Marijn Poels met Freeman Dyson. Foto: Marijn Poels.

Een gastbijdrage van Hans Postma.

Stond ik maar op deze lijst van ‘contrarians’.

386 Topwetenschappers, die zich op goede gronden niet kunnen vinden in het hedendaagse geloofsartikel dat alle opwarming aan menselijk CO2 toe te schrijven is, zijn op een lijst van ‘climate change contrarians‘ terechtgekomen. Zie hier. O.a Prof. Freeman Dyson, Roger Pielke jr, Judith Curry, Dick Lindzen, William Happer, en John Christy staan op die lijst.

De lijst is opgesteld door media-onderzoekers van de Universiteit van Californië, en hun onderzoek is onlangs gepubliceerd in een aflevering van Nature. Ze wilden weten of de ‘klimaatwetenschappers’ meer of minder media- aandacht kregen dan de ‘contrarians’.

Roger Pielke jr. Schermafbeelding.

Daar is op zich niets mis mee, maar de indeling is suggestief, subjectief, en beledigend en heeft geleid tot een ruwe scheiding van de goeden en de slechten, de bokken en de schapen.

Enkele betrokkenen hebben zich daarover reeds beklaagd. Ik heb het artikel in Nature gelezen, en vind het beklag terecht. Via dat artikel in Nature, en de voetnoten, is de lijst van ‘verdachten’ te achterhalen.

De media-onderzoekers hebben een tweedeling gemaakt van ‘wetenschappers’ versus ‘contrarians’, zo schrijven ze in Nature. Uit hun omschrijving blijkt duidelijk dat die ‘contrarians’ in hun ogen onbetrouwbaar zouden zijn, en onwetenschappelijk, en dat alles op basis van de mening van een PR-bureau genaamd ‘desmogblog‘. De onderzoekers achten dat een achtenswaardig instituut, dat in staat moet worden geacht om de rol van Petrus aan de hemelpoort te spelen.

U mag naar de hemel, maar jij gaat naar de hel.

Ik heb van dat bureau toevallig laatst een recensie gelezen van het werk van Prof. Viterito. Die had ontdekt dat er een sterk verband is tussen aardbewegingsenergie en de temperatuur van de oceanen. De recensie van ‘desmogblog’ was grotendeels beperkt tot een scheldpartij. Inhoudelijk stelde die recensie niets voor.

De meesten van onderstaande ‘contrarians’ ken ik inmiddels als rustige, weloverwogen en oprechte wetenschappers. Dat bleek wel uit hun grondige argumentaties.

De klimaatfanaten van deze wereld willen hen de mond snoeren, en komen daar regelmatig openlijk voor uit. Dat is niet alleen een aanval op de vrije meningsuiting, maar ook op de geloofwaardigheid van de wetenschap. Dit artikel, met deze verdachtenlijst van ‘contrarians’, verschaft zulke fanaten nog meer munitie om niet op de bal te spelen, maar op de man. Nature, en de Universiteit van Californië, hadden deze bijdrage aan de naming and shaming-cultuur dus moeten weigeren.

Al sinds midden jaren ‘90 besloot de anti-steenkolenpolitiek, o.l.v. de conservatieve Britse premier Thatcher (die de kolenmijnwerkers een toontje lager wilde laten zingen) het motto ’the science is settled‘ uit te dragen. CO2 was slecht, en kolenstook moest daarom worden beëindigd. Discussie gesloten. En dat terwijl de discussie over de vele onzekerheden in de klimaatwetenschap nog maar amper was opgestart. De BBC deed mee, en o.a. de vermaarde televisie-bioloog Bellamy, die ook op deze hitlist staat, werd voortaan van de buis geweerd. Klimaatscepsis werd vanaf toen systematisch belachelijk gemaakt door de BBC.

Tien jaar geleden hoorde je prominenten van PvdA (zoals Timmermans) en GroenLinks (Halsema) dat volmondig beamen. ‘Verder onderzoek is onnodig! We moeten nu in actie komen!’ De conservatieven lachten in hun vuistjes.
Nu, weer ruim 10 jaar later is de stemming zo verhard dat veel serieuze wetenschappers op een verdachtenlijst zijn geplaatst.

I AM … A CLIMATE OPTIMIST.
FOR THE BENEFIT OF CURRENT AND FUTURE GENERATIONS, THE SINCERITY OF SCIENCE, AND FOR A GREEN, DIVERSE ECOSYSTEM.
#Co2isokay

Ik realiseer me dat deze matigende oproep (onbedoeld) precies past in het straatje van de gaslobby. Die heeft er uiteraard geen belang bij dat de boel uit de hand loopt. Anti-CO2 beleid zal leiden tot veel meer (onregelmatige) stroomproductie, en in eerste instantie minder steenkolenverbruik. Daarmee wordt de bedrijfseconomische loper uitgerold voor de aardgasboeren. Shell investeert zelfs al in een elektriciteitscentrale. Dat zal de enige centrale worden met een relatief goedkope (eigen) gas-backup. Iedereen zal dan bij Shell zijn stroom inkopen. Leveringszekerheid voor de laagste prijs.

De huidige ‘groene’ aanbieders van onregelmatige stroom zullen steeds zwaarder worden belast voor de bufferkosten. Immers, wie onbalans veroorzaakt, moet op de blaren zitten. En hoe meer ‘groene’ aanbieders, hoe meer onbalans.

PS,
Ik schrijf ‘groen’ tussen aanhalingstekens omdat windmolens en zonnepanelen in mijn ogen niet alleen berusten op subsidie en bedrog omtrent CO2, maar ook vies zijn als ze ontmanteld moeten worden, alsmede de asociale omstandigheden in de Afrikaanse kobaltmijnen bevorderen.