klimaatfraude grand solar minimum instroom van kosmische straling global warming Het is bewezen dat CO2 de klimaatverandering niet heeft beïnvloed

Afbeelding: Climatism.

Trouwe lezers weten dat de discussie tussen protagonisten en antagonisten van de AGW-hypothese (AGW = ‘Anthropogenic Global Warming’) vaak door passie wordt gekenmerkt. Doch zelden wordt daarin het F-woord (F = fraude) gebruikt. In Nieuw Zeeland is men dat stadium voorbij.

In een zinderende brief aan de wetenschappelijk hoofdadviseur van de premier van Nieuw-Zeeland heeft John Rofe, een vooraanstaand fraudeonderzoeker, de premier en haar minister van klimaatverandering beschuldigd van fraude in wat zij Nieuw-Zeelanders op de mouw hebben gespeld over klimaatverandering en de oorzaken ervan.

Opvallend is dat hij in zijn  brief een aantal ontwikkelingen signaleert die op mondiale afkoeling in plaats van opwarming zouden wijzen. De afnemende invloed van zonne-activiteit zou een negatieve invloed hebben op de landbouwproductie met ernstige gevolgen voor de mondiale voedselvoorziening.

***

Auteur: John Rofe (Nieuw Zeeland).

Beste Professor Gerrard,

Ik neem aan dat u deze brief waarschijnlijk niet zult lezen, dus ik zal deze e-mail naar veel mensen kopiëren. Misschien zien zij daarin aanleiding om erop te reageren.

Ik schrijf u omdat mij is verteld dat u de wetenschapsadviseur van de premier van Nieuw Zeeland bent. … Ik ben slechts een geïnformeerde burger en vertegenwoordig alleen mijn eigen belangen. Ik ben geen wetenschapper, maar ik heb een lange carrière achter de rug als consultant en sanerings-specialist van noodlijdende organisaties. In mijn lange internationale loopbaan als topadviseur en forensisch accountant heb ik verschillende gevallen van fraude en oplichting opgelost.

Ik merk dat er veel overeenkomsten zijn tussen die fraudeurs en die van de grootste ooit, de ‘Grote fraude inzake de antropogene opwarming van de aarde’, waarin u onbewust een bijrol hebt gekregen.

Ik heb me nu teruggetrokken uit mijn beroep. Daarin heb ik mij aangeleerd altijd goed te kijken naar de handelingen van mensen die organisaties leiden en bijna onvermijdelijk in het conflict worden betrokken tussen degenen die verantwoordelijk zijn voor het handelen van de organisatie en de realiteit waarbinnen dat handelen plaatsvindt.

klimaatfraude grand solar minimum instroom van kosmische straling global warming Het is bewezen dat CO2 de klimaatverandering niet heeft beïnvloed

James Shaw. Foto: Beehive govt.nz

Vaak proberen mensen de gevolgen van een probleem op te lossen omdat ze geen idee hebben van de oorzaak ervan. Hun handelen wordt veelal gekenmerkt door menselijke kwetsbaarheid en hebzucht. James Shaw [Leider van de Groene partij in Nieuw Zeeland] en Jacinda Ardern [Premier van Nieuw Zeeland] werden in 2018 gewaarschuwd voor hun medeplichtigheid aan fraude en hebben aan mij bekend dat zij het dogma van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van de VN aanvaardden.

Dat is in strijd met hun plicht jegens de bevolking van Nieuw-Zeeland. Maar zij voeren het aan als excuus. Dat excuus verandert echter niets aan het feit dat fraude fraude blijft. Elke dag zien we ‘deugdsignalering’ door mensen die absoluut geen kaas hebben gegeten van de wetenschappelijke basis van de grootste waanzin van de moderne tijd.

….

klimaatfraude grand solar minimum instroom van kosmische straling global warming Het is bewezen dat CO2 de klimaatverandering niet heeft beïnvloed

Jacinda Ardern. Foto: abc.net.au.

Ik ben alleen betrokken bij deze zaak omdat ik een lange-termijn investeerder ben in internationale energieprojecten, meestal met betrekking tot hernieuwbare en geavanceerde technologieën. Dus ik profiteer onbewust van de prikkels die worden verstrekt in het kader van de fraude.

Met mijn ervaring in fraudeonderzoek en de wens om erachter te komen wie gelijk heeft, de AGW-alarmisten of de klimaatsceptici, ben ik in de wetenschap gedoken en ben ik terecht gekomen aan de kant van de impopulaire doch empirisch onderbouwde afwijzing van de UN IPCC-lijn van leugens en manipulatie.

U en ik bevinden ons aan verschillende kanten in dit dispuut en toch geloof ik dat u en uw carrière het grootste gevaar lopen. Indien nodig, zal ik in 2020 beginnen met een proces om hierover klaarheid te krijgen.

….

Ik heb nu met ingang van 5 november 2019 verlof gekregen om met pensioen te gaan als vrederechter voor Nieuw-Zeeland. Ik heb om dit verlof verzocht ondanks het feit dat ik plezier had in mijn werk. Maar het stelt mij in staat om schoon schip te maken.

Desondanks weet ik niet zeker of ik een rechtszaak moet beginnen, omdat ik verwacht dat onvoorziene en nare gevolgen van klimaatverandering kunnen optreden, die de fraude voor iedereen duidelijk zullen maken. Misschien kan men zich in Nieuw-Zeeland moeilijk voorstellen dat dit gebeurt, omdat de meesten van ons nooit opwarming hebben meegemaakt die ik heb ervaren in de landen van het noordelijk halfrond, toen ik daar woonde in de jaren tachtig en negentig. Ik stond toen achter de opvatting van het UN IPCC omdat ik niet op de hoogte was van de materie en omdat het niet mijn probleem was, dus controleerde ik nooit de feiten.

De recente temperatuurdaling en kortere groeiseizoenen, die de afgelopen drie jaar in Noord-Amerika, Azië en Europa zijn waargenomen, zijn hier nog niet merkbaar. Toch hebben recente gebeurtenissen me ertoe gedwongen een onderzoek te doen naar het verschil tussen weer en klimaat en de oorzaak van zowel opwarming van 1975-1998, als de huidige prognose van afkoeling. De situatie in Nieuw-Zeeland is zo’n beetje een ‘uitzondering’ in de wereld, omdat we genieten van een weldadig zeeklimaat. Dus hoewel snelle opwarming duidelijk was in het VK, was er weinig verandering in NZ – zeker niet voor een inwoner van Auckland.

Ik concludeer dat hoewel de Grand Solar Minimums de hele planeet beïnvloeden, de landen van het zuidelijk halfrond minder getroffen worden, doordat de oceaan er vele jaren over doet om zich aan de klimaatverandering aan te passen. De enorme landmassa’s van het noordelijk halfrond worden sneller verwarmd en zullen waarschijnlijk sneller afkoelen, maar we zullen onvermijdelijk een inhaalslag maken.

We zijn allemaal bekend met de gevolgen van de Global Financial Crisis (GFC) van 2008/9, maar we zijn minder bekend met de Arabische lente van hetzelfde tijdperk. Tijdens de Arabische Lente was er een tekort aan verschillende soorten voedsel en in een poging om een ​​oplossing te vinden voor honger en gebrek, was de algemene reactie van de bevolking in die tijd het verdrijven van de tirannen. De situatie was nog erger in landen als Jemen, Egypte en Syrië, die van olie-exporteurs veranderden in importeurs, waarbij de brandstofsubsidies van de inwoners werden verlaagd, wat gevolgen had voor de energiekosten. Deze hebben, net als onze huidige brandstofbelastingen, de grootste invloed op de lagere inkomensgroepen.

De Chinezen hebben ook lang ervaring met voedseltekorten als gevolg van de effecten van natuurlijke klimaatverandering. Hun geschiedenis van meer dan 2000 jaar is goed beschreven en wordt goed begrepen door leden van het huidige centrale comité van de CCP. Ze weten dat er tijdens bijzonder diepe zonneminima, die we Grand Solar Minimums noemen, hongersnoden zijn ontstaan, en dat elke keer dat deze zich voordeden (elke 170-200 jaar in regelmatige cycli) de toen heersende dynastieën instortten.

Ze worden nu getroffen door dezelfde slechte oogsten als de Verenigde Staten, maar de oogstverliezen door koude zijn voor hen in 2019 verergerd door de schade van de Army Worm en de African Swine Haemorrhagic Fever. Dus kopen ze vandaag op grote schaal proteïne in, waar ze maar kunnen, in het besef dat ernstige dreigende voedseltekorten op regionale, zo niet wereldwijde schaal, nu voor hen zijn aangekomen.

Ook de voorbereidingen van de Russische regering zijn in volle gang en vrij transparant. Ik twijfel er niet aan dat de fraude van Global Warming duidelijk zal worden wanneer mensen zich realiseren wat er werkelijk gebeurt. De door George Soros gefinancierde media- en ‘Extinction Rebellion‘-campagnes (met de hulp van andere globalistische miljardairs) waardoor onze nieuwsmedia slechts overzeese hittegolven rapporteerden maar niet de koudegolven, hebben ertoe geleid dat recordkoude in Moskou werd genegeerd Tegelijkertijd werd de korte hittegolf in Parijs enkele maanden geleden in de media werd uitgebazuind als bewijs van de opwarming van de aarde.

Maar nog zorgwekkender was het negeren door de reguliere nieuwsmedia van de 100 jaar koude- en regenrecords, die werden gebroken in de zuidelijke 48 staten van de VS in de winter van 2018-2019. Omdat hun lente 1-2 maanden te laat in 2019 kwam en de herfst een maand eerder dan normaal kwam, zijn de Amerikaanse gewassen buitengewoon hard getroffen.

Het aantoonbaar kortere groeiseizoen van 2019 is gewoon een voortzetting van een verkortingstrend die begon in 2017 en zich daarna in 2018 voortzette (toen het in de winter sneeuwde in de Sahara en het Empty Quarter van Saoedi-Arabië … maar hier niet gerapporteerd). En zoals alle klimaatgerelateerde effecten, worden kortere groeiperioden al waargenomen in andere landen/regio’s, zelfs als hun landbouwstatistieken moeilijker toegankelijk voor ons zijn … door het succes van de Soros-mediacampagnes. Desgewenst kan ik videobeelden laten zien van maaidorsers die wanhopig aan het werk zijn op de prairies tijdens sneeuwstormen vier weken geleden, in de hoop een deel van de onrijpe maïsgewassen te redden.

Deze verschijnselen worden beschouwd als abnormale weersfenomenen, zelfs als de wereldwijde voedselzekerheid van 2020 daarbij in gevaar zou komen. Maar de videoclip hieronder zou voldoende moeten zijn om te begrijpen dat opeenvolgende winters tijdens het zich aankondigende Grand Solar Minimum waarschijnlijk niet veel beter zullen zijn en waarschijnlijker veel slechter.

Dit jaar zullen zelfs leveranciers van zaaigoed hun contracten niet kunnen nakomen, waardoor akkerbouwers in ernstige problemen kunnen komen. Kuddes worden geruimd en toch zijn de rundvleesprijzen hoger tijdens deze enorme slachting, vanwege de grote Chinese aankopen.

In 2008 werd het normale minimum van 11 jaar bereikt voor de zonne-activiteit tussen de zonnecycli sc23 en sc24, wat ook een verlies aan gewassen in het koude klimaat veroorzaakte. De cycli van elf jaar leveren bijna altijd problemen op bij de twee jaar van minimale zonneactiviteit. Maar wat er nu gebeurt is buitengewoon. De gegevens die aanleiding hebben gegeven tot een omslag in het denken bij NASA en NOAA, zijn gemakkelijk te vinden op hun eigen websites, of op de belangrijkste openbare websites die een overzicht geven van verschillende klimaatfactoren die worden beïnvloed door de lange-termijn zonnecycli. Zie bijvoorbeeld hier.

Deze site biedt nuttige informatie, vooral als men deze een jaar of twee volgt om de trends waar te nemen. Het jaar 2019 bevindt zich op hetzelfde punt van het volgende minimum van 11 jaar wat betreft zonne-activiteit als in 2008, maar het minimum zal waarschijnlijk dieper zijn dan dat van 2008 (nogmaals, zoals al voorspeld door NOAA en NASA). We zijn in de afdaling van wat sommigen het ‘Eddy Minimum’  noemen (naar de naam van de eminente astronoom John Eddy).

We bevinden ons vandaag precies tussen de cycli sc24 en sc25 en dalen af ​​naar een dieptepunt, aangezien sc26 naar verwachting de laagste zonnecyclus van de serie zal zijn (althans dat verwachten de experts – terwijl sommige anderen een veel langere en diepere afkoeling verwachten). Het feit dat de Orwelliaanse nieuwsmedia ons niet vertellen wat er gebeurt, is niet relevant.

Wij fraudeonderzoekers weten waar ze moeten zoeken en hoe we onderscheid kunnen maken tussen het patroon en de ruis van chaos. In tegenstelling tot de mediaberichten en de officiële desinformatie die wordt verspreid door ‘orthodoxe oplichters’ (die een beeld schetsen waarvan zij profiteren), liegen de feitelijke statistieken niet, alhoewel ze moeilijk zijn te vinden.

Afgeleid van de analyse van de timing van voorbije cycli staat thans – empirisch gezien – een Grand Solar Minimum  voor de deur. Men kan dat volgen door regelmatig te kijken naar de statistieken die worden gepubliceerd op spaceweather.com. Het aantal zonnevlekken is minder. Dat betekent minder elektromagnetische zonne-energie. Minder elektromagnetische zonneactiviteit betekent dat minder totale zonnestraling de aardatmosfeer raakt. De zonnewind is minder. Dat betekent een verhoogde instroom van galactische kosmische straling. Meer kosmische straling betekent dat waterdamp tot meer laaghangende wolkenvorming leidt. Meer bewolking gaat per saldo gepaard met lagere temperaturen.

En op dit moment naderen we de grootste dieptepunten van zonnevlekken en de grootste hoogtepunten van de instroom van kosmische straling in 100 jaar. De grootste dieptepunten van Total Solar Irradiance doen er niet zoveel toe, omdat de variatie niet enorm is, ook al zijn de ordes van grotere omvang dan waarmee UN IPCC-computermodellen rekenen.

De veranderde magnetosfeer en de instroom van kosmische straling vormen echter een groot probleem. Wij Kiwi’s hoeven ons daarover niet zoveel zorgen te maken, omdat we ons op de Pacific Ring of Fire bevinden. Sub-oceanische vulkanen lijken bereidwillig te doen wat de vulkanen op het land ook doen door hun kurken te laten ploffen. Met vier keer zoveel onderzeese vulkanen als op het land, kan dit misschien verklaren waarom de Stille Oceaan abnormaal opwarmt, hoewel het grootste deel van de opwarming afkomstig is van de zonnestralen. Het is niet alleen de zon die het verwarmt – en zeker niet op dieptes onder de thermische lijn waar de zonnestralen geen direct opwarmend effect hebben. Dus wij Kiwi’s zullen de kou van een Grand Solar Minimum niet ervaren totdat de tektonische platen een beetje tot rust zijn gekomen.

klimaatfraude grand solar minimum instroom van kosmische straling global warming Het is bewezen dat CO2 de klimaatverandering niet heeft beïnvloed

Habibullo Abdussamatov. Foto: Astrometria.

Als u denkt dat ik ongelijk heb, zou u misschien een geloofwaardig alternatief willen bieden voor wat er gebeurde toen dit jaar enorme hoeveelheden puimsteen op het oppervlak van de oceaan verschenen. Als ik in uw ivoren toren zat, zou ik lezen wat mensen als Dr. Habibullo Abdussamatov en Dr. Valentina Zharkova te zeggen hebben over de problemen die komen gaan. Omdat dat waarschijnlijker is waar de oorzaak van significante klimaatverandering ligt, dan de zwakke inspanningen van de mensheid om fossiele brandstoffen te verbranden.

Zal het een zonnecyclus van drie keer elf jaar zijn, zoals het Dalton Minimum, of zal het een cyclus van zes keer elf jaar zijn, zoals het Maunder Minimum? Niemand weet dat natuurlijk zeker. Beide waren extreem koud en er waren veel minder mensen om te voeden. Maar deze dreiging is onderweg en websites zoals “Adapt2030” volgen het al een paar jaar … in navolging van de Russen. U hoeft zich geen zorgen te maken over de komende juridische strijd, want de premier en haar minister van klimaatverandering zullen die klap tijdens het verkiezingsjaar moeten opvangen, als blijkt dat ik me genoodzaakt voel een proces te beginnen. .

klimaatfraude grand solar minimum instroom van kosmische straling global warming Het is bewezen dat CO2 de klimaatverandering niet heeft beïnvloed

Valentina Zharkova. Foto: privé collectie.

Bij rechtbanken zijn er slechts drie punten die ik naar voren kan brengen en kan onderbouwen met behulp van empirische gegevens en deskundig bewijs:

1. Bewezen zal worden dat niet kan worden aangetoond dat veranderingen in het atmosferische gehalte aan CO2 een waarneembare invloed op de klimaatverandering hebben.

2. Bewezen zal worden dat CO2-emissies niet alleen geen vervuiling zijn, maar essentieel voor al het leven op aarde. Als subset hiervan is het aantoonbaar dat CH4-emissies door de agressieve atmosferische menging al snel opsplitsten in CO2 en H2O. Hierdoor komt er 220 keer zoveel CO2 in de atmosfeer als CH4. Ondanks het valse verhaal is CH4 een zwakker broeikasgas dan zelfs CO2.

3. Bewezen zal worden dat niet kan worden aangetoond dat pogingen van de mensheid om het CO2-gehalte in de atmosfeer te verlagen tot een waarneembare verlaging van de gemiddelde wereldgemiddelde oppervlaktetemperaturen in 2100 zal leiden.

Het grappigste element van de Great Global Warming Fraud is voor mij de verbazingwekkende overeenkomst tussen King Canute en James Shaw. Als kind had ik nooit gedacht dat iemand zo dom kon zijn als koning Canute om het tij te keren. Minister James Shaw heeft door te weigeren de nepwetenschap te controleren waarop de Anthropogenic Global Warming-hypothese is gebaseerd, bewezen dat alles mogelijk is als je ego maar groot genoeg is en je wordt misleid door te geloven dat je de natuur kunt beheersen.

Mijn herhaalde waarschuwingen waren gewoon niet bij hem doorgedrongen. Nu zullen we ofwel bloedkoud worden en honger lijden, of hopelijk zullen we deze fraude voor de rechtbank kunnen bestrijden. Ik heb een hekel aan rechtszaken, maar het is de optie die ik verkies, omdat er anders extreme hongersnood over de wereld zal komen als we doorgaan op de ingeslagen weg.

De atmosfeer van de aarde moet nog aanzienlijk afkoelen, maar ik ben een geduldig man. Het tentatieve bewijs is al binnen. De jetstromen zijn al uit hum baan, het abnormale weer dat kenmerkend is voor het Maunder en Dalton Minimum kondigt zich aan met kortere groeiseizoenen en het ergste van alles, met lagere oogstresultaten. In de woorden van iemand die denkt dat het allemaal een groteske anti-humanistische samenzwering is, wordt het simpelweg als volgt gesteld:

Ik geloof niet in de samenzweringen, maar er zit wel een kern van waarheid in. De Limits to Growth-teams waren gericht op het leveren van wereldwijde oplossingen voor uitputting van hulpbronnen, overbevolking enz. Daarom kwam klimaatverandering als geroepen om maatregelen door te voeren als ‘definitieve oplossing’ voor de beperkingen van de aarde versus menselijke hebzucht. Het enige resultaat is een enorme verspilling van overheidsgeld. Deze videopresentator deed wat alle opwarmende alarmisten doen. Ze kozen een tijdschaal voor het presenteren van de gegevens. Ik keur het niet goed wanneer een scepticus het doet, evenmin wanneer een klimaatalarmist het doet, omdat het het debat geen goed doet en omdat het niet leidt tot een onderscheid van feiten en fictie. Het maakt mijn taak veel moeilijker. Maar het is mijn taak om uit te zoeken hoe het dan wèl in elkaar zit – net zoals het de taak is van de onpartijdige wetenschapper of peer-reviewer.

Aangezien de impact van het El Niño-evenement van 2016 niet is opgenomen in één temperatuurgrafiek, is het gepresenteerde beeld scheef in het voordeel van de presentator. Hij denkt waarschijnlijk dat het klimaat sindsdien is afgekoeld. Toch is het niet het hele plaatje. Maar in bijna elke grafiek die ik heb gezien van de UN IPCC-aanhangers wordt een nóg schevere voorstelling van zaken gegeven.

Overheidsinstanties die opzettelijke fraude plegen om in de gunst te komen bij hun politieke meesters is kennelijk gewoon geworden (vaak onder het mom van bevestigingsbias). Nu het tot het uiterste wordt doorgevoerd, zal de grote antropogene opwarmingsfraude onze beschaving vernietigen als ze niet wordt gestopt. Het verbaast me dat mensen met een professionele achtergrond en een gezond verstand er niet in zijn geslaagd om onraad te ‘ruiken’. Niet alleen bleken alle schrille waarschuwingen van het aanstaande Armageddon in de afgelopen 40 jaar onjuist, maar ook moesten de historische gegevens worden gemanipuleerd in een poging om het IPCC-dogma van de VN te bewijzen. En toch is het nooit gelukt!

Professor Michael J. Kelly, een van de slimste koppen van Nieuw-Zeeland, heeft zojuist een toespraak gehouden voor de British Global Warming Policy Foundation (als hun hoofdspreker in 2019). Hij is ingenieur. De praktische   kwesties die hij ter sprake brengt betreffen ook u. Deze videoclip is een uur lang … maar het verklaart hoe dom en misleidend de acties van de huidige NZ-regering werkelijk zijn … hoewel hij te beleefd is om het zo te formuleren …

https://youtu.be/ehjysg8WkBQ

Hij vestigt ook de aandacht op de schade die deze fraude zal toebrengen aan de publieke opinie over de wetenschap en wetenschappers. Deze aanfluiting van de wetenschap doet die van Trofim Lysenko verbleken.

Professor Gerrard,

In de jaren 80 was ik een vroege fan van het werk van het team dat de ‘Limits to Growth’-modellering deed, en ik ben me er terdege van bewust dat voortdurende exponentiële groei in een wereld van grote maar eindige hulpbronnen onzin is. Ik ben het ermee eens dat we de duurzame draagkracht van de aarde voorbij zijn in termen van onze menselijke groei-ambities en het gebruik van hulpbronnen. Toch hebben we een regering die het onlangs beter vond om de invoer van buitenlandse (traditionele) vrouwen toe te staan, om verdere bevolkingsgroei te bevorderen.

Politieke opportuniteit prevaleert boven logica. Maar om aan hun onbegrijpelijke eisen te voldoen om te stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen, waarop onze hele beschaving is gebaseerd, sleutelen ze eraan om de bevolking tevreden te stellen, terwijl ze het publiek het recht ontzeggen om te worden geïnformeerd over de grenzen van onze beschaving of de krachten die de klimaatverandering beïnvloeden. Het CO2-gehalte in de atmosfeer is, net als bij CH4, eenvoudigweg niet relevant voor de ernstige problemen, waarmee we worden geconfronteerd en de hachelijke situatie waarin fossiele brandstoffen niet langer een kosteneffectieve energiebron zijn.

Om te overleven, moeten we elke minuut van elke dag ademen – of sterven. Elk volwassen mens ademt 415 ppm CO2 in en ademt 40.000 ppm CO2 uit (en bij uitademing bij de mens is er een vergelijkbaar verlaagd percentage O2). Toch permitteren we ons om allemaal de wereld rond te vliegen om conferenties over klimaatverandering bij te wonen, terwijl we 350 kg CO2 per jaar per persoon uitademen; en besluiten we dat we ervoor betalen door melkkoeien te doden en bomen te kweken.

Wat een onzin! Het is net zo ridicuul als Al Gore’s ‘deugdsignalering’ door een dure villa aan de kust te bezitten, terwijl hij een onmogelijke stijging van de zeespiegel voorspelt. En in zijn privéjet naar klimaatconferenties reist en dat rechtvaardigt door als investeerder te profiteren van de handel in CO2-rechten, waarvan hij naar eigen zeggen ook carbon credits koopt.

Ondertussen wordt de gemiddelde Nieuw-Zeelander door de lokale deugmensen (James en Jacinda) gevraagd om te stoppen met het eten van vlees en zuivelproducten. En zelfs het uitademen van onze persoonlijke 350 kg CO2 per jaar wordt ons misgund.

Simpel gezegd, uw regering steunt leugens om de eigen agenda te bevorderen. Ze maken de publicatie mogelijk van de beelden van vervuiling uit derdewereldlanden die de akkoorden van Parijs in feite hebben verworpen, alsof ze in onze samenleving zijn veroorzaakt – gewoon zodat ze tegen ons kunnen liegen. Ze laten ons afbeeldingen zien van schoorstenen die zogenaamd CO2 zouden uitstoten. En ze kwalificeren CO2-uitstoot ten onrechte als vervuiling. Ze laten de ijsberen zien alsof ze met uitsterven worden bedreigd. In feite zijn ze talrijker dan sinds het begin van de tellingen, en laten de Inuit zonder hoop dat ze zich mogen verdedigen tegen aanvallen van ijsberen.

De fraude is allemaal gebaseerd op dit soort leugens. En u bent onbewust onderdeel geworden van de leugens. Hoe langer de fraude voortduurt, hoe meer leugens er moeten worden verzonnen. De dwazen aan de macht accepteren de berekeningen van onwetende (maar goed betaalde) computermodelleurs die geen rekening houden met het feit dat fossiele brandstoffen eindig zijn en in het geval van olie, lang na de piek van de ontdekking van olievelden – met ’s werelds grootste olieveld (Saudi Ghawar) nu sterk in verval. Ondanks het feit dat het laaghangend fruit nu geplukt is, blijven hun berekeningen gebaseerd op oneindige stijgingen van de productie van fossiele brandstoffen. Dus projecteren ze een menselijke CO2-uitstoot die eveneens tot het oneindige stijgt.

De Chinezen met hun ‘Belt and Road‘ en Indiërs met hun inspanningen om de levensstandaard te verbeteren, zullen het gebruik van hulpbronnen tijdelijk verhogen. Toch heeft het geen noemenswaardige impact op het klimaat en leidt het er alleen maar toe dat de menselijke mondiale hulpbronnen eerder opraken.

Ze negeren de enorme impact van wolken en het feit dat het volume waterdamp niet alleen 20 keer zo groot is als dat van CO2, maar dat het als ‘broeikasgas’ een 12 keer zo krachtig thermisch effect heeft als CO2. Daarnaast hebben plotselinge faseveranderingen (van vaste stof, naar vloeistof en gas) een enorme invloed op het weer.

Toch suggereren de doctrinaire UN IPCC-rapporten dat veranderende niveaus van atmosferisch CO2 een dominante invloed hebben. Een boer die naar de lucht kijkt voordat hij/zij ’s nachts naar bed gaat om te zien of er wolken zijn, interesseert zich niet voor CO2, maar of het wolkendek de kans op vorstschade aan zijn/haar planten en fruitgewassen kan voorkomen. Bij bewolking wordt de infrarode warmtestraling van het aardoppervlak/de atmosfeer sterk verminderd.

De computermodellen houden geen rekening met het feit dat CH4 slechts 1,8 ppm van de atmosfeer is en daarbij een uiterst klein opwarmingseffect heeft. Ze begrijpen ook niet dat zuurstof, een levenselixer voor de mensheid, snel alle CH4-emissies oxideert, zodat ze veranderen in CO2 en H2O. CH4 is totaal irrelevant voor het klimaatdebat en het klimaatdebat is niet relevant voor menselijke planning.

We moeten gewoon leren omgaan met het klimaat als gegeven. Praktisch gezien zal het telen van druiven in Central Otago uiteindelijk onmogelijk worden tijdens een Grand Solar Minimum, net zoals de druiventeelt in het VK verdween toen het Maunder Minimum arriveerde. Regeringen dienen zich om deze zaken te bekommeren, maar zeker niet als imitators van King Canute. Het maakt niet uit hoeveel miljarden worden betaald aan universiteiten en voor computermodellen, de fraude jegens de boeren is belachelijk, onnodig en flagrant. En toch is uw steun en die van de omkoopbare computer-modelleringsindustrie essentieel voor Jacinda en James om door te gaan met hun doelbewuste, ideologisch aantrekkelijke fraude.

We moeten ons aansluiten bij president Trump en ons terugtrekken uit de akkoorden van Parijs. Informeer uzelf en isoleer uzelf van de fraudeurs en hun criminaliteit voordat het te laat is. U moet verstandig nadenken over uw opties, want op dit moment maakt u deel uit van de fraude, nadat u heeft geprobeerd dit schriftelijk aan de heer Morgan te rechtvaardigen.

Aan de andere kant vind ik dat u zich moeten verdiepen in  het lot van mensen als Dr. Nils Axel Moerner (zeeniveau), Dr. Judith Curry, Dr. Peter Ridd (Great Barrier Reef), Dr. Susan Crockford (ijsbeerpopulaties). Ze zijn allemaal het slachtoffer geworden van karaktermoord door de fraudeurs, hoewel ze feitelijk gelijk hebben. Het is niet altijd lonend om op te staan ​​tegen fraude – in dit geval een fraude die ongeveer 1 tot 1,5 biljoen dollar per jaar kost. De globalistische miljardairs hebben grote invloed door hun steun voor de fraude. Ze beheersen de nieuwsmedia.

En onthoud dit. Fraude is geen populariteitswedstrijd, het gaat om feiten. Het is bewezen dat CO2 de klimaatverandering niet aantoonbaar heeft beïnvloed en dat ook niet kan. Die waarheid is de basis van de voor altijd verdwenen geloofwaardigheid van deze regering.

Met vriendelijke groet,

John Rofe (slechts een bezorgde burger)

Bron hier.