Het wel en wee van de Duitse economie is voor Nederland van cruciaal belang. Toch schenken de Nederlandse mainstream media – ten onrechte – relatief weinig aandacht aan de economische ontwikkelingen bij onze oosterburen.

De Duitsers stonden bekend om hun degelijkheid op  tal van terreinen, inclusief dat van het economisch beleid. Dat is sinds enige jaren niet meer het geval. Vooral de Energiewende en de gevolgen daarvan voor de elektriciteitsprijzen en het concurrentievermogen van de Duitse industrie hebben tot een ongekende verzwakking van het Duitse industriële potentieel en de nationale welvaart geleid.

De Duitse minister van economische zaken, Habeck, heeft daarover onlangs een opmerkelijke rede gehouden. Maar de implicaties daarvan zijn tot dusver niet tot de Duitse media doorgedrongen.

***