Over mythe en feiten argonauten die mythische tocht van 2.500 zeemijl van Griekenland door de Bosporus en via de Zwarte Zee naar Colchis

Foto: Shutterstock.

Een bijdrage van Jeroen Hetzler.

Zopas heb ik een bijzonder boek gelezen over de reis van Tim Severin in 1984 en zijn 20 argonauten die de reis van Jason van 3.000 jaar geleden op zoek naar het Gulden Vlies nadeden met een nagebouwd schip uit die tijd om de feiten te checken van die mythische tocht van 2.500 zeemijl van Griekenland door de Bosporus en via de Zwarte Zee naar Colchis (het hedendaagse Poti en einddoel van de zoektocht naar het gulden vlies) in Georgië opgetekend door Apolonius in de Argonatica.

Bron.

Het opmerkelijke aan dit boek is dat de bevonden feiten vrijwel volledig overeenkomen met de beschrijvingen van 3.000 jaar geleden, ook naderhand door archeologen bevestigd, doordat deze feiten gedicteerd bleken door de natuurlijke omstandigheden o.a. bij de Hellespont en de kustwateren van de Zwarte Zee. Met name de sterke tegenstroming en de neerstromen door de Bosporus (zie foto) vanuit de Zwarte Zee dicteerden heel nauwkeurig dit deel van de route en de verklaring voor diverse passages uit het verhaal van Apolonius. De moderne argonauten bewezen dat die doortocht mogelijk was, al vergde die ongelooflijk veel spierkracht van de roeiers. Ook de traditie van goudwinning uit beken in die streek in Georgië met behulp van schapenvachten, het gulden vlies, bestaat bewezen na 3.000 jaar nog in 1984. Zie ook hier.

Hier moet ik aan denken in twee opzichten. Er blijkt op natuurlijke gronden op die reis niet veel veranderd sinds 3.000 jaar qua zeestromingen, weersomstandigheden, dieren en havens. Verder, het is opmerkelijk hoe nauwkeurig de observaties waren in dat verre verleden en hoe getrouw deze de werkelijkheid beschreven. Een mythe werd herschapen tot bewezen werkelijkheid.

Precies het tegenovergestelde doet het klimaatbeleid waar werkelijkheid tot mythe wordt herschapen. Er wordt immers gesuggereerd dat wij in ons een unieke situatie -ja zelfs crisis- zouden bevinden met vreselijke rampen van dien die ons zullen treffen als wij niets doen. Het klinkt als de Griekse tragedieschrijver Aeschylus:

… binnen de muren van hun stadsgemeenschap beleven de mensen voortdurend een drama, waarin zij hun actieve verantwoordelijkheid moeten opnemen. Het primitieve, fatalistische geloof in het Noodlot, dat aan ieder mens zijn lot en leed oplegt, moet bestreden worden. Aischylos’ helden zijn mensen die zich verzetten tegen dergelijke predestinatie. Aischylos’ oeuvre kan geplaatst worden in de pogingen van de Atheense democratie om vrijheden en rechten van het individu boven de collectieve en rituele verantwoordelijkheid te stellen.

De gedachte dat de mens zelf het lot in handen kan nemen is dus bepaald niet nieuw, maar staat hier in een heel andere context. In de visie van Timmermans is de boodschap van Aischylos verengd tot de CO2-regelknop. Je hoeft er maar aan te draaien en alle mythische rampen zijn afgewenteld. Wat een onwetenschappelijke karikatuur van de complexiteit van wat klimaatwetenschappers bestuderen en wat met de AGW-hypothese is bedoeld en zeker niet wat Aischylos bedoelde.

Feitenonderzoek lijkt aan Timmermans, zoals velen met hem, niet besteed als gevolg van geestelijke luiheid, onkunde en ideologie. Hij gelooft blindelings in de mythe van de CAGW-hypothese (vermeend door mensen veroorzaakte catastrofale opwarming). Het kost soms moeite om te geloven in diens oprechtheid doordat hem onverantwoorde onkunde wel degelijk kan worden verweten. Deze tenenkrommende video met een veel jongere Timmermans laat zien dat hij toen al maar wat riep zonder zich om onderbouwing te bekommeren.

 

De conclusie is:

Schrijf nooit aan kwade opzet toe wat afdoende verklaard kan worden door domheid (Scheermes van Hanlon).

Bron

Ik vrees dat Timmermans een doorgeslagen gelovige is van het eerste uur die slechts in speculatieve fantasieën over rampen kan denken. Onwetenschappelijke fantasieën die door gelijkgestemde belanghebbenden gedeeld worden, maar niet door het IPCC en Pielke Jr. Volledig het tegenovergestelde van het gedegen succesvolle archeologische onderzoek dat de expeditie van de argonauten zo kenmerkte.

Het dreigen met rampen is Timmermans’ enige “argument”. Hij weert elk besef van natuurkundige, financiële en technische haalbaarheid. Zijn opvattingen betreffen een maatschappij waarin elke aanwezigheid van fossiel is uitgewist, maar hij toont geen besef van de aantoonbare negatieve gevolgen. Dit is griezelig, gegeven zijn machtspositie. Hoe wenst hij dit te rijmen met uitspraken als:

Ik zie alleen maar voordelen. De eindsituatie, daar maak ik me geen zorgen over, die is mooi. De transitie: die is zwaar. Maar het kan. We hebben de technologie, de skills en er is ook geld.”

Bron

Het is of ik Nijpels hoor met zijn feest voor de portemonnee, al hoor ik hem hier al lang niet meer over. Ja, die van die van de ontvangers van al die subsidies, maar zeker niet de burgers of Timmermans heeft een nieuwe definitie van “gratis energie”. Baten? Dit is het enige: 0,0003 graad minder in 2100. Dus hoezo: alleen maar voordelen?

Er lijkt een nieuwe groene golf over de wereld te gaan. Het Verenigd Koninkrijk, China, Zuid-Korea en Japan kondigden kort na elkaar aan om rond 2050 CO2-neutraal te willen zijn – en Joe Biden heeft al gezegd dit klimaatdoel ook voor de Verenigde Staten te willen stellen. […] “Laat je nooit wijsmaken dat de strijd om het klimaat al verloren is of dat we er niks aan kunnen doen. Deze strijd kan worden gewonnen, dat toont de Green Deal aan. Maar alleen als iedereen bereid is die strijd ook te voeren, ook in de eigen omgeving, om ervoor te zorgen dat de aarde ons allemaal kan dragen.”

Bron.

Voze woorden van Timmermans, want die landen hebben Parijs 2015 al ondertekend en laten het daarbij. Timmermans leeft kennelijk in een waanwereld of is heel wanhopig. De strijd voeren tegen een niet bestaande crisis met als enig argumenten een al even onkundige puberale Zweedse schreeuwlelijk, een weerlegde 97%-consensus en een frauduleuze hockeystickgrafiek, is niet echt overtuigend. Timmermans waant zich de held in een modern heldenepos, een Hercules tegen de klimaatcrisis. Wat een eigenwaan. Zelfs een toonaangevende tragedieschrijver als Aeschylos had deze CAGW-mythe nooit kunnen verzinnen.

Ceterum censeo Legem Climae delendam esse.

(Overigens ben ik van mening dat de klimaatwet moet worden vernietigd).