Een bijdrage van Jeroen Hetzler.

‘En als de herder het schaap gevonden heeft, legt hij het vol vreugde op zijn schouders en gaat hij naar huis. Daar roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: “Deel in mijn vreugde, want ik heb het schaap gevonden dat verdwaald was”‘ (Lucas 15: 5-6).

Wij beleven onrustige tijden waarin het gezonde verstand het veld dreigt te ruimen voor geëxalteerde oikofoben. De zoveelste in de reeks sinds de misantroop Malthus (1798), via Carlson (Silent Spring), Paul Ehrlich (The Population Bomb), Rapport aan de club van Rome, Greenpeace, WWF, Milieudefensie etc. We raken niet verlost van hun telkens oplaaiende misantrope zelfhaat. Komt deze oikofobie ook maar enigszins in de buurt van rationaliteit? Niet langs de lijnen van de wetenschap, maar wel langs die van macht en rijkdom vergaren. Onderschat niet de macht, invloed en rijkdom van de milieubeweging die belang heeft bij het in standhouden van oikofobie als verdienmodel.

We beleven nu een periode van dezelfde collectieve waanzin als in de veertiende eeuw toen dweepzieke flagellanten boete deden voor uit bijgeloof verzonnen zonden. Nu vliegen de excuses ons om de oren van hetzelfde dweepzieke gehalte. De fictieve zonden van onze Westerse maatschappij zijn opwarming, voorouderlijke kolonialisme, slavernij en het behoren tot het blanke ras. De gesel van toen is nu die van de politieke correctheid. Activistische marxistische academici en universiteiten pogen deze gesel als wetenschap te vermommen. Gemakshalve worden de tientallen miljoenen doden en tot slaaf gemaakten in de Goelag Archipel, de Killing Fields, de Culturele Revolutie en de genocide op de Oigoeren niet genoemd. Hypocrisie voert de boventoon bij deze beeldenstormers en planeetredders die zich boven ons moreel verheven achten. Zij vertonen hetzelfde dedain voor de door belastingen geteisterde burgers als dat van de Franse adel aan de vooravond van de Franse Revolutie. Het klimaat-schuld-en-boete-regiem verschilt in niets van dat Ancien Régime.

Het klimaatprobleem is een verzinsel van agitprop om onze maatschappij met EU-Timmermans als marionet onder planeconomische dictatuur te brengen en de burger uit te zuigen als deel een plan voor mondiale nivellering. Dit terwijl toegang verlenen tot betaalbare energie om de welvaart in Ontwikkelingslanden te stimuleren de aangewezen weg is. Daarom onthouden NGO’s de bevolking aldaar deze betaalbare energie.

Het verdwaalde schaap gebruiken en een boom biomassa klimaatprobleem milieudefensie Urgenda De klimaatdoelen energietransitie leiden tot Sprong AchterwaartsWie gezond verstand heeft en kan rekenen heeft weinig moeite zich een inktzwarte toekomst voor te stellen onder die tirannie. Voorbeelden te over zoals het Stalinistische Lysenkoïsme, Pol Pot’s Agrarisch Socialisme, Mao’s gefaalde campagnes vóór staalproductie en tégen mussen, ratten vliegen en muskieten als onderdelen van de Grote Sprong Voorwaarts. Hongersnoden waren het gevolg met tientallen miljoenen doden.

De klimaatdoelen en energietransitie leiden tot dezelfde Grote Sprong Achterwaarts voor de burger ten faveure van de klimaatelite Greenpeace, Milieudefensie, etc. De van-het-gas-af-politiek is behept met dezelfde onkunde als die van genoemde Grote Leiders. Wat dit alles leert, is dat feiten, wetenschap en natuurwetten geofferd worden op het altaar van ideologisch groepsdenken. Machiavellisme of zo men wil een Fascisme zonder nationalisme en anticommunisme, maar wel even autoritair, antidemocratisch en antiliberaal. Ongenoegen hierover begint zich te manifesteren. Zo zijn daar de opmerkelijke ontboezemingen van Michael Shellenberger:

Ik lijk misschien de verkeerde persoon om dit allemaal te zeggen. Ik ben al 20 jaar klimaatactivist en 30 jaar milieuactivist. Maar als energiedeskundige die door het Congres werd gevraagd om objectieve getuigenissen van deskundigen te geven, en door het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) werd uitgenodigd om als Expert Reviewer van het volgende beoordelingsrapport te dienen, voel ik me verplicht me te verontschuldigen voor hoe erg wij milieuactivisten het publiek hebben misleid. Hier zijn enkele feiten die maar weinig mensen kennen:

En dan volgt een reeks feiten. Een ervan is dit feit:

Greenpeace redde de walvissen niet; de omschakeling van walvisolie naar petroleum en palmolie, deed dat.

Bron.

Greenpeace is op zijn zachtst gezegd een bedenkelijke club met autoritaire anti humane, anti kapitalistische en anti liberale opvattingen. Hun campagnes tegen Gouden Rijst, DDT en kernenergie getuigen hiervan. Eender geldt voor activiteiten om de toegang tot betaalbare stroom aan grote bevolkingsgroepen te ontzeggen of te dwarsbomen. Dit kost ongeveer 4 miljoen (WHO) mensenlevens per jaar van vooral vrouwen en kinderen als gevolg van indoor cooking. Macht, autoriteit en rijkdom is waar het dergelijke NGO’s om te doen is.

Deugpronken door problemen met bijbehorende zonden en boetedoening als verdienmodel verzinnen. De tactiek is steeds dezelfde namelijk iets wat is al opgelost tot probleem maken, dit opblazen tot apocalyptische proporties, veelvuldig het woord crisis en probleem gebruiken, er een mediahype van maken en voilá een crisis is geboren die dringend bezworen moet worden. Zo stromen de miljoenen aan subsidies binnen als beloning voor het verspreiden van feitenvrije onzin.

Steeds is sprake van onmenselijkheid. Nu zijn het hier de boeren die worden weggepest. Elders in de wereld wordt op instigatie van lobbyende NGO’s de toegang tot betaalbare leveringszekere elektriciteit, wat een mensenrecht is, onthouden. Deze vorm van eco-neokolonialisme speelt zich af in diverse Afrikaanse landen.

In the 2010s, the World Bank ended its financial support for developing economies’ fossil fuel projects such as coal-fired power stations. That decision was the result of pressure from green campaigns, which continue to lobby public institutions such as universities to divest from fossil fuels. African countries’ economic and industrial development has been inhibited by the ‘sustainability’ agenda that has been imposed on them.

Bron Video.

Let wel, China is in dit gat gesprongen ten koste van de EU. Het door de milieuorganisaties belobbyde Brussel kijkt als gewoonlijk gedwee de andere kant uit. Een gevaar voor onze Westerse beschaving én de ontwikkelingslanden. Weg met milieuorganisaties als Greenpeace dus.

Keren er meer verdwaalde schapen terug naar de herder? Zelfs Minnesma van Urgenda heeft zich uitgelaten over het verbranden van bossen in kolencentrales:

“Op dit moment is het beter om aardgas te gebruiken en een boom te planten, dan om biomassa te gebruiken en een boom te planten.”

Bron.

Het lijkt meer een opportune uitspraak gezien de brede wetenschappelijke kritiek op biomassa. Rekenen weigert Urgenda in elk geval. Dat bomen planten is trouwens ook onzin, want over minstens 50 jaar doen bomen pas iets substantieels. Dan biedt de uitspraak van de SER over subsidiëring van biomassa een sprankje meer vertrouwen:

Nederland moet stoppen met het subsidiëren van houtige biomassa voor de opwekking van stroom en warmte.

Bron.

Hoe dan ook, als er één schaap over de dam is, volgen er meer, zou je hopen. Alleen zie ik dit nog niet zo gauw gebeuren. Niet met een oppermachtige autoritaire milieubeweging, niet met een politiek correct groepsdenkend partijkartel. Niet zo lang pleitbezorgers van de Energietransitie weigeren het noodzakelijke rekenwerk te doen en de kluit blijven beduvelen. Niet zo lang activistische rechters de soevereiniteit van ons land onderwerpen aan EU-dikastocratie. Niet zo lang er geen politici opstaan die bereid zijn tot rekenen én hun rug recht durven houden.

Enkele losse gedachten tot besluit. Wat als Wiebes het Akkoord van Parijs naast zich neerlegt; het is immers niet bindend? Valt dan een Europees leger Nederland binnen? Boetes, intrekken subsidies? Dan betaalt NL toch geen jaarlijkse bijdrage? Dreigen met een Nexit en het terugvorderen van de Nederlandse soevereiniteit. Waarom niet? Wat beweegt onze Minister van Economische Zaken en Weer om onze welvarende soevereine staat tot een schim van zichzelf te maken. Dit op grond van een door de milieubeweging/ecologisten verzonnen probleem dat ook nog eens berust op het bedrog van de hockeystickgrafiek en de 97%-consensus? Voorlopig is geen sprake van vreugde om het gevonden verloren schaap. Dit blijft nog wel een jaar of 10 dwalen … het is immers een wolf in schaapskleren.

Ceterum censeo Legem Climae delendam esse.

(Overigens ben ik van mening dat de klimaatwet moet worden vernietigd).