Op Climategate.nl hebben we vele malen aandacht geschonken aan de stelselmatige golf van desinformatie via de media, wetenschap en politiek, die de voedingsbodem vormt voor de klimaathysterie. De meeste reguliere media doen hier enthousiast aan mee. Op de TV zien we uitsluitend beelden die op een nakende klimaatcatastrofe duiden en die de klimaathysterie slechts aanwakkeren.

In de VS schenkt de TV-zender Fox, en in het bijzonder de presentator Tucker Carlson, ook aandacht aan tegengeluiden.

Recente voorbeelden daarvan zijn interviews met Roy Spencer en Susan Crockford. De Nederlandse TV zou daaraan een voorbeeld kunnen nemen. Maar doet dat niet. Zij zendt slechts eenzijdige klimaatpropaganda uit, vaak vervaardigd door journalisten, die geen of te weinig kennis hebben van de materie en zich eenzijdig laten voorlichten door klimaatbevlogenen. Dat geldt overigens ook voor andere Europese landen.

De klimatoloog Roy Spencer, die samen met zijn collega John Christy, verantwoordelijk is voor de maandelijkse publicatie van de satellietmetingen van de mondiale temperatuur (zie hier), weerlegt in het interview het veel gehoorde sprookje dat de opwarming van de aarde (onze schuld!) tot een toename van weersextremen zou hebben geleid.

Bron hier.

De zoöloge Susan Crockford heeft het wetenschappelijke establishment over zich heen gekregen omdat zij aan de hand van waarnemingen aantoonde dat ijsberen niet met uitsterven werden bedreigd, zoals veelal op basis van modellen werd aangenomen, maar dat de ijsberenpopulatie de laatste decennia fors was toegenomen.

Een voornamelijk Nederlandse groep wetenschappers heeft een bedenkelijk rol gespeeld om haar – een collega-wetenschapper! – werk te discrediteren, waarover Climategate.nl hier eerder heeft bericht.

Gelukkig horen we de laatste tijd niet veel meer van deze lieden.

https://youtu.be/4tM1NJ3a4G0

Bron hier.

Oh ja, bijna vergeten! Hoe staat het nu met die verschrikkelijke opwarming?

Die wil maar steeds niet komen. Die bestaat alleen maar in de virtuele werkelijkheid van de klimaatmodellen.

Deze informatie is – bij mijn weten – nog nooit in de Nederlandse media verschenen. Je hoeft geen klimatologie te hebben gestudeerd om vast te stellen dat deze in strijd is met de onophoudelijke klimaatpropaganda over die verschrikkelijke opwarming die wij dagelijks over ons heen krijgen.

Allerlei weersverschijnselen worden ‘geframed’ in het kader van de AGW-hypothese (AGW = ‘Anthropogenic Global Warming’). Daarmee wordt de publieke opinie stelselmatig op het verkeerde been gezet om toch vooral te verhinderen dat de politieke steun voor het klimaatbeleid zou worden ondermijnd.

Nochtans wordt dit alles als de wetenschappelijke onderbouwing van het klimaatbeleid gepresenteerd, dat ons 1000 miljard zal gaan kosten en waar geen enkel aantoonbaar temperatuureffect tegenover staat. Gelukkig groeit het besef onder de bevolking dat we hiermee op de verkeerde weg zijn, getuige de politieke aardverschuiving – zonder historisch precedent! – die onlangs in ons land heeft plaatsgevonden.

Het AGW-paradigma is als een zwart gat, waarin ook de Nederlandse industrie wordt meegezogen. In een recente discussie met Faiza Oulahsen van Greenpeace in Buitenhof merkte Ab van der Touw, voormalig CEO vam Siemens en klimaattafelaar namens de industrie, op dat de Nederlandse industrie zich tot grotere inspanning om tot CO2-reductie te komen had verplicht dan was afgesproken in het Nederlandse klimaatbeleid. Een extra CO2-heffing was volgens hem daarom overbodig en zou slechts tot vertrek van economische activiteit uit Nederland leiden. Verstandige taal!

Maar het was een discussie in het ‘frame’ van: oh, oh, wat moeten we doen aan die verschrikkelijke opwarming (die maar steeds niet wil komen).

Met de aanvaarding van dit ‘frame’ maakte het bedrijfsleven een strategische blunder, waarvan het nog decennialang de wrange vruchten zal plukken.

Ook grote Nederlandse pensioenfondsen oefenen thans druk uit op Shell om minder CO2 uit te stoten dan technisch en economisch haalbaar is.

Hoe komt het toch dat goedwillende, hoog-opgeleide en intelligente mensen meegaan in deze ‘framing’?

Sommigen verzuchten wel eens dat de patiënten het bestuur van de psychiatrische inrichting hebben overgenomen. Geef ze eens ongelijk.