Door de jaren heen heeft de PVV zich sterk en consequent verzet tegen het klimaatbeleid. Voor zover ik mij herinner heeft Richard de Mos, in de tijd dat hij nog lid was van de PVV-fractie in de Tweede Kamer, zich als een fel en vaak ook humoristisch tegenstander daarvan geprofileerd.

De Mos uitte zich regelmatig sceptisch over de invloed van de mens op de klimaatveran- dering. Namens de PVV pleitte hij tegen investeringen in klimaatbeleid en tegen ‘het doordrammen van een akkoord in Kopenhagen’. Na het nieuws rond uitgelekte e–mails van klimatologen die samenwerkten met de ‘Climatic Research Unit’ (CRU) van de Universiteit van East Anglia, waaruit bleek dat er manipulatie van temperatuur- gegevens had plaatsgevonden, sprak De Mos van een ‘Climategate’. De Mos heeft zich ook kritisch geuit ten aanzien van windmolens en de effectiviteit van het duurzaam opwekken van energie ermee.

Voor zijn speciaal gevoel voor humor zie hier:

 

Na hem herinner ik mij Machiel de Graaf, die zich ook grondig in de materie had verdiept en het klimaatbeleid plaatste in een bredere politieke context.

Zie bijvoorbeeld: ‘Duurzaamheid: de terugkeer van de bolsjewieken‘, en, ‘Duurzaamheid: Klimaathysterie als duur speeltje’.

Zijn optreden in het TK–klimaatdebat van januari 2014 was memorabel. Zie: ‘Klimaatdebat Tweede Kamer: een orgie van parlementair bla, bla, bla en wensdenken’.

Ook Reinette Klever heeft zich een goed geïnformeerde bestrijder van het klimaatbeleid getoond. Zie, ‘Duurzame energie als sluipmoordenaar van de economie’.

In het verkiezingsprogramma van de PVV van 2017 nam klimaat echter geen prominente plaats in. Het was één A4-tje. Wat het klimaat betreft stond er alleen maar in dat er geen geld meer naar windmolens mocht gaan.

Met de opkomst van het Forum voor Democratie (FvD), lijkt het erop dat Thierry Baudet de voortrekkersrol van de oppositie tegen het klimaatbeleid heeft overgenomen.

 

Hoewel Geert Wilders zich in zijn politieke uitspraken gewoonlijk met andere thema’s profileert en het klimaat aan zijn fractiegenoten overlaat, heeft zich daar toch onlangs in het tv-programma van Robert Jensen, waar hij zijn campagne mocht aftrappen, in niet mis te verstane bewoordingen over uitgelaten.

Kijk en beluister hier vanaf 31.00. Onderbroken door golven van enthousiast applaus, deed hij daarin een aantal forse uitspraken over het huidige klimaatbeleid, die de trouwe lezers van Climategate.nl nochtans bekend zullen voorkomen. Zeer de moeite waard!

Na afloop gaf Geert Wilders het volgende commentaar op Twitter:

Het was echt geweldig leuk bij gisteravond en ook mooi dat de kijkcijfers van Jensen groeiden van 178.000 de uitzending een week eerder naar 517.000 gisteravond – het dubbele van 😁