Trouwe lezers zullen zich misschien nog herinneren dat ik vele jaren geleden – als eerste in Nederland – heb gewezen op wetenschappelijke literatuur die afkoeling in plaats van opwarming verwachtte – zulks onder meer op basis van publicaties van de Russische astronoom Habibullo Abdussamatov.

Zie bijvoorbeeld het TV-interview hier.

Naar aanleiding daarvan heeft Bart Strengers van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) mij uitgedaagd om daarover een weddenschap af te sluiten. Hij zette in op verdere opwarming en ik op afkoeling. Bart Strengers won die weddenschap (om een fles wijn).

Zie voor onze – mijns inziens nog steeds actuele – discussie, gepubliceerd door het het PBL(!), hier.

Er is een gevleugeld – maar half-serieus – gezegde onder economen:

If you project a number in the future, you should never give a date. If you give a date, you should never give a number.

Ik heb gezondigd tegen deze stelregel en moest vervolgens op de blaren zitten. Het zij zo!

Toch duikt het afkoelingsscenario steeds maar weer opnieuw op – niet alleen in de media, maar ook in de peer-reviewed literatuur. En ik heb de indruk dat dit de laatste tijd met grotere regelmaat gebeurt dan voorheen.

Het laatste voorbeeld daarvan is een artikel van Stephen Chen in de South China Morning Post onder de titel: ‘Scientists warn of global cooling trick up nature’s sleeve’. Stephen Chen signaleert hierin een studie van Wu Jing, van het Key Laboratory of Cenozoic Geology and Environment, verbonden aan het Institute of Geology and Geophysics, dat deel uitmaakt van de Chinese Academy of Sciences. Het artikel is geaccepteerd voor publicatie in het online Journal of Geophysical Research: Atmospheres.

Ik pik er een paar elementen uit.

Research sheds light on 500-year Chinese weather cycle and suggests a cool change could be on the way.

A new study has found winters in northern China have been warming since 4,000 BC – regardless of human activity – but the mainland scientists behind the research warn there is no room for complacency or inaction on climate change, with the prospect of a sudden global cooling also posing a danger.

The study found that winds from Arctic Siberia have been growing weaker, the conifer tree line has been retreating north, and there has been a steady rise in biodiversity in a general warming trend that continues today. It appears to have little to do with the increase in greenhouse gases which began with the industrial revolution, according to the researchers.

Lead scientist Dr Wu Jing, from the Key Laboratory of Cenozoic Geology and Environment at the Institute of Geology and Geophysics, part of the Chinese Academy of Sciences, said the study had found no evidence of human influence on northern China’s warming winters.

Wu and her colleagues are concerned that, as societies grow more used to the concept of global warming, people will develop a misplaced confidence in our ability to control climate change. Nature, they warned, may trick us and might catch us totally unprepared – causing chaos, panic, famine and even wars as the global climate system is disrupted. …

Wu and her colleagues spent more than a dozen years studying sediments under Moon Lake, a small volcanic lake hidden in the deep forests of the Greater Khingan Mountain Range in China’s Inner Mongolia autonomous region. They found that winter warming over the past 6,000 years had not been a smooth ride, with ups and downs occurring about every 500 years.

Their findings confirmed an earlier study by a separate team of Chinese scientists, published by online journal Scientific Reports in 2014, which first detected the 500-year cyclical pattern of China’s summer monsoons and linked it to solar activity.

The 2014 research, which drew on 5,000 years’ worth of data, suggested the current warm phase of the cycle could terminate over the next several decades, ushering in a 250-year cool phase, potentially leading to a partial slowdown in man-made global warming. …

According to Wu, the variation in solar activity alone was usually not strong enough to induce the rapid changes in vegetation the research team recorded in the sediment cores of Moon Lake. Instead, the scientists found the warming impact was amplified by a massive, random interaction between surface seawater and the atmosphere in the Pacific Ocean known as the El Nino-Southern Oscillation.

As a result of the research findings, Wu said she was now more worried about cooling than warming. A sharp drop of temperature will benefit nobody. The biggest problem is, we know it will come, but we don’t know exactly when.

Lees verder hier.

Opwarmers en afkoelers hebben tegenovergestelde opvattingen over wat het klimaat gaat doen, maar over één ding lijken zij het – ongelukkigerwijs – eens: er is alle reden voor alarmisme.