Wie is de pineut?

Pieter Lukkes.

Een bijdrage van Pieter Lukkes.

Slachtoffers van het energie- en klimaatbeleid.

1. Slachtoffers: De huishoudportemonnee en de democratie

Op 21 november 2018 flopten de onderhandelingen over een nieuw pensioenstelsel. Verwijten vlogen over en weer. Dat is wel anders geweest. Want aan andere tafels waren de onderhandelende partijen het roerend eens over zaken die veel belangrijker zijn dan de pensioenen. Ik bedoel de tafels waaraan in 2013 het Energieakkoord is gesloten en waaraan eind dit jaar het Klimaatakkoord tot stand moet komen.

Bij het energie- en klimaatbeleid gaat het om onvoorstelbaar veel geld. Zo meldt de minister van EZ en Klimaat (Kamerstuk 31239 dd.10-07-2018 ) dat er alleen al in de periode 2014-2018 een bedrag van € 40 miljard (dat is 40.000 miljoen euro’s) aan SDE+-subsidies is toegezegd. Uit te betalen over een periode van 15 jaar.

In de gesloten akkoorden is van een deugdelijke financiële paragraaf geen sprake. Naar de kosten ervan moeten we dus raden. Voor de profiteurs van deze akkoorden is dit prettig. Zij hoeven niet binnen budgetten te blijven en kunnen zo nodig steeds weer nieuwe lasten verzinnen. Zoals de extra lasten die autobezitters op hun bordje zullen krijgen, omdat elektrische auto’s zwaar moeten worden gesubsidieerd.

Zelfs de minister van EZ en Klimaat weet niet precies wat zijn eigen beleid kost. Die schrijft in zijn brief van 23-02-2018 aan de Tweede Kamer dat “de jaarlijkse transitiekosten volgens allerlei ramingen beperkt zouden kunnen blijven tot 1-3% van het BBP in 2050.”

Dit is cryptisch gesteld maar blijkbaar gaat het om de euro van nu en het BBP in het verre jaar 2050. Wat zal de omvang van het BBP dan zijn? Extrapolatie van de ontwikkeling 1990-2018 resulteert per 2050 in een BBP van zo’n € 1200 miljard. De jaarlijkse kosten zullen dus tussen €12 miljard en €36 miljard liggen. Tot 2050 is nog 32 jaar. Dat brengt de totale kosten op €400 miljard à €1200 miljard. Direct of indirect krijgen de huishoudens deze rekening gepresenteerd. Per huishouden, van arm tot rijk, komt dat neer op € 50 000 à € 150 000. Het verschil tussen deze bedragen is groot, dat zou nauwkeuriger moeten.

Achter het energie- en klimaatbeleid staat een syndicaat dat grotendeels bestaat uit milieuorganisaties, bedrijfsleven c.a. en de politiek. Dat syndicaat is niet geïnteresseerd in financiële transparantie. Wel in de inhoud van onze portemonnee.

Die portemonnee krijgt het zwaar te verduren. Het syndicaat wil alle huizen gasloos en alle auto’s elektrisch maken. Dat kost een godsvermogen, zoveel dat slechts weinig huishoudens ze op kunnen brengen. De klimaatonderhandelaars hebben dat al voorzien. Die hebben de gebouwgebonden financiering bedacht. Die komt er op neer dat de burger huis en haard als onderpand naar de pandjesbaas (de banken) moet brengen. Dan kan hij – uiteraard rentedragend en onder beperkende voorwaarden van de bank – geld lenen om de schulden af te betalen.

In de Volkskrant van 05-10-2018 wordt hierbij aangetekend dat de terugverdientijd van de aangeschafte spullen, zoals een warmtepomp, langer zal zijn dan hun levensduur. Het logische gevolg hiervan is dat steeds meer huishoudens nooit meer uit hun schulden zullen komen. De oplossing van dat probleem laat zich raden: dan moeten de huishoudens die financieel nog wel gezond zijn er maar aan geloven. Op dat punt gekomen is het een kleine stap naar een centraal door de apparatsjik geleide economie. Veel Oost-Europese landen weten precies wat dat betekent. Ergo: bij het energie- en klimaatbeleid is er geen plaats voor naïviteit. De maatschappelijke gevolgen ervan kunnen desastreus zijn.

Wellicht het meest gebruikte argument voor het energie- en klimaatbeleid is, dat het is voor onze kinderen en kleinkinderen. Die moeten van ons een leefbare wereld erven. Wat zij in werkelijkheid erven is een onoverzienbare berg schulden, die wij hebben gemaakt en zij zullen moeten betalen.

2. Slachtoffers: Volgende generaties, het beleid zelf en de rechter

De grote vraag is natuurlijk of de volgende generaties blij zullen zijn met de energie- en klimaaterfenis die ze van ons krijgen overgedragen. De kans daarop is nihil. Ons nageslacht moet – ongevraagd – een totale omschakeling van het energieverbruik doorvoeren met als doel het klimaat op aarde te beheersen. Veel klimaatwetenschappers denken dat door CO2 –beperking de atmosfeer niet meer dan 20C zal opwarmen. Aan CO2 wordt dus een hoofdrol toegekend.

Geen middel blijft ongebruikt om de mensheid in deze doctrine te laten geloven. Het gros van de media doet volop mee aan het verkondigen van dit geloof. Andersoortige geluiden zijn onwelkom. Zo weert de Leeuwarder Courant mij al geruime tijd uit haar kolommen.

Hoe waarheidlievend is de stroming, die het eigen geloof alleen maar aan de man kan brengen door anderen monddood te maken?

Van consensus over de doctrine is echter geen sprake. Niet over het energiebeleid, niet over het klimaat en ook niet over het nut en de noodzaak van de ons en ons nageslacht opgelegde lasten. Als nut en noodzaak daarvan vast zouden staan dan zou het syndicaat de eerste zijn om daarvan de bewijzen en specificaties te overleggen. Dat zou ze een boel gezeur en achterdocht schelen. Er bestaat echter geen schijn van bewijs. Maar dat gat is voor het oog keurig toegedekt door lekenprekers van en in de media. Die praatjes hebben bij het publiek wel het geloof in het beleid vergroot maar niet de kwaliteit ervan, integendeel.

Want qua energiebeleid worden er politieke blunders van jewelste gemaakt. De grootste blunder is om energie niet als een zelfstandig en onafhankelijk beleidsterrein te beschouwen. Op dit moment wordt energie ondergeschikt gemaakt aan het veel minder belangrijke klimaatbeleid. Dat is domme politiek. Ieder denkend mens ziet het levensbelang van energie in. Dat belang is zo groot dat energiebeleid, zowel politiek als qua onderzoek, op een geheel eigen probleem- doel- en vraagstelling moet berusten.

De resultaten ervan zullen hemelsbreed verschillen van de doelen die de politiek nu stelt.

Sharon Dijksma.

Ook het klimaatbeleid verdient een eigen evaluatie. Die evaluatie leert dat heel veel onafhankelijke wetenschappelijke zwaargewichten niet meegaan in het klimaatalarm en de hoofdrol van CO2 als klimaatveranderaar. Dat doet ook het kabinet niet. Dat blijkt uit een brief van 9 april 2016 van staatssecretaris S.A.M. Dijksma aan de Tweede Kamer. In die brief meldt de regering dat de door de stichting Urgenda via de rechter afgedwongen extra reductie van de CO2-emissies tegen het jaar 2100 zal resulteren in een en verlaging van de temperatuur op aarde van 0,0000450C (Dat is 1/22000e graad). Dat effect is onmeetbaar, zo wordt eraan toegevoegd.

Dit cijfer is ongetwijfeld juist. De staatssecretaris is echt niet zo dom om een politieke doodzonde te begaan door de Kamer onjuist te informeren. Bovendien kijkt het Rijk wel uit om in de rechtszaal onwaarheden te verkondigen. Dat de berekening van de staatssecretaris juist is, blijkt ook uit een publicatie van Marcel Crok (Volkskrant 12-10-2017). Deze auteur berekende dat de per 2030 voorgenomen 49% CO2-reductie een geringere opwarming van 0,00030 C tot gevolg zal hebben. In een “fact check” moest de juistheid hiervan met tegenzin worden toegegeven

Marjan Minnesma, Urgenda.

Hieruit volgt dat tijdens het Urgenda-proces door het Rijk en door Urgenda een bizar toneelstuk is opgevoerd. Beide hoofdrolspelers hebben gedaan alsof CO2 belangrijk is voor ons en voor het klimaat. Met de Schwalbes die zij hebben gemaakt hebben zij ook de (scheids)rechter volledig op het verkeerde been gezet. Ook die dacht dat het om een belangrijke klimaatzaak en niet om gebakken lucht ging. Waar het wél om ging, torenhoge kosten voor de burger, werd stiekem verzwegen.

Het moment is echter gekomen dat de politiek moet kiezen voor het behartigen van de belangen van het volk of voor die van het syndicaat achter de akkoorden. Wordt voor het volk gekozen dan zal dat een totaal ander beleid op de terreinen van klimaat en energie betekenen.

Literatuur

Rijksoverheid: Concept Integraal Nationaal Energie- en Klimaatplan 2021-2030. 06-11-2018, Min. EZ en Klimaat: Kamerstuk 31239. Stimulering duurzame energieproductie. 10-07-2018.

Berkhout G. en Thoenes D.: Bekijk opwarming positief. Weg met doemscenario’s. Elsevier 13-10-2018.

Goklany I.: Carbon Dioxyde, the good news. GWPF, London , 2015.

Rijksoverheid: Memorie van Grieven. 17 april 2016.

Rijksoverheid: Brief staatssecretaris mevrouw S.A.M.Dijksma 09-04-2016; kamerstuk 32813 nr. 122, Kabinetsaanpak klimaatbeleid op weg naar 2020.

 

Door |2018-12-17T21:29:59+00:0018 december 2018|103 Reacties

103
Reageer op dit artikel

avatar
  
smilegrinwinkmrgreenneutraltwistedarrowshockunamusedcooleviloopsrazzrollcryeeklolmadsadexclamationquestionideahmmbegwhewchucklesillyenvyshutmouthzonboemokg
Afbeeldingen
 
 
 
Andere bestanden
 
 
 
27 Reacties
76 Discussies
0 Volgers
 
Grootste discussie
Meest gelezen reactie
33 Auteur reacties
JohanReijnierHermiehenkieBart Vreeken Recent comment authors

  Abonneren  
Abonneren op
J.M. Schipper
Gast
J.M. Schipper
Online

Het is een christenwerk een Heiden te bekeren, het is een heidens werk een christen te bekeren…

Kees Kolenbrander
Gast
Kees Kolenbrander
Offline

Volkswagen wordt onevenredig hard aangepakt met zgn. sjoemeldiesels. Zal dat ooit ook gebeuren met de sjoemelstroom?

Hetzler
Gast
Hetzler
Offline

@ J vd Heijden kan ik nog toevoegen: https://www.climategate.nl/2018/11/laatste-rapport-van-vn-klimaatpanel-geen-spoor-van-nakende-klimaatcatastrofe/
Volgens het IPCC zelf: https://www.ipcc.ch/sr15/
Dit is nu het pijnlijke gevolg van al te blind vertrouwen in ideologie en eenzijdige pseudo wetenschap. De feiten wijzen anders uit.

David
Gast
David
Offline

De Katholieke kerk heeft groot inzicht in de menselijke psyche. Zo kijkt men daar wel uit om personen bij leven heilig te verklaren. Wat heilig is kan namelijk niet meer ter verantwoording geroepen worden. Een uitbreiding van deze regel blijkt noodzakelijk: het moet niet alleen personen betreffen maar alle aardse en tastbare zaken omvatten. Door toegenomen kennis van het universum en secularisatie is God op aarde geland wat na geslachtsverandering Moeder Aarde opleverde. Die heiligverklaring van (wilde) natuur is al… Lees verder »

Peter van Beurden
Gast
Peter van Beurden
Offline

Michiel de Pooter Ecologisten doen altijd net of zij het hele systeem begrijpen en dat je dus daarom helemaal niet aan de natuur mag komen. De biodiversiteit moet zogenaamd terug naar de situatie die we in Nederland aantroffen in 1990, 2000, of een ander willekeurig gekozen tijdstip. Een volstrekt gekunsteld beleid dat uitgaat van de wens alles bij het oude te houden of terug te gaan naar vroeger. Landschappen veranderen, deels door successie, stormen, overstromingen, deels door de mens als… Lees verder »

henkie
Gast
henkie
Offline

Beste Hetzler,
Heyden is een IPCC trommelaar. Maakt niet uit wat je denkt, als het maar conform IPCC is. Anders krijg je een linkje om je oren getrommeld. Je weet dat roze konijn nog wel? Dat beeld dus. Met vriendelijke groet, Gekke henkie.

Hugo van der Molen
Gast

We can tax the air and tell them we’re saving the planet, ha ha ha (cartoon)
http://www.hugovandermolen.nl/bosbouwbeleggingen.nl/pics/we-can-tax-the-air.jpg

Frank
Gast
Frank
Offline

Afgelopen zondag discussie met neven die HBO studeren. Geloven alles wat ze lezen over de opwarming van de aarde en nemen het kritiekloos voor waar aan. Maar: de ene vliegt deze week naar Japan om zijn Japanse vriendin daar te zien. De ander vliegt met zijn vriendin voor een week vakantie naar de Malediven. En ik heb al 10 jaar niet gevlogen. Moet ik dan voor hen een warmtepomp aanschaffen? Kom nou, het is hun toekomst, in 2050 ben ik… Lees verder »

Reijnier
Gast
Reijnier
Offline

Niet alleen ontbreken de betalende burgers aan de klimaattafels, ook zijn er geen onafhankelijke wetenschappers uitgenodigd en dan bedoel ik niet alleen geologen en astrofysici, maar ook van de energieleveranciers onafhankelijk energiedeskundigen. Wel aan tafel: het profiterende bedrijfsleven en religieus gedreven pressiegroepen. God helpe ons de brug over… Wat me opvalt is dat het tandengeknars op deze website er nog niet toe heeft geleid dat er een climategate actiecomité en/of pressiegroep is opgericht om het noodzakelijke tegenwicht te bieden. Waarom… Lees verder »

Reijnier
Gast
Reijnier
Offline

@Hermie, Wat leuk voor je dat je zo heiligt gelooft in de klimaatzaak! De politiek kan de burgers alleen maar vertegenwoordigen als ze daarvoor het mandaat hebben verworven van de kiezers. Omdat dit een zaak is die ons allen aangaat en ons niet alleen heel veel geld kost, maar ons ook nog eens opzadelt met een in een industrieterrein veranderend landschap met slecht presterende windturbines en zonneparken, lijkt een keer in de vier jaar een kruisje zetten mij niet voldoende,… Lees verder »

Reijnier
Gast
Reijnier
Offline

Net als bij de Brexit blijkt pas later wat de consequenties van verkiezingen zijn. Wij wisten bijvoorbeeld de uitkomsten van de klimaattafels niet. Veel Brexiteers zouden kruipend terugwillen naar de stembus nu duidelijk wordt wat de gevolgen van hun keuze zijn. Nu blijkt dat de industrie (80% van de CO2 uitstoot) wordt ontzien evenals de luchtvaart en de agrarische sector. Alle maatregelen duperen uitsluitend de bevolking. Mogen we, nu we dit weten, svp. even stemmen? Indertijd hebben kiezers VVD gestemd… Lees verder »

Johan
Gast
Johan
Offline

De politiek eist dat bedrijven minder CO2 moeten gaan uitstoten. Alsof je zo maar even allerlei bedrijfsprocessen kunt bedenken die de helft of minder energie verbruiken. Als dat mogelijk zou zijn, hadden bedrijven dat allang gedaan. Misschien is het wel mogelijk , maar niet kosteneffectief. Tenslotte kost energie bezuinigen ook energie. De CO2-uitstoot van isolatiemateriaalproducenten zal hoger komen worden. Gelukkig bevinden de meesten zich in China, dus is het niet ons probleem. Waarom moeten we eigenlijk van de diesel af?… Lees verder »

Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK