Nieuwe CO2-loze kernenergieleverancier in Nederland Bewust kiezen voor elektriciteit uit hoogwaardige volcontinue kernenergie

Foto: Shutterstock.

Een bijdrage van Paul Scheffers.

Kernenergieleverancier atoomstroom.nl verdween helaas plotseling in 2018, maar nu is er in Nederland ‘De Atoomalliantie’ met de stroomlevering van gecertificeerde Zweedse kernenergie voor de ‘hernieuwbaar’-kritische Nederlandse consument (zie hier).

Hun ideologische en commerciële voorganger atoomstroom.nl ontstond in 2008 en ik was jarenlang tevreden afnemer van de beste ongesubsidieerde volcontinue CO2-loze en natuur- en milieuvriendelijke kernenergiestroom voor Nederland.

‘Als het CO2-probleem zó groot is, dan mag kernenergie als onderdeel van de oplossing niet ontbreken’, zo stelde destijds de energie-ingenieur en oprichter van atoomstroom.nl, Sjef Peeraer, vanuit zijn commerciële en ook maatschappelijk verantwoorde visie. Het feit dat kernenergie omstreden was, gebruikte deze energie-ondernemer om op te vallen in het publieke klimaatdebat, dat door de dominante invloed van klimaatangst verspreidende activistische milieuclubs via de ‘kwaliteitsmedia’ overwegend voor ‘hernieuwbare’ stroom (wind-, zon-, en biomassa-energie) in Nederland ging. Atoomstroom was tot dan toe het enige energiemerk ter wereld dat 100% elektriciteit leverde dat afkomstig was uit kerncentrales, maar het was uiteindelijk onder druk van de gepolitiseerde angstverspreiding voor kernenergie en klimaatdogma’s voor ‘hernieuwbaar’ commercieel niet meer haalbaar. Lees hier.

Atoomstroom.nl had na 2011, na de kernramp in Fukushima, moeite nieuwe klanten aan te trekken. ‘Direct na die ramp lag het product ‘Atoomstroom’ natuurlijk heel gevoelig. ‘Als we iemand belden om Atoomstroom te verkopen vroegen mensen zich af of het geen grap was’, zo stelde Peeraer. Het product werd in Nederland steeds lastiger te verkopen en zo werd het bedrijf atoomstroom.nl na acht jaar levering van kernenergie in 2016 omgevormd tot een commerciële prijsvechter ‘Budget Energie’ (250.000 klanten in 2019) en werd door Peeraer alles ingezet ‘om de efficiëntste energieleverancier van Nederland’ op te zetten.

Hoe staat de vlag er nu bij voor met stroom uit kernenergie in het klimaat- en energiedebat?

De toenemende maatschappelijke kritiek op biomassa als schandalige vernietiger van schaarse natuur, als uitstoter van 20% meer CO2 en fijnstof dan nieuwste kolencentrales en 50% meer CO2-uitstoot dan zuinige aardgascentrales, is niet meer weg te denken uit Nederland. Bron hier.

Kernenergie is dus toch aan een nieuw ideologisch leven begonnen tegen de valse ‘haalbare hernieuwbare’ RutteIII-transitie-sprookjes, tegen de voor biomassa valse toegestane zero-CO2-emissie-boekhouding truc door EU en NL toegepast en tegen de activistische pressie vanuit de dogmatische ‘groene’ geledingen.

‘Hernieuwbaar’ blijkt bij doorrekening door het KNMI niet of nauwelijks bij te dragen aan enige klimaatwinst bijdragend aan de RutteIII 2030-2050-2100 klimaatdoelstellingen. Bovendien dragen ‘hernieuwbaar’ wind- en zonne-energie (als we biomassa uitsluiten) bij elkaar anno 2020 nog maar 2% bij aan alle energie benodigd in Nederland. De totale energie behoefte neemt overigens nog steeds met 2% à 3 % per jaar toe onder meer door de gesubsidieerde elektrificatie van de mobiliteit in Nederland.

NRC artikel (achter betaalmuur): ‘Zonder kernenergie halen we de Parijse klimaatdoelen niet. Daarom geen technologie uitsluiten om de klimaatdoelen te halen, ook kernenergie niet!’ Debat over kernenergie is taboe zo stelt Peer de Rijk (ideoloog in het politbureau van GroenLinks), want kernenergie heeft een slecht trackrecord, bovendien zou het de voortgang van de ‘hernieuwbare’ energietransitie aan kunnen tasten. … maar als we het klimaat willen redden, moeten we kernenergie echt als een serieuze optie gaan zien’, aldus de kritische Arjen Lubach. Bron hier.

Ook het VN-IPCC stelt dat minimaal een verdubbeling wereldwijd nodig is van huidige kernenergiecentrales om de Parijse klimaatdoelstellingen te kunnen halen. Bron hier.

Wereldwijd worden er nog dit decennium wereldwijd zo’n 110 nieuwe kerncentrales gepland gebouwd, waarvan 70% in China, echter vanwege activistische politieke pressie en dogmatisch taboe vanuit de Nederlandse milieuclubs dus geen enkele in Nederland. Bron hier.

TU-Delft over een thoriumkerncentrale: schonere, veiligere en duurzame kernenergie is in zicht’: Een kernreactor die werkt met gesmolten zout en thorium is in vrijwel alle opzichten een verbetering ten opzichte van de huidige kernreactoren. Een thoriumreactor is inherent veilig en produceert veel schoner en minder gevaarlijk radioactief afval. Dit maakt het een uitstekende technologie om de wereldwijde CO2-uitstoot drastisch te verminderen. Bron hier.

Wordt kernenergie geboycot door de ‘onafhankelijke’ prijs vergelijkende energiewebsites en onder de activistische milieupressie?

Ik had contact per email met de bekende energie vergelijkende website gaslicht.com dat jaarlijks de consument advies geeft omtrent de goedkoopste en betrouwbaarste energieleverantie. Hun antwoord: ‘Wij bieden kernenergie niet aan, aangezien wij alleen energieleveranciers aanbieden die een eigen leveringsvergunning hebben. Zij hebben dat niet. Atoomalliantie is een onderdeel van een ander nutsbedrijf dat wel een leveringsvergunning bij de ACM hebben, hier maakt de Atoomalliantie gebruik van (drogreden?).’

Ideologisch energie en consumenten platform WISE voert al jarenlang stevig campagne tegen kernenergie en vóór ‘groene’ energie, voor nu en later, voor iedereen. Zij stellen dat kernenergie invoeren de ‘hernieuwbare’ energietransitie in gevaar brengt (ahum…….) Bron hier.

Kernenergie in Nederland is buitengesloten bij de energiemix samenstelling aan de klimaattafels onder RutteIII, dat uiteindelijk tot de huidige klimaat-ineffectieve klimaatwet leidde.

Ten slotte: Als aanbeveling voor een ‘hernieuwbaar’ kritische consumenten, maar ook voor verontruste klimaatalarmisten dat de Parijse klimaatdoelstellingen niet gaan worden gehaald zonder kernenergie, met slechts ‘hernieuwbaar’ en met schandalige biomassa-energie kan de nieuwe atoomalliante.nl uitkomst bieden.

Dus: Bewust kiezen voor elektriciteit uit hoogwaardige volcontinue kernenergie? Het kan weer!