Een gastbijdrage van Ferdinand Meeus (België).

De uitstoot van CO2 in België is ongeveer 104 Mton (NL = 180 Mton) of maar 0,3% van de totale mondiale uitstoot van 37100 Mton. Zelfs als we de uitstoot van CO2 in België naar netto zero brengen, heeft dit geen enkel significant effect op de hoeveelheid CO2 in onze lucht. Zulk een beleid heeft ook zero effect op “eventuele” CO2 geïnduceerde klimaatveranderingen. De hoeveelheid CO2 in onze lucht is namelijk het resultaat van de totale mondiale uitstoot. En die gaat nog stijgen de komende jaren omdat het klimaat akkoord van Parijs de minder ontwikkelde landen toelaat om nog meer CO2 uit te stoten om hun economische groei te ondersteunen. Vooral China en India maken gebruik van deze “deur-opening van Parijs”. En USA van Trump doet niet meer mee met Parijs.

Grafiek-1 : totale CO2 uitstoot per land en per persoon per land (grafiek : Robert Wilson).

Grafiek-1 maakt duidelijk dat China veruit de grootste hoeveelheid CO2 uitstoot. Het klimaatakkoord van Parijs geeft China (en alle andere minder ontwikkelde landen zoals India) bovendien toestemming om nog extra koolcentrales te bouwen om hun economische groei te ondersteunen. Dit betekend dat China nog minstens 7000 Mt extra CO2 zal uitstoten om op het economisch niveau van Europa te komen. De Belgische uitstoot van 104 Mt is zo klein dat ons cijfer zich beweegt binnen de foutenmarge van de mondiale cijfers. De Belgische CO2-uitstoot op nul brengen heeft geen enkel effect.

China heeft akkoord van Parijs ondertekend en de officiële versie is dat China gaat voor economisch duurzame energie ontwikkeling. In de praktijk is de economische groei hoofdzakelijk op basis van nieuwe koolcentrales. Het gaat om investeringen van 36 miljard $ voor kolencentrales in 23 verschillende landen.

Grafiek-2 : China investeert $ 36 miljard in nieuwe steenkoolcentrales in 23 landen vr 102 gigawatt.

 

Gezien het mondiale en complexe karakter van de CO2 klimaat-energie problematiek en het gebrek aan 100% bindende, en haalbare, CO2-reductiedoelstellingen van de belangrijke spelers (USA, China, India, Rusland, Brazilië, …) is het voor België (en NL) niet aangewezen om een snel, ondoordacht, niet haalbaar, CO2-neutraal klimaatbeleid in te voeren. Om 2 redenen:

  1. Geen enkel effect op de CO2-klimaatverandering vanwege maar 0,3%.
  2. Groot risico voor duurdere energie factuur en economische schade.

Het argument dat wij kleintjes ook iets moeten bijdragen als “voorbeeldlanden” is zinloos omdat China, India, Rusland,Brazilië en USA (doet niet meer mee) niet op ons voorbeeld zitten te wachten.

Rusland heeft akkoord van Parijs wel ondertekend maar nog niet geratificeerd. Dus Poetin kan doen wat hij wil.

Laat het vooral duidelijk zijn dat onze goed bedoelde inspanningen richting klimaatneutraal sowieso geen significant effect hebben op de totale hoeveelheid CO2 in onze lucht. Het gaat namelijk maar om maximaal 0,3% vermindering in een stijgende trend.

Laat eerst de belangrijke globale spelers beginnen met het goede voorbeeld te geven en dan kunnen wij volgen. Het is trouwens zo dat ongeveer 50% van onze CO2-emissies vallen onder het door de EU centraal gestuurde EU-Emissiehandelssysteem (EU-ETS) dat werkt via een jaarlijks dalend “trade and cap” marktmechanisme, waarbij de grote industriële spelers hun bij de start gratis gekregen emissierechten kunnen verhandelen in een door de EU gereglementeerde marktomgeving.

Voor Nederland en België is ETS-CO2 ongeveer 50% van de totale CO2-uitstoot. Details voor Nederland.

Ferdinand Meeus.

Ondertussen kunnen we rustig een kostenplaatje maken voor verschillende energiescenario’s op basis van de laatste innovatieve technologieën. En voor wind en zon energie moeten ook de kosten worden meegenomen voor de volledige back-up (met fossiel en kernenergie) omdat dit “groene” systeem geen voldoende licht en energie kan leveren bij weinig wind en zon.