Foto: Caixin Global.

Auteur: Chriss Street.

Vertaling: Martien de Wit.

China is van plan om nog eens 300 kolencentrales te bouwen die het equivalent van alle kolencentrales samen in de 28 landen van de Europese Unie zullen produceren.

Ondanks het ondertekenen van klimaatveranderingsverdragen om de CO2-uitstoot te verminderen, waaronder de door de VN gesponsorde akkoorden van 2009 in Kopenhagen en de overeenkomsten van Parijs in 2015, verviervoudigde de Chinese kolengestookte energiecapaciteit van 195 gigawatt in 2000 tot 973 gigawatt in 2018.

Terwijl China onverstoorbaar zijn kolengestookte elektriciteitsopwekking verhoogde, werd 1.756 gigawatt aan geplande kolengestookte energiecapaciteit geannuleerd tussen 2010 en 2018, volgens de Global Energy Monitor. Al goed voor bijna de helft van ’s werelds 2.024 gigawatt aan kolengestookte capaciteit, meldde de Financial Times dat China nog eens 148 gigawatt aan binnenlandse kolengestookte energie zal toevoegen, ongeveer hetzelfde vermogen als de 149 gigawatt aan bestaande kolengestookte centrales van de EU.

China heeft ‘significante dalingen’ in luchtvervuiling in de vijf jaar van 2013 tot 2017 gerealiseerd door PM2.5 vervuiling door fijne deeltjes met ongeveer een derde te verminderen, volgens een studie gepubliceerd door het Amerikaanse tijdschrift Proceeding van de National Academy of Sciences (PNAS ). Maar aangezien de PM2,5-concentratie van Beijing in 2013 40 keer hoger was dan de aanbevolen normen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), betekent een verlaging van de niveaus met een derde dat de PM2,5-concentraties van Beijing nog steeds 27 keer hoger zijn dan de aanbevolen WHO-normen.

De studie looft China voor het implementeren van nieuwe normen voor thermische centrales en industriële ketels, de vervanging van oude fabrieken en nieuwe emissieregels voor voertuigen. PNAS prees de grote toename van de capaciteit van duurzame energie in China, maar maakte geen melding van het feit dat de Chinese kolengestookte capaciteit in dezelfde periode met 28 procent steeg.

De belangrijkste reden voor de verbluffende groei van het energieverbruik in China is dat de communistische leiding staats-elektriciteitsbedrijven de bevoegdheid geeft om de exportgroei van de productie te maximaliseren door de elektriciteitsprijzen van industriële klanten te subsidiëren. Maar geconfronteerd met handelsblokkades en sancties van ontwikkelde landen die last hebben van banenverlies, was China volgens Enodo Economics in 2017 gedwongen om tegen 2020 over te stappen op normale marktprijzen.

Milieuactivisten gingen ervan uit dat China, met een gemiddelde opbrengst per eenheid duurzame elektriciteit, waarvan de prijs daalt tot een bescheiden meerprijs ten opzichte van de kosten van steenkool, de inzet van zonne- en windparken op industriële schaal dramatisch zou verhogen.

Maar het Institute for Energy Research meldt dat de intermitterende aard van wind- en zonne-energieproductie en het onvermogen om piekvermogen te genereren tijdens piekverbruik, extra kosten veroorzaakten bij nutsbedrijven om constant stand-by fossiele brandstofcapaciteit beschikbaar te houden. De studie toonde aan dat “gemiddeld nieuwe wind- en zonne-installaties ongeveer 65 procent meer kosten dan bestaande kolencentrales zonder extra opslagen en twee keer zoveel als de opgelegde toeslagen wel worden meegerekend.”

De Chinese leider Xi Jinping vertelde aan 40 naties op het Beijing “Belt and Road Forum” in april dat China zich inzet voor “open, schone en groene ontwikkeling”. Hij zei ook dat Chinese overzeese ondernemingen meer dan 300 kolencentrales omvatten, in landen als Turkije, Vietnam, Indonesië, Bangladesh, Egypte en de Filippijnen.

Vanwege de interne en externe expansie van China genereert de energiebron steenkool momenteel volgens de Wereldbank een bijna-decennia record van 40 procent van de elektriciteit in de wereld. Er zijn nu 78 landen die kolen gebruiken om stroom op te wekken, een stijging t.o.v. de 66 landen in 2000, met nog eens 16 landen die plannen hebben of al zijn begonnen om kolengestookte energiecentrales te bouwen.

Bron: The Epoch Times