bij hun ontkenning van de stand van de wetenschap, zoals een psychologisch belang (een fout moeten erkennen), een financieel belang (geen welvaart willen inleveren) en een politiek belang (niet willen dat ‘links’ gelijk had).” Zelf denk ik dat het financieel belang wel meevalt, of wellicht dat ze zich zorgen maken om die belangen voor hun kinderen. Zelf denk ik dat dat psychologisch belang wat verder uitgewerkt moet worden…..

     • Henk dJ 20 oktober 2018 om 19:14

      Hermie, dat psychologisch belang heeft een naam: “cognitieve dissonantie”: wanneer de feiten niet passen bij de eigen overtuiging, dan worden die feiten genegeerd of wordt er een herinterpretatie aan gegeven zodat de overtuiging kan behouden worden, eerder dan dat door voortschrijdend inzicht de overtuiging wordt aangepast.

     • Erik 21 oktober 2018 om 00:57

      Hermie

      Je kunt je best zorgen maken over de toekomst van kinderen en kleinkinderen als gevolg van de klimaataccoorden. Ze zullen leven in een verarmd Nederland waar de fraaie natuur vervangen is door een desolaat landschap vol met windmolens en de ruiines ervan.
      Gelukkig zijn andere landen tijdig gestopt met de klimaat hysterie en kunnen ze zich met hun hulp nog voeden (soort ontwikkelings hulp).

     • Scheffer 21 oktober 2018 om 09:44

      Ik ga akkoord met “een financieel belang (geen welvaart willen inleveren)”, ik noem het echter (samen met Bjorn Lomborg) a-sociale besteding van schaarse belastinggelden.

      De rest van de zgn. belangen van (C-)AGW / IPCC-critici is flauwe kul.

      Dj wil maar niet in de spiegel kijken met zijn eigen aanhoudende cognitieve dissonantie, dagelijks verpakt als “consensus”

     • Hugo 21 oktober 2018 om 10:24

      Hermie
      Na de 2e wereldoorlog was onze wereld letterlijk kapot, de eerste prioriteit was voedselvoorziening en huisvesting. Gevolgd door “de wederopbouw” De industrie kreeg alle ruimte en zo kon je een centimeters dikke laag drab op de rijn tegen komen en het water daaronder was chemisch vervuild. er was geen vis meer over.
      Chemisch afval werd gewoon gestort ( vogelmeerpolder) en zelfs als ondergrond voor een stadswijk gebruikt ( lekkerkerk) In 1971 werkte ik bij het waterleidingbedrijf van Rotterdam en we bemonderden permanent vanaf de grens zodat we de inlaat bij te veel gif konden sluiten.
      Pernis was in opkomst petrochemie en de luchtvervuiling was gigantisch.

      Mijn generatie is als eerste begonnen met lucht bodem en grondwatersanering opruimen van de rotzooi Zelfs in 1987 waren nog actief met grondwatersanering.
      Nederland is nu opgebouwd en schoon te noemen. Vrijwel alle lucht vervuiling komt van over de grenzen en heeft deels een natuurlijke oorsprong. ( zout uit de zee en stof van de sahara)
      En vervolgens komt Hermie vertellen dat wij ons schuldig moeten voelen.
      Hij heeft kennelijk niet door dat waterdamp verantwoordelijk is voor meer dan 75% van de broeikaswerking. https://www.climategate.nl/2018/06/co2-is-niet-het-belangrijkste-broeikasgas/
      En wat zie we nu middels de SDE+ regeling wordt het inkomen bij de gezinnen weggetrokken om windmolens en meer van die rommel neer te zetten.
      2017 het primaire energiegebruik 3140 PJ wind ;leverde afgerond 35 PJ en daarmee gaan we de wereld redden? Waanzin

     • Guido 21 oktober 2018 om 11:08

      Hugo, u illustreert prachtig de theorie van cognitieve dissonantie.

      In feite zegt u dit: “Mijn generatie heeft heel hard gewerkt aan allemaal belangrijke dingen, en nu horen we ineens dat we iets héél belangrijks hebben genegeerd? Dat zou een grote blunder zijn, dus dat geloof ik niet.”

      En wat nu als dat wél zo is? Tijd om de realiteit onder ogen te zien…

     • Hermie 21 oktober 2018 om 13:29

      Hugo, Ik ben de laatste die iemand een schuldcomplex wil aanpraten. Het gaat over belangen, belangen zijn er. Scheffer komt er ronduit voor uit en onderschrijft het financiële belang. Zal ik je eens wat zeggen? Ik ben het voor 100% met hem eens. Natuurlijk is er een financieel belang. Indien klimaatmaatregelen welvaart en welzijn gaat ondermijnen moet je heel erg oppassen. Maar ik zie vooral het psychologische belang dat steeds duidelijker wordt. Toen ik om 10:00 de onzin reactie van Procoto benoemde kwamen daar nog eens 4 steunbetuigingen voor die reactie bij. Nee, die mensen steunen de onzin in die reactie natuurlijk niet maar waar het wel om gaat? Het gevoel betuttelt, bespot, beschimpt en buitengesloten te worden. Het gaat om het woord elite, de linkse arrogante elite die klimaatsceptici de mond wil snoeren. Die voorstelling van zaken wordt ondersteund, dat is de grootste algemene deler onder sceptici. Er is sprake van dictatuur en censuur!! Althans, dat is het gevoel. Hoe zullen we dat noemen, Calimero gedrag?

 4. Frans Galjee 20 oktober 2018 om 15:15 - Antwoorden

  Hiemstra moet zich met het weer bezighouden en dat is al moeilijk genoeg.
  Verder als er dan toch een leeftijdgrens moet komen zou ik de jeugd tot 12 jaar voorstellen met een verstandelijke bagage van niveau Hiemstra.
  De man moet worden bijgezet in madame Tussauds. Voordeel is dat die stijve hark niet eens in was hoeft te worden gegoten. Plaats er een console bij waarop bij inwerpen van een euro een geluidsfragment van de man zijn vaste onheilspellende boodschap laat horen.
  Ik maak er maar een grap over maar eigenlijk is het te zot voor woorden.

  • Guido 20 oktober 2018 om 16:37 - Antwoorden

   Hilarisch! Maar wat wilt u precies, behalve een weerman beledigen?

  • Boels 20 oktober 2018 om 18:33 - Antwoorden

   “Hiemstra moet zich met het weer bezighouden en dat is al moeilijk genoeg.”

   Precies!
   Zoals het voorspellen van de middeljarige warmteperiode van 2018.
   In zijn vakgebied liet hij het afweten.

   • Martin 20 oktober 2018 om 19:27 - Antwoorden

    Boels. Hij voorspelde ook niet de kouderecords die dit jaar zijn gevestigd, Het is een jaar van uitersten en de oorzaak is de dwalende straalstroom.

    Hiemstra moet maar eens met Pierce Corbyn gaan praten daar kan hij van leren want die straalstroom is Pierce zijn specialiteit.

    • Erik 21 oktober 2018 om 01:01 - Antwoorden

     “de oorzaak is de dwalende straalstroom”
     Welnee de oorzaak is de toename met 0,0002% CO2 in de atmosfeer dit jaar. (97% vindt dat, dus is het waar)

     • Martin 21 oktober 2018 om 07:51

      Erik. Ik weet hoe de NOS erover denk want de NOS is een alarmistisch bolwerk. Die CO2 kan er wel bij, net als de volgende 2000 deeltjes per miljoen. De consensus van de alarmisten is een leugen want er is enorm veel weerstand, Veel meer dan 3 %.

      Volgens mij maak je een grapje, maar dat blijkt niet uit de tekst die je schrijft.

      Fijn weekend.

     • Guido 21 oktober 2018 om 11:38

      De weerstand wijst op een emotionele afwijzing, zonder inhoudelijke onderbouwing.

     • Martin 21 oktober 2018 om 13:15

      Guido. Er volgt emotionele afwijzing op de computermodellen die worden gebruikt als wetenschappelijke onderbouwing. Alarm slaan omdat de computer onheil voorspelt pas na een eeuw dat is natuurlijk de grootste onzin. Er volgt emotionele afwijzing op de klimaatalarmisten die maar door blijven gaan met het verspreiden van leugens over de invloed van de mensheid op de gemiddelde temperaturen op aarde.

      Een mooi voorbeeld van onheilspellende computervoorspellingen is de volgende http://www.deagel.com/country/forecast.aspx
      Hier wordt voorspeld dat in 2025 de bevolking van o.a de V.S. snel verdwijnt en/of afsterft van
      326,620,000 mensen in 2017 naar 99,553,100 in 2025.

      Gaat niet gebeuren natuurlijk maar in computerland is alles cijfermatig mogelijk. Net zoals alles mogelijk is in dromenland. Guido, droom lekker verder over de catastrofale antropogene globale opwarming. CAGW Gaat ook niet gebeuren. Het grote gevaar schuilt in de afkoeling en alles wat daarmee gepaard gaat.

     • Hans Erren 21 oktober 2018 om 13:22

      Grenzen aan de groei is ook niet gebeurd, ook een apokalyptisch computermodel.
      https://www.peakprosperity.com/sites/default/files/users/u_45503/limits2growthstandard_0.jpg

     • Guido 22 oktober 2018 om 09:02

      Mooie logica. Omdat sommige voorspellingen niet uitkomen, zijn alle voorspellingen onjuist.

      En vervolgens doet u zelf met grote stelligheid een voorspelling, zonder enige kennis van zaken.

      Vooral de emotionele afwijzing van een wetenschappelijke theorie valt me op. Ik vermoed dat die is ingegeven door angst en/of schaamte.

 5. Max 20 oktober 2018 om 17:18 - Antwoorden

  Nou in ieder geval gaat het nu gelukkig wat beter tussen de voor en tegenstanders, toch?

  Dr. Sallie Baliunas about the Little Ice Age and the history of people’s superstitious reactions to extreme weather.
  Dr Baliunas, Staff Astrophysicist at the Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, lays out a great read of propaganda.

  The Little Ice Age lasted about 500 years, but the most severe period during the Little Ice Age occurred in Europe between 1550 and 1700, says Dr Baliunas. That was also probably the harshest period of weather in the last 1,000 years, if not longer.
  The severe conditions in climate brought about crop failure, starvation, disease, death and social unrest.
  Because people “knew” that with Satan’s help one could “cook the weather,” the extreme weather and harsh conditions during that period contributed to mass executions and Witch Trials.
  Witch trials were completely legal and were administered by highly educated upper level social strata.

  Skeptics were considered sorcerers or witches and were tortured until they confessed. Then they were executed.
  It is now estimated that some 50,000 executions took place across Europe.

  • Henk dJ 20 oktober 2018 om 18:53 - Antwoorden

   “severe conditions in climate brought about crop failure, starvation, disease, death and social unrest.”
   Volgens de meeste analyses was de ‘Little Ice Age’ ongeveer 1 graad kouder dan de ‘Medieval Warm Period’. https://www.ncdc.noaa.gov/sites/default/files/styles/full_page_width/public/Reconstructed-Northern-Hemisphere-annual-temperature-during-the-last-2000-years-v2.jpg

   Dus die “severe conditions in climate” zijn veroorzaakt door 1°C. Dit is dus een mooie onderbouwing om aan te tonen wat 1°C voor een effect heeft. En als we ook maar enige empathie kunnen opbrengen voor onze kinderen en kleinkinderen, een goed argument om de temperatuursopwarming tot 1,5°C te beperken.

   • Max 20 oktober 2018 om 19:06 - Antwoorden

    Henk, dat weet ik maar ik geloof niet dat je begrijpt of wilt begrijpen waar dat stukje over gaat. Jij gaat gelijk in je alarm stand maar daar gaat het niet over.

    • Henk dJ 20 oktober 2018 om 19:27 - Antwoorden

     Ik besef best waar het artikel over gaat: het bestendigen van een blinde overtuiging van Hetzler en enkele ander AGW-negationisten, door de klimaatwetenschap te negeren en allerlei zaken te insinueren.

     Hetzler probeert al langer te insinueren dat alles zou draaien om niet meer dan een “Eco Industrieel Complex”. HIj doet aan stemmingmakerij, maar komt nooit met degelijke bewijzen. Indien hij goede argumenten zou hebben, dat zou hij mij wel degelijk al lang met een rake reactie de mond kunnen snoeren. Maar hij komt nooit met een degelijke onderbouwing van al zijn beweringen.

     De klimaatwetenschappers concluderen dat 1.5°C een ernstige impact kan hebben. Ze stellen ook vast dat we afstevenen op zo’n stijging. Je kunt hun expertise dan erkennen en beleid daarrond voeren, of je kunt met allerlei nonsens en insinuaties ten strijde trekken om je eigen blinde overtuiging te verdedigen. Hetzler & co kiezen voor het laatste

     • Max 20 oktober 2018 om 19:47

      oke, ik geef het op, je blijft in alarm modus zitten en haalt alles en iedereen erbij, jammer.

     • Hans Erren 20 oktober 2018 om 22:25

      Het is duidelijk, die verschrikkelijke opwarming is gedegradeerd naar anderhalve graad.

      Don’t panick, we’re all doomed.

     • Guido 21 oktober 2018 om 11:41

      Helemaal met u eens! Nu is het wachten op de beledigingen, bij gebrek aan feiten die scepcis rechtvaardigen…

     • Hans Erren 21 oktober 2018 om 12:32

      Nee eerst de bewijzen dat anderhalve graad verschrikkelijk is.

   • Erik 21 oktober 2018 om 01:03 - Antwoorden

    Liever 1 graad warmer dan 1 graad kouder Henk.

 6. Theo 20 oktober 2018 om 17:34 - Antwoorden

  Henk, en nu kijken jullie weer de andere kant op.
  Dat de sfi om de 11 jaar zijn cyclus volgt en dit grote invloed heeft op de HF banden dat weten we wel.

  Maar Nasa schrijft ook dit.

  All any of this “proves” is that we have, at best, a cursory understanding of Earth’s incredibly complex climate system. So when mainstream media and carbon-credit salesman Al Gore breathlessly warn you that we must do something about climate change, it’s all right to step back, take a deep breath, and realize that we don’t have the knowledge, skill or resources to have much effect on the Earth’s climate. God — and that big yellow ball of light in the sky — have much more impact on our climate than we ever could.

  • Henk dJ 20 oktober 2018 om 19:02 - Antwoorden

   “Maar Nasa schrijft ook dit.”
   Nee Theo, dat schrijft NASA helemaal niet. Dat beweert de website thenewamerican.com. Dat is een populistische magazine.

   DIt is wat NASA schrijft: https://spaceweatherarchive.com/2018/09/27/the-chill-of-solar-minimum/
   thenewamerican heeft daar dan zijn eigen (mis)interpretatie aan gegeven. OP de NASA site staat er echt niets over een impact op het klimaat. Maar thenewamerican verdraait dat helemaal, en probeert dat zodanig te misinterpreteren totdat het past in het anti-wetenschappelijke betoog van de AGW-negationisten.

   • Theo 20 oktober 2018 om 22:08 - Antwoorden

    Tuurlijk zijn allemaal domme jongens, alleen wat jullie zeggen klopt, de rest niet.
    Prima word er gelukkig mee.

    • Ronald 20 oktober 2018 om 22:30 - Antwoorden

     En zie dus ook hoe de propaganda werkt

    • Guido 22 oktober 2018 om 09:05 - Antwoorden

     Theo, ik snap ook uw emoties. Het was nogal genant dat u hoog van de toren blies met een verkeerd citaat. Het is niet sterk om vervolgens boos op anderen te worden.

  • Ronald 20 oktober 2018 om 22:30 - Antwoorden

   Draag je verlies als een vent Theo, daarmee dwing je veel meer respect af.

   • Theo 20 oktober 2018 om 22:58 - Antwoorden

    O, draait het bij jullie om verliezen of winnen?
    Dat is dus het bewijs wat ik nodig had, en wat ik al steeds had gedacht.

    • Ronald 20 oktober 2018 om 23:01 - Antwoorden

     Doe dit jezelf niet aan Theo. Het gaat om waarheidsvinding en die vind je alleen als je je eigen onvolkomenheden durft toe te geven. Je hebt weer geleerd vandaag en bent wijzer geworden. Wees dankbaar.

     • Theo 21 oktober 2018 om 08:59

      Ronald, hoe je het ook draait of keert maak me geen zak uit.
      Gezichtsverlies ken ik niet, en heb ik ook niet nodig.
      Er is nog steeds geen hard bewijs dat co2 de boosdoener is!
      En dat weet jij verrekte goed. Probeer dat maar eens op een duidelijke manier aan het grote publiek kenbaar te maken! Jullie zo genaamde wetenschappers durven nog niet eens jullie programma’s te delen met de sceptische mensen.
      En weet je wat ik hier geleerd heb? Dat jullie allemaal als honden van jullie af liggen te bijten, en de ene na de andere liggen te verketteren die ook maar een beetje van jullie doelstellingen willen afwijken.
      Dat zijn dan de zogenaamde hoog opgeleiden die zich zelf bestempelen als het betere volk, want wij redden de wereld.
      Ja alleen voor jullie zelf.

 7. Hetzler 20 oktober 2018 om 18:22 - Antwoorden

  @Hdj Over de belangen van Hiemstra https://nl.wikipedia.org/wiki/Gerrit_Hiemstra
  Hij heeft dus een zakelijk belang bij alarmisme.

  En verder moet jij niet telkens hetzelfde vragen over het CAGW-sprookje waarop jij al ettelijke malen antwoord hebt gekregen. Daar moet jij het mee doen en je dat niet bevalt is dit jouw probleem. Even flink zijn dus.

  • Henk dJ 20 oktober 2018 om 18:45 - Antwoorden

   Hetzler, Ik lees dat Hiemstra “meteorologische advies- en consultancy-activiteiten” heeft op commerciële basis. Ik zie daar echt niets dat aantoont dat AGW “vanzelfsprekend een feest voor de portemonnee van […] Hiemstra” zou zijn. IK zou het juist omgekeerd zien: zijn adviesactiviteiten moeten degelijk wetenschappelijk onderbouwd zijn om aanvaard te worden.

   En ik weet dat jij al meermaals hebt beweerd dat je “al ettelijke malen antwoord” zou hebben gegeven. Maar het is steeds opvallend dat je dat altijd beweert, maar nooit een linkje geeft naar waar je dat antwoord dan zou hebben gegeven! Indien jij goede argumenten had gehad, dat had jij mij wel degelijk al lang met een rake reactie de mond kunnen snoeren. Dan had jij wel een een link naar een goed argument geplaatst die ik niet zou kunnen ontkrachten (en die ik dan ook zou aanvaarden!!!) Dan had jij niet de omweg moeten maken met beweringen te schrijven zonder verwijzing naar eerdere reacties. Maar jij durft de directe confrontatie blijkbaar niet aan.

 8. Hetzler 20 oktober 2018 om 21:48 - Antwoorden

  Hdj Het probleem bij talloze CAGW-apologeten is het ontwijken van de discussie over observaties en het negeren van eerdere commentaren. Ik ben niet jouw persoonlijke administrateur van mijn eerdere commentaren Dus probeer geen knullige retorisch doorzichtige trucjes te bedrijven omdat het jou kennelijk aan argumentatie ontbreekt. Het vraagstuk waar jij c.s. mee wordt geconfronteerd is dit:
  In de natuurwetenschappen is het goed gebruik, ingegeven door honderden jaren van wetenschappelijke ontwikkeling, dat degene die poneert ook numerieke, toetsbare argumenten heeft. Mensen die met klimaatmodellen komen, hebben dan ook de wetenschappelijk plicht aan te tonen dat de wetenschappelijke onderbouwing van hun modellen deugt en dat de voorspellingen betrouwbaar zijn. Het is de taak van critici om relevante vragen te stellen en de plicht van de modelbouwers om daar adequaat op te antwoorden. Om een problematisch model te poneren en vervolgens van de critici te eisen dan maar met iets beters te komen, is een retorische truc, maar heeft niets met natuurwetenschap van doen.

  Dit, de retorische truc, is het niveau van jouw commentaren en die van je kompaan vd Heijden. Het reikt niet verder dan onwetenschappelijk denken en wat gespeculeer. Iets waar de generaties na ons geen baat bij hebben, integendeel. Dit jullie dit niet begrijpen en een eigen ideologisch geïnspireerd parallel universum blijven najagen, net als het IPCC, is jullie goed recht, maar maak jezelf niet belachelijk om dit als wetenschappelijk gefundeerd met 97% consensus te verkopen.

  • Henk dJ 20 oktober 2018 om 22:30 - Antwoorden

   “Ik ben niet jouw persoonlijke administrateur van mijn eerdere commentaren …. dat degene die poneert ook numerieke, toetsbare argumenten heeft. ”

   Ik herhaal nog maar een: “En ik weet dat jij al meermaals hebt beweerd dat je “al ettelijke malen antwoord” zou hebben gegeven. Maar het is steeds opvallend dat je dat altijd beweert, maar nooit een linkje geeft naar waar je dat antwoord dan zou hebben gegeven! Indien jij goede argumenten had gehad, dat had jij mij wel degelijk al lang met een rake reactie de mond kunnen snoeren. Dan had jij wel een een link naar een goed argument geplaatst di

   • Scheffer 20 oktober 2018 om 23:13 - Antwoorden

    Wat een gezeik, dj! Het gaat nergens meer over bij jou.

   • Guido 22 oktober 2018 om 09:07 - Antwoorden

    En nu blijft meneer Hetze stil…

    Ik ben nieuw op deze website en heb gezocht naar een goed onderbouwde theorie die het rapport van de IPCC volledig ontkracht (dus niet op enkele details). Ik kan het echt niet vinden…

  • Ronald 20 oktober 2018 om 23:28 - Antwoorden

   Nee Hetzler, zo werkt het niet. De hypothese staat totdat er een betere wordt gevonden die de oude weerlegt. En die betere hypothese ….. die wil maar niet komen.

 9. Theo 21 oktober 2018 om 09:03 - Antwoorden

  Net zo als de zee maar niet wilt stijgen.

 10. Jan Verbakel 21 oktober 2018 om 11:23 - Antwoorden

  Wat een geleuter rond Hiemstra zijn uitspraken.
  Maar blijkbaar is het een ieder ontgaan dat de weerman Hiemstra zelfs het weer niet correct kan voorspellen voor zo’n klein landje als Nederland.
  Hoe is het mogelijk dat hij zijn mond durft open te doen over het klimaat, dat voor de hele wereld geldt..
  Natuurlijk verandert het klimaat, dat doet het al miljarden jaren en zal doorgaan te veranderen tot het einde der tijden.

  Nederland stelt zo weinig voor en de mensen in dit land die nog steeds denken dat CAGW: ‘Catastrophic Anthropogenic Global Warming’ de basis zou moeten zijn van ons denken hebben nooit het inzicht en daarmee het doorzicht gehad van en over deze materie.
  Daardoor is hun uitzicht vertroebelt, maar er begint een kentering te ontstaan.
  Vandaar dat Hiemstra c.s. de ouderen die dat wel hebben willen uitsluiten van de gedachtevorming en de daarmee samenhangende maatregelen, die wel veel kosten, maar absoluut niets brengen.
  Hoelang moeten wij ons deze onzin nog laten welgevallen.

  Overigens in de USA staat CAGW voor ‘ Citizens Against Government Waste”.
  Vraag me af wanneer de voorstanders van alle onzin over het klimaat eindelijk het licht zien en ook met ons zeggen, weg met die idiotie.
  Nog een fijne Zondag voor eenieder.

  • Ronald 21 oktober 2018 om 12:41 - Antwoorden

   En de volgende meldt zich, die zonder enige kennis van atmosferische dynamica en het klimaatsysteem daar toch een stellige mening over heeft. Een mening gebaseerd op wat, vraag ik me dan weer af? Fopma kon dat gisteren niet beantwoorden. En Jan?

   Ennuh Jan, CAGW is een term die alleen gebezigd wordt door propagandisten. Fijne zondag Jan.

 11. Max 21 oktober 2018 om 13:17 - Antwoorden

  Heb er ook geen verstand van, lees er alleen veel over. Maar ik zie ook diverse onderzoeken dat er wereldwijd momenteel 20x zoveel mensen sterven tijdens koude periodes dan warmere periodes, tja zeg het maar.

 12. Tjip Koopmans 21 oktober 2018 om 23:00 - Antwoorden

  Zeespiegelstijging een hoax?
  Afgelopen dagen een discussie met Gerrit Hiemstra, Gert Jaap van Ulzen en Bob Brand over het wel of niet smelten van het ijs op Groenland.
  Mijn interesse ging uit naar de omvang van het ijs en het effect van het smelten en de snelheid.
  De hoeveelheid ijs is te vinden op http://polarportal.dk/en/groenlands-indlandsis/nbsp/viden-om-groenlands-indlandsis/
  80 % of the world’s largest island is covered by an enormous ice sheet. The Greenland Ice Sheet has developed over many thousands of years. Layers of snow have year after year accumulated and gradually been compressed to ice. The dome of ice is currently more than 3000 meters high at its top. The total volume of the ice sheet is approximately 2,900,000 km3. If that mass of frozen freshwater should melt altogether it would raise global sea level by approximately 7 meters.
  Daar wordt ook vermeld wat het effect is van het complete smelten van de ijskap op Groenland, nl. 7 meter zeespiegelstijging.
  Gerrit Hiemstra gaf op Twitter nog het gewicht:
  Gerrit Hiemstra @GerritHiemstra

  En dat is ongeveer 2.659.300 miljard ton, oftewel 2.659.300.000.000.000.000 kilo
  15:34 – 19 okt. 2018
  Het verlies aan ijs is op 2 plaatsen te vinden, https://climate.nasa.gov/vital-signs/ice-sheets/ en bij het DMI https://www.dmi.dk/en/groenland/maalinger/greenland-ice-sheet-surface-mass-budget/
  Een extra vermelding komt nog van DMI, namelijk dat er vorig jaar (2017) ca. 50 Gton ijs bijgekomen is (geen smelt dus) en dat het voor 2018 ook zou kunnen (nog niet definitief).
  https://t.co/KBmMkJ88nD

  Op basis van deze gegevens heb ik getracht uit te rekenen wat dit allemaal betekent:
  2.7miljoen Gton ijs, verlies per jaar, ruim afgerond 400 Gton (265 – 400) betekent dat het ca. 13000 jaar gaat duren voor al het ijs gesmolten is.
  Op basis van een zeespiegelstijging van 7 meter bij complete smelt, is dat 0,5 mm per jaar. Het congres van het Ministerie van Infrastructuur met Leonardo di Caprio in de hoofdrol, kan dus afgemeld worden. Tegen die tijd zitten we al weer lang en breed in een nieuwe ijstijd.

Geef een reactie

Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK