De ambtenaren van de Europese instellingen behoren tot de (best betaalde) crème de la crème van de bureaucratieën van de Europese landen. Geloof me! Ik ken ze!

Er gelden ongelofelijk strenge eisen en selectieprocedures voor degenen die naar zo’n functie solliciteren. Zij zijn uitzonderlijk intelligent en hun taalvaardigheid is buitengewoon. Maar zij zijn tevens geselecteerd op hun loyaliteit jegens de fundamentele Europese gedachte dat ‘meer Europa’ de oplossing is voor de vele problemen waarmee de individuele lidstaten worstelen. En mochten er te weinig Europa-wijde problemen zijn, dan verzinnen ze er wel een of meerdere.

Het klimaatthema is daar één van. En als er geen klimaatcrisis is dan creëren ze er wel een. En, zoals we allemaal weten, vormt een crisis de legitimatie om de democratie opzij te schuiven. Dat is een ontwikkeling die zich thans onder onze ogen voltrekt, met Ursula van der Leyen en Frans Timmermans als boegbeelden.

Als econoom heb ik altijd geleerd dat banken gelden bewaren en weer uitlenen, deels om er investeringen mee te financieren die bijdragen aan de welvaartstoename van samenlevingen. Maar dat standpunt is de laatste tijd geërodeerd. Dat uitlenen moet thans aan vele extra voorwaarden voldoen. En dat geldt vooral voor de Europese Investeringsbank (EIB).

Wikipedia meldt daar onder meer over:

As the “Bank of the European Union”, the EIB’s mission is to make a difference to the future of Europe and its partners by supporting sound investments which further EU policy goals.

….

In November 2019, to align its financing activities with the goals of the Paris Agreement, the EIB adopted a strategy to end all funding for new, unabated fossil fuel energy projects, including natural gas, from the end of 2021.

Bron hier.

Maar het enthousiasme van de EIB om die verschrikkelijke opwarming van de aarde (die overigens maar steeds niet wil komen) een halt toe te roepen reikt verder. Om haar steentje bij te dragen aan de klimaatpropaganda houdt de EIB tegenwoordig ook enquêtes – een branchevreemde activiteit, naar het mij voorkomt – om de opvattingen van de bevolking te peilen over de verschrikkelijke dreiging van de opwarming van de aarde (die – en ik herhaal het maar weer even – overigens maar steeds niet wil komen).

Men zich afvragen wat het voor nut heeft om dat te doen, gegeven het feit dat die bevolking tientallen jaren heeft bloot gestaan aan een overweldigende eenzijdige indoctrinatie op dat terrein door overheden, wetenschappelijke instellingen, de milieubeweging en de mainstream media. Men kan de vragen daaromtrent net zo goed in een echoput dumpen om de juiste antwoorden te krijgen.

Bron hier.

Maar nu dan de enquête. Ik pik er twee elementen uit.

The European Investment Bank has launched the second edition of the EIB climate survey. The findings are particularly relevant at a time when climate is one of the top priorities in the EU’s agenda, and following the EIB’s adoption of a new, fossil-fuel free energy lending policy and a new climate roadmap.

Conducted in partnership with market research firm BVA, the survey aims to inform the broader debate on citizens’ attitudes and expectations in terms of climate action in the European Union, the United States and China.

“Listening to citizens’ attitudes is key for us to make sure we address their concerns, while leaving no one behind”, Vice-President Emma Navarro

Discover below some of the key findings from the first of four releases of this worldwide EIB climate survey. …

The EIB climate survey reveals that environmental migration is seen as a strong reality in Europe, where 82% of respondents anticipate climate change will force people to leave their country of residence to escape extreme weather conditions. At the same time, 24% of Europeans also foresee moving to another country because of climate change.

Men kan zich afvragen wie zoiets heeft verzonnen. In de eerste plaats heeft het VN-klimaatpanel (IPCC) vastgesteld dat weersextremen geen trends vertonen en al helemaal geen correlatie met CO2. Voorts kan men zich afvragen waarheen al die mensen zouden willen emigreren. Andere landen in Europa? De VS? Rusland? Turkije? Afrika?

Voorts wordt geconcludeerd:

Climate change seen as bigger threat in Northern Europe

Interestingly, a geographical difference exists between Southern and Northern European countries. Southern Europeans see unemployment as the biggest problem facing their respective countries: 72% of Spaniards and 69% of Italians put it among their top three challenges. Northern European countries such as Denmark, the Netherlands, Germany and Austria actually see the climate crisis as the biggest threat.


Merkwaardig. Dit is helemaal nieuw voor mij. Het is weer het bekende recept om de klimaatpaniek aan te wakkeren: miljoenen klimaatvluchtelingen! En zien Nederlanders de klimaat’crisis’ (welke?) als grootste bedreiging? Mij zijn geen Nederlandse opiniepeilingen bekend die dat bevestigen. Kortom, feitenvrije paniekzaaierij van de EIB, die zich m.i. beter met zijn core business kan bezig houden.

Francesco Bassetti rapporteert:

There are currently 64 million forced migrants in the world fleeing wars, hunger, persecution and a growing force: climate change. UN forecasts estimate that there could be anywhere between 25 million and 1 billion environmental migrants by 2050. Understanding the climate change-migration nexus will prove instrumental in addressing our current climate emergency.

Bron hier.

Er zijn inderdaad grote groepen vluchtelingen, maar die zijn niet gevlucht voor klimaatverandering, maar om politieke en economische redenen. Dat is zorgwekkend, maar het heeft nauwelijks iets met het klimaat te maken.

En ‘climate emergency‘? Die bestaat alleen in de virtuele realiteit van de klimaatmodellen. In werkelijkheid is er geen ‘climate emergency‘!

Het sluipende ecototalitarisme is de grootste bedreiging voor onze welvaart, vrijheid, democratie en nationale souvereiniteit.