Door Henry Pool.

We worden nu elke dag gebombardeerd door alle media die ons vertellen dat we bang moeten zijn voor de opwarming van de aarde die veroorzaakt wordt door de kooldioxide (CO2) afkomstig van de verbranding van fossiele brandstoffen. Dit klein beetje extra gas krijgt nu de schuld van elke droogte, elke storm, elke slechte wind en elke overstroming alsof deze dingen nooit eerder in het verleden zijn gebeurd….. [1].

Wat is de omvang van het probleem? 

Het broeikaseffect (bke) is voornamelijk te wijten aan de aanwezigheid van water en waterdamp in de atmosfeer en het maakt de aarde ongeveer 33 graden Celsius warmer dan het zou zijn als er geen broeikasgassen waren.

Godzijdank!  Wat zijn we gelukkig! Ervan uitgaande dat de gemiddelde temperatuur op aarde ongeveer 15 graad C is, dan kun je je voorstellen hoe het leven zou zijn als we allemaal bij -18 zouden moeten leven (zie foto).

Mijn eigen statistische werk laat zien dat het verschil in de nachttemperatuur in een woestijn (geen luchtvochtigheid) en in de buurt van de evenaar (hoge luchtvochtigheid) al 30 graden is; dat is dan dicht bij de grond. Verschillende rapporten geven aan dat het bke zich eigenlijk alleen in de eerste 3 km van de atmosfeer afspeelt [2].

We weten dat de gemiddelde hoeveelheid waterdamp in de atmosfeer tot 3 km hoog tenminste 10000 ppmv is, dat is 1,0% v/v. [3]. Laten we aannemen dat het bke van CO2 net zo sterk is als dat van waterdamp. Persoonlijk weet ik dat dit niet zo is – zie [4], [5], [6] en [7] – maar laten we omwille van het argument nu zeggen dat het waar is. Het CO2-gehalte in de lucht ligt momenteel rond de 410 ppmv, d.w.z.  0,04% v/v (volume voor volume). Vóór 1850 was het 0,03% v/v en volgens de verschillende ijskernanalyses/proxies is het gedurende de hele geschiedenis van de mens vrij constant op dat percentage van 0.03% gebleven. We kunnen nu een eenvoudige berekening doen om de omvang van ‘het probleem’ te bepalen. Allereerst: wat is de invloed van CO2 op het totale bk-effect?

Het is volgens mij dan 0,04/1,04 x 33K = 1,3 graad C

(Merk op dat de percentages van andere bk-gassen in de atmosfeer zo klein zijn dat het geen verschil maakt in deze berekening. Bijvoorbeeld: methaan is 1,8 ppmv, dit is slechts 0,00018% v/v)

De meeste wetenschappers zijn het erover eens dat de maximale hoeveelheid CO2 die we sinds 1850 allemaal in de lucht hebben gebracht 100 ppmv CO2 was, d.w.z.  0,01% v/v (dCO2). Moet zeggen dat die hoeveelheid discutabel is, aangezien uit de normale analytische chemie volgt dat warmere oceanen van zichzelf ook meer CO2 uitstoten door uitgassen: HCO3- + warmte/UV => CO2(g) + OH-. Uiteindelijk is deze reactie de reden waarom een op koolstof gebaseerd levenssysteem zou kunnen ontwikkelen…… maar dit dan maar daar gelaten. Laten we dus aannemen dat alle dCO2 alleen van de mens afkomstig is. Ten tweede kunnen we nu dus gemakkelijk de hoeveelheid opwarming berekenen die is ontstaan door meer kooldioxide.

dCO2/CO2 totaal x 1,3 = 0,01/0,04 x 1,3 = 0,3 graad C.

Er is een tweede manier om dit te berekenen. Kijk in Voetnoot [18].

Merk op dat deze 0,3 of 0,4K de maximale hoeveelheid globale opwarming van de extra CO2 is die door de mens aan de atmosfeer werd toegevoegd. In zijn rapport [18] geeft Roy Spencer aan dat het toevoegen van warmte voor ‘klimaat sensitiviteit’ en ‘feedback’ speculatief is. Trouwens, volgens sommige wetenschappers die meer acht hebben geslagen op de optieke- en isolatie eigenschappen van CO2, is het echte effect van de extra CO2 waarschijnlijk minder dan de berekende waarde van 0,3 of 0,4K.

 Zijn er additionele effecten?  

Ja. Er zijn additionele effecten; door de opwarming en extra CO2 is er meer vergroening [8] en zijn er sterkere  gewassen. Dit is aantoonbaar. De extra vergroening houdt meer warmte vast, waardoor hogere minima ontstaan en het verandert ook het albedo van de aarde [9]. Het land en de oceanen worden groener, d.w.z. zwarter, als je van buiten naar binnen kijkt. Dit houdt ook warmte vast [10].

Er is hier een vreemde paradox waar de meeste mensen zich niet van bewust zijn. Terwijl we mensen stimuleren om meer bomen te planten en om de aarde groener te maken, zodat er meer CO2 uit de lucht wordt gehaald, draagt dit eigenlijk bij aan het opwarmende effect. Let op de lezing van Prof. Happer over waarom planten beter ademen, betere opbrengsten geven en beter bestand zijn tegen droogte door de toename van CO2 in de lucht [11].

 Zijn er andere warmtebronnen? 

Ja. De variabiliteit van de warmte die we van de zon krijgen (‘het weer’) is al genoemd [1]. De ijskern analyses van Groenland [12] toonden aan dat er in de laatste helft van het Holoceen elke 1000 jaar een merkbare toename van de opwarming was geweest, vooral in de NH, de zogenaamde Eddy-cyclus [13]. Er zijn aanwijzingen dat deze extra warmte vooral afkomstig was van de bodem van de arctische zeeën en van de arctische gebieden [14].

 Hoe zit het met de nauwkeurigheid van thermometers? 

Houd er rekening mee dat kwikthermometers na verloop van tijd een fout krijgen door de reactie van kwik met glas. Wetenschappers werden zich hier pas rond de jaren 1960 van bewust en hebben toen verplichte jaarlijkse kalibraties geïntroduceerd in de respectievelijke kwaliteitsnormen. Sinds het begin van de jaren ’70 werden toen thermokoppels geïntroduceerd die ook nog steeds elk jaar gekalibreerd moeten worden. Deze zijn verbonden met computers en recorders en zijn in staat om elke seconde of minuut metingen te doen en geven dus aan het einde van de dag een waarheidsgetrouw resultaat van het gemiddelde, het maximum en het minimum.

Deze hele procedure is natuurlijk een complete verandering in instrumentatie, methode en observatie ten opzichte van het verleden. Terugkijken is dus niet zo eenvoudig als het lijkt. In mijn samenvatting van de resultaten van 10 weerstations in Zuid-Afrika [15], zag ik een duidelijke sprong, meestal rond de 0,2 of 0,3K van de 50-60’s naar de +70’s. Ik herinner me dat ik hier achterdochtig over werd. Deze waarnemingen waren voor mij logisch in het licht van mijn redenering dat de reactie van glas met kwik in het verleden de neiging zou hebben om lagere resultaten te geven. Ik denk ook dat de meeste thermometers in het verleden niet eens een meetschaal hadden die nauwkeurig was tot 0,1K of 0,1 graad C.

 Waar staan we nu dan? 

Dus, opnieuw met een groot vraagteken, rekening houdend met het feit dat de gemiddelde gerapporteerde resultaten van vóór de jaren 1970 een fout van maar liefst (0,3K) kunnen hebben, laten we die dubieuze beslissing nemen dat alle wereldwijde metingen die we hebben van 1850-1970 allemaal correct zijn. In dit geval zie je in onderstaande grafiek dat de GEMIDDELDE opwarming anomalie van -0,5 (in 1850) tot +0.5 (in 2023) loopt, dus in totaal ongeveer + 1K ofwel + 1 graad C.

Uit de satellietmetingen UAH6 (groene lijn) blijkt dat we momenteel opwarmen met een snelheid van ongeveer 0,14K per decennium. In dit tempo kan het dus nog wel 4 decennia duren voordat we het ‘kantelpunt’ van 1,5 graden Celsius bereiken, zoals vermeld in het Akkoord van Parijs. Maar waar komt ueberhaupt het idee vandaan dat 1,5K opwarming de aarde gaat doen kantelen? Het is belachelijk. Zelfs in de tijd van Jezus was het warmer [16]. Of waar komt het idee dat we al op of nabij die +1,5K zitten?

Het lijkt erop dat ze in de laatste rapporten verder terug zijn gegaan van 1850 naar 1750 AD. Maar er zijn geen wereldwijde gegevens van 1750 tot 1850? Dit betekent gewoon dat ze proxy’s gebruiken. Iets zoals jaarringen, of afzettingen van bepaalde zaden of bladeren in sedimenten van oude droge meren, enz. Nou, je weet wat proxy’s zijn – je hoort het al in het woord: het zijn op zijn best slechts “approximations”,  benaderingen dus.

Ik heb geen idee hoe ze daarmee een goede weergave kunnen maken van de mondiale temperatuur. Ik denk dat het er maar net vanaf hangt wie er achter het stuur van het onderzoek zit, met welk resultaat je uiteindelijk uit de bus komt. In het geval van boomringen was het natuurlijk vooral Michael Mann die met zijn frauduleuze hockeystickgrafiek kwam. Onlangs lijkt het erop dat hij eindelijk voor het gerecht wordt gebracht, door Mark Steyn. Zie de openingsverklaring van Mark Steyn in de betreffende rechtszaak [17].

 “In” de box denken…. 

Stel je voor: we leven in een grote boiler, een derde boven het waterniveau. Het water kwam vanaf het begin op de juiste temperatuur en we worden nu vooral warm gehouden door verwarming van boven en een deel van onderen. Als het te warm wordt, ontstaan er wolken; ze weerkaatsen het warme licht dat we van de zon krijgen. Als het te koud wordt, zijn er minder wolken (=minder regen = minder gewassen!) maar uiteindelijk komt er meer warmte van de zon in de wateren om ons heen.

Verbazingwekkend, is het niet? Het werkt als een thermostaat. De opwarming van de aarde is niet echt een probleem. Overmatige opwarming van de aarde is niet mogelijk omdat de box die ons in staat stelde om ons leven te geven, zichzelf gewoon zal blijven corrigeren en ons koel zal houden…..

 Wat als het andersom was? Wat als het afkoelt in plaats van opwarmt? 

Henry Pool.

Scenario’s voor wereldwijde afkoeling zijn echt beangstigend. Ik herinner me dat ik eens een getekende foto van een paard zag, tijdens een van de oorlogen van  Napoleon, waarbij de staart van het paard eraf was gevallen na een erge bevriezing overnacht.

Periodes van afkoeling worden vaak geassocieerd met droogtes en mislukte oogsten – wat logisch is, als je even nadenkt over mijn box model. Afkoeling kan o.a. ontstaan door inslagen van meteorieten of asteroïden of exploderende vulkanen, waardoor dan zoveel stof en zuur in de lucht komt dat de straling van de zon de aarde niet meer kan bereiken.

Het is juist in tijden van wereldwijde afkoeling dat menig wereldrijk ten einde kwam of dat hele naties op pad gingen, op zoek naar groenere weiden. Neem de tijd om onderstaande video te bekijken over een periode van afkoeling die na 536 AD kwam en je zult blij zijn dat we in 2024 te leven!!

 

***

Voetnoten  

[1] Henry Pool, 2019 

https://breadonthewater.co.za/2019/09/22/revisiting-the-87-year-gleissberg-solar-cycle/ 

Dutch version: https://www.climategate.nl/2019/10/84861/ 

[2] e.g see  https://e360.yale.edu/features/climate-change-upper-atmosphere-cooling 

“The same gases that are warming the bottom few miles of air are cooling the much greater expanses above that stretch to the edge of space.” 

[3]  e.g see: 

https://breadonthewater.co.za/wp-content/uploads/2022/12/watervapor101FAE20-1165-47C8-ADA0-5750A534D5F1-1671257905.057.webp 

[4] John O’Sullivan, 2016 

https://principia-scientific.org/industry-experts-co2-worse-useless-trapping-heatdelaying-cooling-2/ 

[5] Seim & Olsen, 2020 

https://www.scirp.org/journal/paperinformation.aspx?paperid=99608 

[6] Joseph van Reynen, 2022 

https://principia-scientific.com/wp-content/uploads/2023/02/SaturationIIIupdated.pdf 

[7] Henry Pool, 2022 

https://breadonthewater.co.za/2022/12/15/an-evaluation-of-the-greenhouse-effect-by-carbon-dioxide/ 

[8] Henry Pool, 2022 

https://breadonthewater.co.za/2022/01/10/global-warming-due-to-ehhh-global-greening/ 

[9] John Christie et al, 2006 

https://journals.ametsoc.org/view/journals/clim/19/4/jcli3627.1.xml 

[10] see: 

https://breadonthewater.co.za/wp-content/uploads/2023/01/albedo1674915190404.webp 

[11] Prof. W.Happer, 2023 

https://breadonthewater.co.za/2023/09/30/professor-william-happer-ipa-lecture-the-crusade-against-carbon-dioxide-september-2023/ 

[12] Foresight editor, 2009  

Some Historical Perspective – Foresight Institute 

[13] Henry Pool, 2021 

https://breadonthewater.co.za/2021/03/04/the-1000-year-eddy-cycle/ 

Dutch version: https://www.climategate.nl/2021/03/de-duizend-jarige-eddy-cyclus/ 

[14] See Table 1: It is the earth itself, stupid!? | Bread on the water 

Dutch version: https://www.climategate.nl/2022/08/mondiale-opwarming-hoe-en-waar/ 

[15] Henry Pool, 2019 

SUBMISSION by Henry Pool.docx (dropbox.com) 

 [16] Isabel Cacho, Giulia Margaritelli and Albert Català, from the Faculty of Earth Sciences and the Consolidated Research Group on Marine Geosciences of the University of Barcelona.  

https://breadonthewater.co.za/2020/07/30/the-weather-in-jesus-time/ 

Dutch version: https://www.climategate.nl/2020/08/de-middellandse-zee-was-2-graden-warmer-in-de-romeinse-tijd/ 

 [17] Mark Steyn, 2024 

Mark Steyn’s Opening Statement :: SteynOnline 

[18] In zijn verslag, Global Warming: Observations vs. Climate Models | The Heritage Foundation zegt Roy Spencer:  “Het directe opwarming effect van een verdubbeling van de CO2 concentratie is slechts 1.2°C ”. Hij kwoteert dan deze cursus  Advanced topic: Climate sensitivity and feedback — The Climate Laboratory (brian-rose.github.io) als de bron. Daarin zijn ook weer andere bronnen aangegeven.

Dus, aangenomen weer dat het kweekhuis effect van CO2 net zo groot is als dat van waterdamp. Ik verwijs weer naar Voetnoten [4], [5], [6] and [7], die laten zien dat die aanname mogelijk foutief is.
In 1850 was de CO2 concentratie in de atmosfeer 0.03%. Dus bij 0.06%, als we daar een keer komen, zou het dan +1.2K wezen.
In 2024 is het kooldioxide gehalte nu 0.04%.

We hebben dus +0,01 gehad van die 0.03.%. Dus nu wordt het 0.01/0.03 x 1.2 = 0.4K, maximum, van 1850.

***