Foto: Shutterstock.

Door Michael Schellenberger.

Waarom helpen de Amerikaanse overheid, de bedrijfsnieuwsmedia en Hollywood klimaatwetenschapper Michael Mann valse informatie te verspreiden over branden en de opwarming van de aarde?

Klimaatverandering veroorzaakt verwoestende branden over de hele wereld, zeggen topambtenaren, invloedrijke wetenschappers en de grootste kranten ter wereld. De Griekse minister van Civiele Bescherming zei dat de klimaatverandering de branden in Griekenland, Hawaï en Canada veroorzaakte. Door de klimaatverandering stijgen de gemiddelde temperaturen waardoor hout uitdroogt en brand ontstaat.

“De enige manier om te voorkomen dat deze gebeurtenissen frequenter en intenser worden,” zei klimaatwetenschapper Michael Mann, “is door de voortdurende opwarming van de planeet te voorkomen.”

En toch is de hoeveelheid oppervlakte die jaarlijks door brand wordt verwoest de afgelopen kwart eeuw afgenomen. Volgens NASA is het verbrande gebied tussen 2003 en 2019 met maar liefst 25% afgenomen. Die trend heeft zich sindsdien voortgezet, merkte Bjørn Lomborg op in de Wall Street Journal. Vorig jaar werd er een laagte-record geboekt. Er bestaat weinig twijfel over de trend, omdat de uitstoot als gevolg van bosbranden sinds 2003 ook wereldwijd is afgenomen.

Bovendien schrijft de beste wetenschap branden niet toe aan klimaatverandering. Het Intergouvernementeel Panel voor Klimaatverandering (IPCC) merkt op dat expert op het gebied van klimaatverandering en rampen Roger Pielke jr.

“geen brand of verbrand gebied heeft ontdekt of toegeschreven aan door de mens veroorzaakte klimaatverandering.”

Volgens het IPCC is de belangrijkste factor bij brand niet het weer, maar eerder ‘menselijke activiteiten’, zowel landbeheer als het ontstaan ​​van branden door mensen. Weinig leiders, experts en journalisten twijfelen eraan dat de klimaatverandering enige invloed heeft. Als al het andere gelijk blijft, zal warmer weer de houtbrandstof meer uitdrogen.

Het probleem is dat al het andere nooit gelijk is, en dat andere factoren veel belangrijker zijn, zoals de branden in Griekenland, Californië en Hawaï allemaal laten zien. In een recent en uitgebreid wetenschappelijk overzicht van de literatuur concludeerden acht wetenschappers dat er in Griekenland sprake was van een toename van het verbrande areaal. Maar, zo benadrukten zij, wetenschappers

“konden geen direct causaal verband leggen met de klimaatverandering, waarbij zij verschillende factoren aanhaalden, zoals veranderingen in de oorzaken van branden als gevolg van veranderingen op sociaal, economisch en landbeheer, en de accumulatie van brandstof als gevolg van het verlaten van het platteland.”

In het meest uitgebreide wetenschappelijke onderzoek naar de manier waarop oncontroleerbare bosbranden in Griekenland kunnen worden voorkomen, benadrukken wetenschappers de noodzaak van beter bosbeheer in de vorm van selectieve houtkap en voorgeschreven verbranding om de belasting van houtbrandstof te verminderen.

Zes wetenschappers van over de hele wereld concludeerden dat

“aangezien de toenemende hoeveelheid brandbaar materiaal en continuïteit de belangrijkste factor zijn die verantwoordelijk is voor de recente catastrofale, door de wind veroorzaakte branden in Griekenland … kunnen onze resultaten … de branduitbreiding naar het grensvlak tussen wild en stedelijk gebied en beschermde gebieden verminderen.”

En door branden te blussen voordat ze zich verspreiden, kunnen ook oncontroleerbare bosbranden worden voorkomen. Om deze reden zijn de regeringen van Griekenland, Canada en Hawaï er allemaal niet in geslaagd branden te voorkomen, maar ook niet adequaat te reageren op branden zodra deze zijn ontstaan.

Michael Schellenberger.

Dit alles zou duidelijk moeten zijn voor de regeringsfunctionarissen, klimaatwetenschappers en journalisten die de hele zomer de branden in Canada, Hawaï en Europa verkeerd hebben toegeschreven aan de klimaatverandering.

Het kostte me minder dan 30 minuten om de best beschikbare, gratis te lezen wetenschappelijke artikelen over de branden in Griekenland op Google Scholar te vinden en te lezen. Het was voor Pielke een eenvoudige taak om het IPCC samen te vatten. En het was voor Lomborg niet moeilijk om de NASA-gegevens bij te werken.

Waarom begrijpen regeringen, wetenschappers en journalisten bosbranden dan voortdurend zo verkeerd?

***

Bron hier.

***