Robin Hood in eikeltjespyjama GroenLinkse politiek klimaatmythe bijgeloof dankzij de ideologie van Maurice Strong Greenpeace Milieudefensie

Jesse Klaver. Foto: Alexandros Michailidis / Shutterstock.com

Een bijdrage van Jeroen Hetzler.

Ooit kregen wij een inkijkje in huize Klaver waar de heer des huizes gezellig in eikeltjespyjama rondliep. Ging er bij de GroenLinkse politiek ook maar zo onschuldig aan toe. Helaas, een utopie. Onze maatschappij herhaalt het verleden toen in elk excentriek vrouwspersoon een heks werd gezien. Wij kennen van die vervlogen tijden het boek de Heksenhamer:

Het boek Malleus Maleficarum, beter bekend als de Heksenhamer (letterlijke vertaling: de hamer van de opzettelijke kwaaddoen(st)ers) is een 15e-eeuws handboek voor de heksenjacht dat gedetailleerd uitlegt hoe heksen ondervraagd moeten worden en welke foltermethoden het meest effectief zijn. Het is geschreven in 1485-1486 door Heinrich Kramer (ook: Henricus Institoris), een Dominicaanse inquisiteur. Het boek kwam eerst in Duitsland uit en werd snel een succes in Europa.

Bron

Een Nederlandse arts, Johannes Wier, stelde kritische opmerkingen waaronder:

Bron

Hoe treffend. Ondanks de Verlichting evenwel is onze maatschappij door de klimaatmythe geestelijk terug in die duistere tijden van bovengeschetst bijgeloof dankzij de ideologie van lieden als Maurice Strong, Greenpeace, Milieudefensie en velen anderen met hun agenda om de geïndustrialiseerde maatschappij omver te werpen. Een transitie van het toenmalige waanbeeld van de heks naar het waanbeeld van de CAGW-hypothese (vermeend door mensen veroorzaakte catastrofale opwarming). De scepticus die deze CAGW-hypothese betwist, wordt veelal te vuur en te zwaard bestreden en de burger wordt met valse berichtgeving bang gemaakt. Interessant zijn in dit kader deze beschouwingen:

De autoriteit werd door de 68’ers oorspronkelijk in al haar vormen bestreden, maar is nu in een meer totalitaire vorm dan vroeger overgenomen door de activisten en hun achterban van als wetenschappers vermomde marxisten die “de wetenschappers” genoemd worden. Afwijkende meningen worden niet getolereerd en naar krachten onderdrukt. […] Denkt u soms ook dat de wereld rondom u totaal gek geworden is? Wel, wees gerust; het ligt niet aan u want het is zo. […] Onze politiek wordt gemaakt door activisten die de media – ook de publieke, door ons betaalde – heel handig als propaganda-apparaat inzetten. Toen Lenin zegde: “de kapitalisten zullen ons nog het touw verkopen waarmee we ze opknopen” overschatte hij onze intelligentie. We geven ze het “touw” namelijk gewoon cadeau! Onze beleidsmakers zijn gereduceerd tot halfhartige uitvoerders van de compleet ondoordachte en gedeeltelijk ruïneuze maatregelen die door het sentiment van de dag gedicteerd worden. Onze rechtsstaat is gekaapt door activistische rechters die door andere activisten gemaakte internationale afspraken hier bij ons doorzetten.

Bron

Niets nieuws onder de zon. Zie het verkiezingsprogramma van GroenLinks en de standpunten van deze partij. Zo lezen we:

De klimaatcrisis is nu al merkbaar: van verwoestende branden, droogte, extreem weer tot aan plant- en diersoorten die uitsterven.

Ja, het komt door ons. Doordat we met fossiele brandstoffen enorm veel CO2 en andere broeikasgassen uitstoten, is de aarde steeds sneller gaan opwarmen. Het klimaat verkeert in crisis. Maar het is nog niet te laat. Afgelopen tijd stond het klimaat bovenaan ieders agenda. Wereldwijd gingen miljoenen mensen de straat op voor meer klimaatactie. We moeten zo snel mogelijk veel minder CO2 uitstoten. Hoe? Door de grote vervuilers aan te pakken en te investeren in groene alternatieven.

Bron

Tja, alle bekende en inmiddels weerlegde ingrediënten van de alarmistische retoriek die wij ook uit de mond van Timmermans. Die vermaledijde Apocalyps, die maar niet wil komen, komt door ons, vervolgt de retoriek. Ook de term vervuiler ontbreekt niet. Feitelijk valt evenwel te constateren dat geen enkele voorspelde ramp is uitgekomen, maar dit is aan dovemans oren gericht van hen die in een eigen postmodern universum leven. Ideeën, dezelfde als die uit vervlogen tijden, die door de feiten zijn achterhaald. GL trekt dan ook aan een dood paard, maar verkeert in de postmoderne illusie dat het dode paard nog springlevend is. Zie:

The tribal wisdom of Dakota indians says that: “when you discover that you are riding a dead horse, the best strategy is to dismount.” However in modern business, education and government, a whole range of far more advanced strategies are often employed.

Deze boeiende theorie van het dode paard wordt onderstreept door het onderstaande:

De professor in de chemie, co-auteur van een recente bestseller, beschrijft Duitsland ook als een land in ontkenning als het gaat om het bredere mondiale debat over klimaatwetenschap, en verklaarde het Akkoord van Parijs “reeds dood”.

“Het akkoord is al dood. Poetin zegt dat het onzin is. […] De Amerikanen zijn eruit gestapt. De Chinezen hoeven niets te doen. Het is allemaal geconcentreerd op een handvol Europese landen. De Europese Commissie is er enorm mee bezig. En ik voorspel dat ze de doelen alleen zullen bereiken als ze de totale Europese industrie vernietigen,” zei Vahrenholt.

Bron

Het verkiezingsprogramma van GL lijkt daadwerkelijk uit op de vernietiging van het Nederlandse bedrijfsleven en de landbouw- en veeteeltsector (en indirect ook de visserij). In het verkiezingsprogramma lezen we namelijk:

Klimaat
Klimaat staat centraal in het verkiezingsprogramma. GroenLinks bepleit aanscherping van de Klimaatwet zodat de Nederlandse CO2-uitstoot met minstens 60% gedaald is in 2030. In het programma is er een extra focus gelegd op het terugdringen van de uitstoot in de landbouw en luchtvaartsector.

  • De bio-industrie wordt afgeschaft. De landbouw en luchtvaart gaan, net als de vervuilende industrie, onder een strenge CO2-belasting vallen.
  • We stoppen met korte afstandsvluchten. Deze vluchten worden vervangen door meer en snellere treinen. Naar Brussel, Parijs en Londen gaat straks ieder uur een trein. Schiphol wordt kleiner.
  • Er komt een Klimaatfonds om de komende jaren 60 miljard te investeren in het bouwen van een duurzame samenleving.

Bron

Dit fonds van € 60 miljard moet ergens uit betaald worden. Duidelijk is dat de besteding van dat fonds een kolossale denivellering inhoudt. Klaver denkt het geld voor dat fonds te innen door bedrijven te belasten en burgers te beroven van hun koopkracht. Het geld uit dat fonds vloeit in de zakken van windmoleneigenaars, gesubsidieerde planeet reddende bedrijfjes, grootgrondbezitters en niet te vergeten multinationals. U zal de koehandel met multinationals als Vattenval en Amerikaanse datacentra – oplichting van de burger voor ten minste € 660 miljoen subsidie aan Vattenval plus € 200 miljoen vanwege het opkopen van windstroom uit Denemarken – niet zijn ontgaan dankzij Lubach. Kijk en huiver hier

Als een postmoderne Robin Hood in eikeltjespyjama bevordert Klaver de armen te bestelen en met dat subsidiegeld rijke multinationals als Vattenval te spekken. Dit heet denivellering. Nog zotter is zijn voornemen om lukraak miljonairs te bestelen om stemvee van 18 jaar om te kopen. Dit heet roof, in zijn kringen nivellering genoemd.

Die man is de weg kwijt.

Ceterum censeo Legem Climae delendam esse.

(Overigens ben ik van mening dat de klimaatwet moet worden vernietigd).