Meer hernieuwbare datacenters, met dank aan groene stroom? meer en meer opstand tegen de wildgroei in nog meer datacenters in de polders

Data centre Eemshaven. Foto: Aerovista Luchtfotografie / Shutterstock.com

Een bijdrage van Paul Scheffers.

De honderdduizenden huishoudens in Nederland, die bij de bouw en oplevering van nieuwe windturbineparken altijd ruim worden onderstreept als bestemde gebruikers, hebben in de ‘hernieuwbare’ klimaatpropaganda het nakijken. Zij blijven bedrogen achter en worden in plaats daarvan opgescheept met een continue vloed aan nieuwe meer CO2-uitstotende en tevens ‘hernieuwbaar’ opslurpende datacenters in hun achtertuin. Hoe komt dat?

Met dank verschuldigd aan de Nederlandse geproduceerde ‘hernieuwbare’ groenestroomideologie (is heden slechts ca. 3% van het totale energiegebruik in Nederland) is ons land een hotspot geworden voor de vestiging van (vaak geheime) buitenlandse investeerders van datacenters, die met Nederlandse ‘hernieuwbare’ rijkssubsidies zich in een ambtelijk en politiek opgewarmd vestigingsklimaat kunnen verheugen, de gemeenteraad Hollands Kroon in ruzie achterlatend.

Bron hier.

Stroomnet regio Noord-Holland loopt nu al tegen zijn grenzen op

Parool:

De knelpunten in het stroomnet van regio Amsterdam ontstaan door de snelle toename van het elektriciteitsverbruik die het gevolg is van de overgang op duurzame energie en door lokale datacenters. De behoefte aan elektriciteit wordt ook opgejaagd door de overgang op elektrische auto’s en warmtepompen. Daar komt nog een stijging bovenop door toenemend energieverbruik voor bijvoorbeeld airconditioning en datacenters. Zo zal het stroomverbruik in de regio Amsterdam van alle datacenters samen naar schatting vervijfvoudigen de komende jaren. In totaal wordt daarom voor de hele provincie Noord-Holland gerekend op een verdubbeling tot een verviervoudiging van het elektriciteitsverbruik.

Bron hier.

Datacenters in Nederland

Volkskrant:

Zij publiceerde onlangs een actuele kaart van de datacenters alleen al in Nederland. Ter indicatie, alleen al het datacenter van internetknooppunt AMS-IX verbruikt inmiddels vergelijkbaar met stroomgebruik van de commercie en huishoudens van Amsterdam tezamen. Het totale vermogen van Nederlandse datacenters is ten opzichte van vorig jaar gestegen naar 1391MW. De groei vond met name plaats bij datacenters in de regio Amsterdam. Landelijk groeide het totale vloeroppervlakte van datacenters met zo’n 20 procent. De Dutch Datacenter Association waarschuwde in 2019 al dat het Nederlandse stroomnet de groei van datacenters niet aankan.

Bron hier.

Meer hernieuwbare datacenters, met dank aan groene stroom? meer en meer opstand tegen de wildgroei in nog meer datacenters in de polders

Bron: Volkskrant / Baxtel.

5G en Internet of Things veroorzaakt nieuwe golf benodigde datacenters

Volgens een recent artikel in The Guardian zijn de voorspellingen, dat het energieverbruik van datacenters tegen 2025 goed zal zijn voor 3,2 procent van de totale wereldwijde CO2-uitstoot en zouden ze niet minder dan een vijfde van de wereldwijde elektriciteit kunnen verbruiken. Tegen 2040 zal het opslaan van digitale gegevens zo’n 14 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot veroorzaken en niet minder dan een kwart van de wereldwijde elektriciteit kunnen verbruiken, vergelijkbaar evenveel als de VS nu energie verbruikt.

Internet of things (IoT), AI, zelfrijdende auto’s, robots, straatbewaking

Amerikaanse onderzoekers verwachten dat het stroomverbruik in de komende vijf jaar zal verdrievoudigen naarmate een miljard wereldburgers meer online komen in ontwikkelingslanden, en het ‘Internet of things’ (IoT), e-mobiliteit, zelfrijdende auto’s, robots, videobewaking en kunstmatige intelligentie (AI) tevens exponentieel groeit in rijke landen. De lancering van 5G, de nieuwe golf van IoT-apparaten en een bloeiende cryptocurrency-scene (vergelijk ‘Bitcoin’) zullen het probleem alleen maar verergeren. Naarmate meer IoT-apparaten worden verbonden, zullen er meer gegevens moeten worden verwerkt dan ooit tevoren.

Bron hier.

Meer hernieuwbare datacenters, met dank aan groene stroom? meer en meer opstand tegen de wildgroei in nog meer datacenters in de polders

Datacenters wereldwijd in 2020. Bron: Baxtel

Cryptocurrency, Blockchain en Cloud: DE grote datacenters vreters

Cryptocurrencies stellen enorme eisen aan het wereldwijde energie productiecapaciteit, en zij verhogen aanzienlijk de CO2-uitstoot. Cryptocurrency in internetbankieren was de eerste grote toepassing die gebruik maakte van ‘Blockchain’ meervoudige dataopslag technieken. Het zou een apart artikel vergen om op alle details van de blockchaintechniek in te gaan. Blockchain is een openbare versleutelingsmethode die zowel transacties veilig houdt als ervoor zorgt dat alle transactiedata gelijktijdige in kopie in meerdere datacenters over de wereld verdeeld wordt opgeslagen, daarmee het datafraude onmogelijk maakt.

Cryptocurrency en blockchaintechnieken zijn dus datacenteropslag vretend. Blockchaintechnieken worden nu inmiddels meer en meer ook gebruikt in ander sectoren van de industrie en dienstverlening. Nieuwste innovatieve dataveiligheidssystemen wereldwijd ten behoeve van het internet en de cloud maken nu ook gebruik van dezelfde blockchain toepassingen. Bankieren en betalingsverkeer was nog maar het begin, nu al maken persbureau’s, nieuwsberichten, hedgefondsen, apps, opiniepeilingen, stemmen per internet, internet-ID’s, infrastructuur, beveiliging, software programma versies opslag etc., zij alle maken gebruik van blockchain transacties met multi-data-opslag. Blockchain-technologie wordt zelfs al gebruikt om de CO2-uitstoot wereldwijd te volgen en te bewaken.

Lokale politiek in Nederland in opstand tegen meer datacenters

De lokale politiek komt meer en meer in opstand tegen de wildgroei in nog meer datacenters in de polders. De gebezigde argumenten zijn divers. Verkwanseling van landbouwgrond en landschapsgezicht, grotere milieuvervuiling, toenemende CO2-uitstoot, snel stijgend stroomgebruik, windenergie juist bedoeld voor huishoudens wordt opgeslurpt door datacenters, het stroomnet kan het niet meer aan met gevaar voor black-outs, meer windparken plaatsen is zinloos geworden bij zoveel massaal continu stroomgebruik door datacenters, goed voor de werkgelegenheid. Deze argumenten werden alle reeds ruim uitgemeten in de landelijke pers.

Parool:

Er mogen de komende tien jaar nog maar beperkt nieuwe datacenters bijkomen in Amsterdam en Haarlemmermeer. Dit als gevolg dat de lokale politiek een stop heeft afgekondigd. De aanvankelijke belofte dat de planningstop een half jaar zou duren, werd inmiddels stilzwijgend gepasseerd. Amsterdam, Schiphol en Hoofddorp vormen een geliefde plek voor datacenters, vanwege de ruimte en de nabijheid van internetknooppunt AMS-IX. Grote nieuwe datacenters moeten vanaf nu hun eigen middenspanningsstation bouwen, waardoor de vestigingskosten flink kunnen stijgen. Na 2030 gaat de regio op slot voor nieuwkomers, die dan een plek moeten gaan zoeken bijvoorbeeld in Flevoland.

Bron hier.

Volkskrant:

Zeewolde krijgt het grootste datacenter van Nederland. Welk bedrijf en investeerders het zijn, wordt angstvallig geheim gehouden. Wat wel duidelijk is: de bedrijfstak heeft Flevoland inmiddels ontdekt als gunstige vestigingsplaats.

Bron hier.

NRC:

In de Wieringermeerpolder is Microsoft begonnen aan de bouw van een nieuw datacenter in gemeente Hollands Kroon nog voordat de benodigde vergunningen alle werden goedgekeurd. Er zijn reeds twee datacenters operationeel, van Google en Microsoft, en raadsleden voelen zich overvallen door het nieuws dat er nog eens vijf datacenters op locatie moeten bijkomen. Volgens ambtelijk Hollands Kroon en Microsoft gaat het hier om ‘vergunningsvrije voorbereidende werkzaamheden’. De nieuwe datacenters zijn politiek controversieel in de gemeenteraad, omdat ze een grote impact hebben niet alleen op het groene landschap maar ook op het stroomgebruik, zo stellen tegenstanders. Tegelijkertijd zijn ze hard nodig om de alsmaar toenemende digitalisering mogelijk te maken en zijn ze goed voor de werkgelegenheid, zo vinden de voorstanders in Hollands Kroon.

Zie hier.

Internetten is inmiddels minder duurzaam dan vliegen geworden

Met een simpele zoekopdracht stoot je al CO2 uit. Iedere seconde die je surfend en e-mailend op het web doorbrengt zorgt voor 20 milligram CO2-uitstoot via datacenters verspreid over de wereld. De datamining door zoektermvoorspellers om tevens voor jou ook een geschikte advertentie toe te wijzen, zoals door de zoekmachines Google, Bing etc., blijken de grootste datacenter slurpers. Zij gebruiken enorme databestanden om deze voorspellingen zo optimaal mogelijk te maken voor de zoekende gebruiker.

20 milligram CO2-uitstoot lijkt verwaarloosbaar, maar als je bedenkt dat er naar schatting wereldwijd 3,42 miljard internetgebruikers zijn (en de komende jaren een miljard meer vanuit de ontwikkelingslanden) die gemiddeld meer dan 21 uur per week online besteden, loopt dit natuurlijk sterk op. Sterker nog, daarom is de CO2-uitstoot van het internetverkeer en dataopslag in 2020 inmiddels zelfs groter dan dat van de gehele luchtvaartindustrie geworden!

Bron hier.

Kerncentrales nog steeds impopulair bij de politiek

FD:

De conclusie kan niet anders zijn dat kerncentrales het aanstaande stroom tekort in Nederland zullen moeten gaan aanvullen, zo stelde het Financiële Dagblad onlangs. Ook elders op de wereld wordt die denkrichting ingeslagen, omdat ze inzien dat uitsluitend ‘hernieuwbare’ energie geen oplossing kan bieden voor de immer stijgende stroombehoefte en datacenters wereldwijd. Kerncentrales zullen niet zonder subsidies kunnen gedurende hun hele levenscyclus, maar ze kunnen wel continu stroom leveren. Volgens de Dutch Datacenter Association is continue stroom leverantie een eerste vereiste voor het ononderbroken functioneren van datacenters en voor wereldwijd betrouwbaar internetverkeer. De internetsector pleit dus al enige jaren nadrukkelijk voor de bouw van nieuwe kerncentrales in Nederland.

Bron hier achter betaalmuur.

Hoelang nog …?

Hoelang moet het nog duren voordat de politiek in Nederland tot het besef komt dat uitsluitend ‘hernieuwbare’ wisselvallige wind- en zonne-energie het grote aanstaande probleem wordt en juist niet een oplossing biedt voor de snel groeiende stroombehoefte in Nederland door e-mobiliteit, digitalisering, industrie en niet te vergeten de huishoudens die van het gas af gedwongen worden.

Graag nog meer datacenters in Nederland! Met dank aan ‘hernieuwbare’ stroom! En doe nog graag een paar windturbineparken op onze agrarische poldergebieden a.u.b. in de Wieringermeer, Zeewolde en Eemsregio. ‘Is vooral goed voor het gesubsidieerde vestigingsklimaat voor meer datacenters en hun heimelijke buitenlandse investeerders! En laten we R&D naar kerncentrales nog maar enkele decennia uitstellen. Huishoudens en maatschappij, in de Nederlandse unieke ‘hernieuwbare’ energietransitie met het risico van te verwachten stroomnet black-outs, in de kou latend! Allemaal zeer verstandig, toch?