Donald Pols. Foto: Milieudefensie.

Van een onzer correspondenten.

De klimaatcrisis wacht niet volgens Milieudefensie. De stappen die banken, pensioenfondsen en verzekeraars al nemen zijn niet vergaand genoeg en gaan bovendien niet snel genoeg. Je huis isoleren, vaker met het OV en minder vlees op het menu. Alle kleine beetjes helpen, aldus de klimaat-alarmistische actiegroep:

‘Maar we kunnen klimaatrampen niet voorkomen als banken, pensioenfondsen en verzekeraars hun geld blijven stoppen in gevaarlijke klimaatverandering.’

Milieudefensie heeft al een klimaatzaak lopen tegen Shell. De hoorzittingen van het hoger beroep, ingediend door Shell, zijn in de maand april 2024. Zie hier.

Eerder schreef jurist Lucas Bergkamp over de Shell-zaak:

‘Het blijkt dat het bevel aan Shell een lekke mand is die op geen enkele wijze bijdraagt aan het bestrijden van door broeikasgassen veroorzaakte ‘gevaarlijke klimaatverandering’, maar wel de bedrijfsvoering van multinationale ondernemingen aan de klimaatbeweging overdraagt.’ Zie hier.

Nu komt er een tweede aanval op de Nederlandse economie bij.

Daarom klagen we een bank, een pensioenfonds of een verzekeraar aan in onze tweede Klimaatzaak.

In het najaar van 2023 liet Milieudefensie de klimaatplannen van 7 Nederlandse banken, verzekeraars en pensioenfondsen onderzoeken.

Dit onderzoek liet volgens de alarmist zien in hoeverre de klimaatplannen van 7 Nederlandse banken, verzekeraars en pensioenfondsen voldoen aan de internationale afspraken die we als Nederland hebben gemaakt om ‘gevaarlijke klimaatverandering’ te voorkomen. Het ging toen om instellingen als ABP, Atradius, PFZW, Rabobank, ING, ABNAMRO en NN Group.

Milieudefensie:

‘De resultaten van het onderzoek zijn teleurstellend en verontrustend: geen enkele bank, verzekeraar of pensioenfonds doet genoeg. Geen enkel bedrijf zit in het groen. Sterker nog: al deze bedrijven liggen – nog steeds – op ramkoers met het klimaat.’

Milieudefensie wil onze economie blijven treffen.

***

Bron hier.

***