https://youtu.be/8APZFhjpwYM

 

Ricardo Kok, programmamaker en presentator RTV Papendrecht.

Op enkele uitzonderingen na, weigert de landelijke TV, en in het bijzonder de NPO, klimaatsceptici podium te geven. Dat leidt er onder meer toe dat publieke discussies tussen protagonisten en antagonisten van de menselijke broeikashypothese schaars zijn, zo niet geheel afwezig.

Ricardo Kok, programmamaker en presentator van RTV Papendrecht (zie boven), nam onlangs het initiatief om deze leemte op te vullen en nodigde Leo Quist, fractiemedewerker van lokaal GroenLinks, en ondergetekende uit voor een dubbelinterview. Voor het resultaat van deze primeur, zie boven.