Shutterstock.

Trouwe lezers kennen Bert Pijnse van der Aa als incidentele auteur op Climategate.nl en als regelmatige respondent.

Maar wie is Bert Pijnse van der Aa?

Zoals hij het zelf beschrijft:

Sinds de vroege jeugd een eigenzinnig buitenbeentje en behept met een onderzoekende en ondernemende geest. In de periode 73 -75, was ik als 16 jarige jongen, voorzitter en secretaris van een jeugdsoos, die ik had opgericht. In 1980, na de opleiding MTS werktuigbouw en een jarenlang bijbaantje als antiekrestaurateur bij de plaatselijke antiquair, begon ik een meubelmakerij en uiteindelijk bouwde ik een zelfontworpen huis in het centrum van Hilversum. Door de verkoop daarvan belandde ik in een Kafkaiaanse periode omdat de gemeente me buiten de poorten had gezet. Daardoor was ik anderhalf jaar zonder ‘woonadres’, ofwel dakloos.

Vanaf 2007 was ik me al gaan verdiepen in ‘energiebesparen’ omdat de prijs van oliezou exploderen, zo waren toen de voorspellingen. Toen wist ik nog niet dat met ‘energiebesparen’ iets heel anders werd bedoeld dan energie-besparen.

Aldus Bert Pijnse van der Aa.

De afgelopen anderhalf jaar heeft hij zijn gedachten over e.e.a. op een rijtje gezet en gebundeld in :

De nieuwste economie – Energie vanaf de oerknal tot … de energietransitie?

Het is – nog – geen echt boek, maar een ‘geschrift’ van 100 pagina’s in een ringband dat op bestelling kan worden geprint:

Het is een verhaal over vooruitgang, natuurwetten en mensenwetten door de tijd heen. Over fotosynthese en ‘bio’massa. En over de energetische en financiële Winst en Verlies -rekening van het Gemini Windpark, ‘bio’massa en ‘bio’gas. Over ‘the Malthusian trap’. Over de geschiedenis van de ‘energietransitie’ en over ‘hernieuwbare’ energie die niet kán bestaan”.

Hier volgen enige fragmenten uit het geschrift.

Van dorpsomroeper naar moderne media

Van de dorpsomroeper in de middeleeuwen waren de media geëvolueerd tot media conglomeraten van heden, waarvan de eigenaren zeer machtig en invloedrijk zijn. Rupert Murdoch, een bekend media tycoon, begon zijn imperium met een plaatselijk krantje dat hij had geërfd, maar bracht het tot de naaste adviseur van de Engelse premier Tony Blair, die de oorlog tegen Irak begon op basis van berichtgeving in de kranten en televisiestations van zijn imperium. In Nederland zijn vrijwel alle geschreven media, tot aan het kleinste huis- aan huisblaadje toe, in handen van het Belgische DPG media en het eveneens Belgische Media huis.

Naast de gewone media spelen de zogenoemde ‘social ‘media sinds het begin van de 21ste eeuw een nog veel grotere rol dan de – inmiddels traditionele – media. Die zijn in handen van Google, Microsoft en Facebook en vormen, hoe paradoxaal, een steeds grotere bedreiging voor de persvrijheid en vrijheid van meningsuiting die zo een belangrijke garantie vormen voor een democratie, zoals Alexis de Toqueville (1805-1859) al had vastgesteld in zijn boek ‘ de la democratie en Amérique’.

In het kader van het onderwerp van dit boek een voorbeeld daarvan: Michael Moore is een bekend cineast van linkse signatuur die verschillende opzienbarende documentaires maakte waarin rechts Amerika werd aangevallen. Dit keer maakte hij een schokkende documentaire die links hard raakte. In de film Planet of the Humans wordt duidelijk hoe het grootkapitaal van Al Gore en Richard Branson de bestrijding van de opwarming van de atmosfeer pragmatisch hadden weten om te zetten in miljarden winsten voor de groene bedrijven die ze stichtten op basis van de film ‘An inconveniënt truth’.

Duidelijk werd hoezeer mensen waren misleid door deze film en te zien was hoe complete bossen werden gekapt om biobrandstoffen te produceren. Breed lachend vertelt Richard Branson over de CO2-neutrale ‘bio’kerosine voor zijn Virgin Airways, waar hij de concurrentie mee kan aftroeven.

Men zou verwachten dat de film in linkse kringen tot opschudding en verontwaardiging zou hebben geleid, maar ze kozen voor een frontale aanval. Duidelijk werd hoe machtig de media bazen waren en vooral aan wiens kant die stonden, want onder druk van de machtige linkse lobby werd de film na een paar dagen van Youtube verwijderd en In de mainstream media werd de film gewoon verzwegen, zodat het grote publiek onbekend zou blijven met deze praktijken en daarmee het grootkapitaal en het eco industrieel complex vrij spel. Voor zover de film – die weer terug kwam op Youtube en inmiddels 10 miljoen keer bekeken – nog werd besproken in de traditionele en sociale media later, werd de film regelrecht de grond in geboord.

De media vormen ons collectieve brein: als een ruimteschip boven de aarde waarmee alle aardbewoners zijn verbonden. Het is interactief; levert zowel input als output, is adaptief en wezenlijk modern. Het leert ons hoe te denken, hoe te handelen en vooral wat te kopen. Het acteert niet meer lokaal, zoals de omroeper uit de middeleeuwen, maar globaal. Niemand die nog ontkomt aan de invloed van de media sinds het internet. Zelfs niet meer door letterlijk bovenop een berg gaat wonen in Frankrijk. Media is overal en elke seconde in ons leven aanwezig. 24 Uur per dag worden we gebombardeerd met informatie die ons denken en handelen bepaalt.

In het kader van de energietransitie betekent het dat de media ons eerst 40 jaar lang leerden dat we schuldig zijn aan het de teloorgang van de aarde en dat we daarom moeten boeten met de aankoop van zonnepanelen, een elektrische auto en de verbouwing van woningen, een en ander volgens wettelijke bepalingen dus: uitgerust met- uiteraard- een slimme meter, een warmtepomp en zonnepanelen. De fase waarin de media nu verkeren is die welke nodig is om de plannen definitief geïmplementeerd te krijgen in de samenleving en waarin de bedrijven worden opgericht, voor zover dat nog niet het geval was. Op dit moment wordt hard gewerkt om ‘ draagvlak’ te creëren voor de invoering van waterstof als ‘opslag’ voor elektrische energie en de daaraan gerelateerde waterstof-economie. …. .

En de epiloog.

Epiloog

Ten tijde van het afwerken van dit boek, medio september 2020, heerst sinds het begin van het jaar een pandemie, veroorzaakt door het Covid-19 virus dat in december 2019 voor het eerst de kop opstak in het Chinese Wuhan. Als gevolg daarvan kwam de economische activiteit, met name in de luchtvaart, toeristische sector en de evenementen sector, vrijwel tot stilstand en daalde de consumptie van olie van 95 miljoen vaten per dag naar 60 miljoen vaten per dag. Via massale geldinjecties werd de economie in stand gehouden.

Van ‘hernieuwbare energie’ weten we nu theoretisch dat de Wet van behoud van Energie ons leert dat die niet kan bestaan en praktisch-empirisch laten de metingen zien dat de energieconsumptie vanaf het jaar 1965 tot en met 2019 gewoon lineair stijgt.

De conclusie is dus: dat voor de productie van ‘hernieuwbare’ energie per definitie meerdere eenheden fossiele energie nodig zullen zijn en derhalve dat de doelen van Parijs nooit gehaald zullen worden; dat die dus een ‘construct’ waren om de wereldeconomie van een nieuwe entiteit: de energietransitie, te voorzien. Nooit met de bedoeling fossiele brandstoffen uit te bannen, zoals in het verhaal. Integendeel, juist met de bedoeling alle sluizen open te zetten om de groene economie te laten bloeien.

Nieuwste economie Energie vanaf de oerknal tot energietransitie media boeten met de aankoop van zonnepanelen, een elektrische auto

Bert Pijnse van der Aa.

De depletie van (zeldzame) grondstoffen zal versnellen én roofbouw op natuurlijke grondstoffen zal snel toenemen als gevolg van de biohype en vooral zal de CO2-uitstoot toenemen waardoor de ‘catastrofale opwarming’ van de atmosfeer, waarop het verhaal is gebaseerd, juist eerder zou plaatsvinden.

Ik eindig met de eindconclusie van de Brundtland Conferentie die in 1987, een jaar vóór de oprichting van het IPCC, werd gehouden en waar niets van terecht kwam: …

Aldus Bert Pijnse van der Aa.

Het geschrift is te bestellen via de website van Bert Pijnse van der Aa hier. www.bureaulesswatts.nl