Help! Wat gebeurt er met onze universiteiten? De afgelopen jaren zien we de raarste dingen gebeuren aan onze universiteiten.

Guus Berkhout.

Een gastbijdrage van prof. dr. ir. Guus Berkhout.

De afgelopen jaren zien we de raarste dingen gebeuren aan onze universiteiten. Hoogleraren moeten in hun colleges uiterst voorzichtig zijn met wat ze doceren. Als zij wetenschappelijke resultaten laten zien die niet passen in de ideologie van activistische bewegingen, dan wordt hen het leven zuur gemaakt en lopen zij zelfs het gevaar geëxcommuniceerd te worden. Meedoen met de consensus is verreweg het veiligst. De Colleges van Bestuur beschermen hun hoogleraren niet, integendeel, ze doen hard mee.

De Universiteit van Amsterdam vindt dat elke student ‘woke’ moet worden. Het gaat daar niet meer om het ontwikkelen van talenten, maar om witte, heterofiele, leergierige studenten een schuldgevoel aan te praten. Immers, hun voorouders hebben bloed aan hun handen en zij vormen nu de nieuwe generatie onderdrukkers.

De Radboud Universiteit in Nijmegen is door de knieën gegaan voor het klimaatactivisme en heeft zojuist besloten dat alle studenten eerst moeten worden onderwezen in het duurzaamheidsverhaal. De klimaatcrisis staat hierin centraal, of dat nou wetenschappelijk klopt of niet, dat doet er in Nijmegen niet toe.

Mijn eigen universiteit, de TU Delft, heeft zich recentelijk het modieuze predicaat ‘klimaatuniversiteit’ opgespeld. Ook deze universiteit indoctrineert zijn studenten door ze te vertellen dat er een klimaatcrisis is die door de mens veroorzaakt wordt en die moet worden opgelost met zonnepanelen, windmolens en biomassacentrales. Kritiek wordt niet geduld.

Maar College van Bestuur, de universiteit moet toch een vrijplaats zijn van onbevooroordeelde kennisuitwisseling? Hoe vrij is de discussie nog aan de TU Delft, als iedereen in een ideologisch frame wordt geduwd? Wil je je kind nog wel naar zo’n universiteit toesturen?

Eredoctoraat

Help! Wat gebeurt er met onze universiteiten? De afgelopen jaren zien we de raarste dingen gebeuren aan onze universiteiten.

Frans Timmermans.

Maar het ergste komt nog. De TU Delft heeft zojuist aangekondigd dat zij Frans Timmermans in januari een eredoctoraat (doctoratus honoris causa) gaat verlenen, vanwege de buitengewone prestaties die hij met zijn energietransitie-beleid heeft geleverd.

Maar, College van Bestuur, Frans Timmermans heeft met zijn energiebeleid juist onnoemelijk veel schade aangericht! Hij is de grote voorvechter van de biomassacentrales, waarvoor al vele jaren unieke ecosystemen worden vernietigd door massale houtkap.

Hij is ook de persoon die vindt dat duurzaamheid moet worden gerealiseerd met windmolens. Juist een technische universiteit als de TU Delft weet donders goed dat zo’n beleid technisch-wetenschappelijk onzinnig is! Harde cijfers laten zien dat windmolenparken zwaar verliesgevend zijn; de operationele kosten zijn zwaar onderschat. Mede door het beleid van Timmermans rijzen energieprijzen de pan uit. En dan zo’n persoon een eredoctoraat verlenen? Het is een belediging voor alle Delftse alumni.

Universiteiten zijn een richting uitgegaan die de wetenschap onwaardig is. De belangen van wetenschap en politiek zijn sterk verstrengeld geraakt. Daardoor is kritisch denken en waarheidsvinding al jaren niet meer het uitgangspunt. Colleges van Bestuur moeten voor ogen houden dat universiteiten kraamkamers van nieuwe ideeën behoren zijn. Dat vereist een inspirerende onderzoeks- en onderwijsomgeving, waar nieuwe concepten worden verwelkomd en studenten hun talenten kunnen ontwikkelen. Het uitfilteren van slechte ideeën moet gebeuren door blootstelling, argumentatie en observatie en niet door te proberen creatieve geesten het zwijgen op te leggen.

***

Guus Berkhout is lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

***

Bron: De Telegraaf, 23 november 2021 hier.

***

Reactie TU Delft

“Het is de rol van universiteiten mee te doen aan het maatschappelijk debat en daar – vanuit wetenschappelijk oogpunt – input op te geven. Tevens is het de rol van universiteiten studenten op te leiden tot kritische denkers en doeners. Daar geven de in uw artikel genoemde universiteiten naar eer en geweten invulling aan.

Daarnaast is er consensus binnen de wetenschap over de rol van de mens in de huidige klimaatverandering en over de noodzaak daar iets aan te doen. TU Delft wil daarin koploper zijn, zie daarvoor oa www.tudelft.nl/climateposition. In dat streven acht het College voor Promoties van de TU Delft het gepast de heer Timmermans een ere-doctoraat te verlenen voor zijn sociaal-maatschappelijke prestaties op dat gebied.”

Joost Ravoo, TU Delft

***