Jesse Klaver bij Pauw.

Als de boekhouding maar klopt

Een bijdrage van Jeroen Hetzler.

Vrijdagavond mocht Nederland bij Pauw uit de mond van Jesse Klaver het doodvonnis aanhoren. Klaver was zo toeschietelijk in detail te vertellen hoe de executie zal verlopen. Het kan hem allemaal niet snel genoeg gaan. Eerst pakken we het bedrijfsleven aan met een CO2-heffing, want de vervuiler betaalt. Alsof CO2 een vervuiler is en alsof CO2 ook maar iets te maken heeft met ‘catastrofale’ opwarming. Men kan wel raden wat die bedrijven zullen doen doorberekenen aan de afnemers of uit Nederland vertrekken. Klaver schiep er zichtbaar genot in die vermaledijde kapitalisten eindelijk aan te kunnen pakken.

Vervolgens moet de transportsector eraan geloven, want alles moet elektrisch rijden. Waar al die stroom vandaan moet komen vertelt hij er wijselijk niet bij, want die vraag kan hij niet beantwoorden. Van windmolens en zonnepanelen valt in elk geval niets te verwachten.

Het energiegebruik van Nederland is:

84,8 Mtoe (inclusief een 4,2 aan hernieuwbaar) Dus 80,6 Mtoe.

Bron: Statistical Review of World Energy, All data.

Wil Nederland het doel van ca. 50% reductie in 2030 behalen, dan is het volgende nodig:

(0,5 x 80,6 Mtoe)/ 3650 dagen tot 2030 = een reductie van 0,01 Mtoe/dag.

Dit is het equivalent van elke 2 maanden een kerncentrale van 1,5 GW of 15 windmolens van 2 MW per dag of 140.000 zonnepanelen van 295 W per dag.

En dan nog is alles elektrisch, wat in de praktijk al niet kan, want wat te doen met de petrochemische industrie bijvoorbeeld? Voor Klaver is dit allemaal geen belemmering. Die blijft het CO2-sprookje en de ‘hoge urgentie’ verkondigen met een onprofessionele bezetenheid die weinig vertrouwen wekt.

De volgende stap is de aanpak van de veestapel, ergo de veeboeren. Klaver zegt als kille rekenaar – hem rekenmeester noemen is te veel eer – hoeveel ton CO2 deze bevolkingsgroep uitstoot. Dit is te veel volgens Klaver, want kennelijk beleven we dan een catastrofale opwarming, verdwijnen we onder water of zoiets. De veeboeren zijn dus een bedreiging voor het klimaat en moeten verdwijnen vindt Klaver. Fijn, als je al generatieslang een boerenbedrijf runt. Maar, zo zegt hij, dan komt er bovendien stikstofruimte vrij en kan er weer gebouwd worden. Fijngevoelig om zo hele bevolkingsgroepen tegen elkaar uit te spelen. Zieltjes winnen? Mogelijk, maar dit zou wel eens een misrekening kunnen zijn. Weldenkende mensen vertrouwen Klaver niet meer, want niemand is zijn bestaan nog zeker.

En dan moeten de kolencentrales het ontgelden, waaronder hypermoderne gloednieuwe schone installaties. Banen verloren, mensen hun bestaanszekerheid kwijt. Het kan Klaver allemaal niets schelen. Als zijn CO2-boekhouding maar klopt.

Hij somde dit alles op met de kilheid van een godheid tronend op de berg Olympus hoog verheven boven het aardse gewoel. Hijzelf ziet zich als een minzame Messias, maar zijn uitspraken getuigen van een Stalinistische gevoelloosheid en meedogenloosheid. De natuur – klimaat – is wreed dus mogen wij dat ook zijn, zo bespeur je tussen de regels door.

Het is verbijsterend te horen. Zijn plannen behelzen niets anders dan de weg bereiden naar de armoe van 250 jaar geleden via onoverkomelijk koopkrachtverlies naar de ineenstorting van onze geïndustrialiseerde natie. Precies in de lijn van Maurice Strong’s ideologie. Hoe moreel verantwoord kun je dit nog noemen? Planeet redden als excuus is kul, want de invloed van CO2 is, zo deze er al is, onmeetbaar. Nee, het is het opdringen van een dictatoriale ideologie, niet meer, niet minder.

Bron: Pauw (vanaf 4.30).

Derhalve blijft van kracht:

Ceterum censeo Legem Climae delendam esse.

(Overigens ben ik van mening dat de Klimaatwet vernietigd moet worden).

 

Naschrift
Wanneer komt nu toch die verschrikkelijke opwarming?