Universiteit ontslaat Peter Ridd vanwege diens kritiek op onderzoek 'Great Barrier Reef' james cook universiteit james cook

Peter Ridd. Bron: diens Facebook-pagina.

Eerder schonk Climategate.nl aandacht aan het geschil tussen Peter Ridd, een expert inzake het Great Barrier Reef en de James Cook Universiteit (JCU) in Australië over de kritiek die Ridd had geuit op onderzoek van zijn collega’s.

André Bijkerk schreef daarover:

Zoals Climatege.nl al vaak heeft bericht, wordt de klimaathype door stelselmatige desinformatie in het leven gehouden. De Australische wetenschapper, Peter Ridd, wees erop dat de berichten over het afsterven van het Australische Great Barrier Reef waren gebaseerd op ondeugdelijk wetenschappelijk onderzoek. Dat was tegen het zere been van enkele van zijn collega’s. Hij werd door de James Cook universiteit, waaraan hij was verbonden, ontslagen. Hij vocht zijn ontslag aan bij de rechter. Die stelde hem in het gelijk.

Zie hier.

In samenwerking met CLINTEL organiseerde de Groene Rekenkamer een lezing van Peter Ridd in Leiden, waarin hij uitlegde waarom het allemaal was te doen. Zie hier:

 

 

De James Cook Universiteit vocht de beslissing aan en kreeg recentelijk in hoger beroep gelijk van de rechter.

Hier het commentaar van Peter Ridd.

Beste allen,

Heel slecht nieuws. JCU won in hoger beroep.

We moeten de details nog bestuderen, maar voorlopig beperk ik mij tot het volgende.

Universiteiten zijn anders dan andere organisaties omdat verwacht wordt dat er af en toe heftige discussies zullen plaatsvinden over belangrijke en controversiële kwesties. Het is essentieel dat academici deze debatten kunnen voeren zonder te vrezen dat een verkeerd woord hun carrière zou kunnen beëindigen.

Een van mijn misdaden was dat ik universiteiten over het algemeen ‘Orwelliaans’ noemde omdat ze slechts deden alsof ze vrijheid van meningsuiting respecteerden. Ik zei ook, op basis van jarenlange ervaring, dat het werk van een andere instelling onbetrouwbaar was vanwege systemische tekortkomingen in hun kwaliteitscontrole.

Ik maakte satirische opmerkingen over het disciplinaire proces van de universiteit tegen mij door te suggereren dat het ‘grappig’ was. Als universiteiten een fors debat kunnen belemmeren door te beslissen dat er een gebrek aan respect of collegialiteit is, wat moet dan een academicus die iets wil zeggen waarvan de administratie het misschien afkeurt? Beter zwijgen.

Deze zaak is niet een op zichzelf staand incident van een universiteit die het debat onderdrukt. Universiteiten beweren dat academische vrijheid ‘in hun DNA’ zit, maar dat blijkt niet uit hun handelen. En toch blijven de regeringen van zowel de staat als de Commonwealth de universiteiten financieren en blijven ze niet vasthouden aan traditionele normen van fatsoen, academische vrijheid en vrijheid van meningsuiting. Dit is zowel een tekortkoming van de overheid als een tekortkoming van een universiteit.

Terwijl JCU de vrije meningsuiting beknotte, keken onze regeringen toe en deden niets. Fundamentele concepten zoals academische vrijheid van meningsuiting mogen niet met een paar woorden worden beslist in een arbeidsovereenkomst van een mala fide universiteit. Een hogere bescherming is nodig. Dit is altijd een strijd geweest tussen onmachtige individuen en het establishment.

Ik werd ontslagen omdat ik had opgeroepen tot een betere kwaliteitscontrole van de wetenschap van de GBR. Deze wetenschap is gebruikt om overheidsregels te maken die grote economische schade toebrengen aan boeren en vele andere arbeiders van de industrieën in North Queensland.

Ik werd ondersteund door donaties van duizenden mensen. Ik bedank ze allemaal. Ook dank aan mijn juridische team.

Dit is misschien het einde van deze juridische strijd, maar het is niet het einde van de oorlog om onze universiteiten en wetenschappelijke organisaties te hervormen.

Ik respecteer de beslissing van het Hof. Ik zal juridisch advies inwinnen over mijn volgende stappen.