Ingrid Thijssen.

Door Guus Berkhout.

Ik werd benaderd door ondernemers die met afgrijzen de brief van Ingrid Thijssen – gericht aan de leden en de fractievoorzitters van de Tweede Kamer – hebben gelezen met de volgende ondertekenaars:CNV, Urgenda, VNG, Stein, National Klimaatplatform, Tennet, VNO-NCW, Natuur & Milieu, Enexis, Energie Samen, LTO, Aedes, Gasunie, Voorzitters van de vijf uitvoeringstafels Klimaatakkoord, IPO, MKB-Nederland, NVDE, Natuurmonumenten, Greenpeace Nederland, Alliander en Unie van Waterstchappen.
 
Mevrouw Thijssen zou als voorzitter van VNO-NCW toch de belangen van Ondernemend Nederland moeten behartigen? En die belangen zijn glashelder: Een stabiel energiesysteem dat betaalbare energie levert. Maar ze laat zich gebruiken door activistische organisaties om hun ideologische wensen te verspreiden. Die wensen zijn zeker niet in het belang van Ondernemend Nederland.
Worden VNO-NCW en MKB-Nederland ook al activistische klimaatclubs? Wie komt nog voor de ondernemer op?
Met lede ogen hebben we moeten aanzien dat een aantal toonaangevende bedrijven ons land al hebben verlaten en meer bedrijven overwegen hetzelfde te gaan doen. Met acties, zoals deze brief aan de Tweede Kamer, worden twijfelaars aangemoedigd zich aan te sluiten bij de rij van vertrekkers.
Hierbij mijn reactie, die ik op 12 juli per post aan Ingrid Thijssen heb verstuurd als een Open Brief (met kopie aan Jacco Vonhof).
***

Open brief aan: Ingrid Thijssen, voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW.

Van: prof.dr.ir. A.J. (Guus) Berkhout, president Clintel

Amsterdam, 12 juli 2023

Geachte mevrouw Thijssen,

Op 9 juli j.l. roept u de Tweede Kamer op om de klimaataanpak niet tot stilstand te laten komen. Simpelweg, zo schrijft u, omdat we dan onze klimaatdoelen niet halen.

Maar mevrouw Thijssen, hoe kunt u dat nu schrijven. Uit feiten blijkt glashelder dat we afstevenen op een rampscenario voor burgers en ondernemers als de politiek blijft investeren in zon- en windenergie, en ook doorgaat met het sluiten van onze klassieke centrales. Ik adviseer u dringend om naar het volgende artikel te kijken dat vandaag verschenen is:

https://opiniez.com/2023/07/12/energiebeleid-rutte-iv-was-fysisch-technisch-economisch-en-moreel-onverantwoord/guusberkhout/

De auteurs concluderen in dit artikel dat:

Het grootschalig investeren in zon- en windenergie en het daaraan gekoppelde beleid om iedereen van het gasnet te halen en het stroomnet op te jagen (elektrificatie van de samenleving), is een rampzalig scenario met als resultaat torenhoge energieprijzen en een instabiel stroomnet. Het is de kortste weg naar een snelle de-industrialisatie van ons land.

Maar nog erger, hoofdschuldige demissionair minister Jetten weet dondersgoed dat zijn peperdure projecten geen meetbare invloed hebben op de opwarming van de aarde (0,000036 graden C). Toch gaat hij onverdroten verder.

Uit de bovenstaande harde feiten blijkt overduidelijk dat de politiek als de bliksem moet stoppen met het bouwen van windparken en met het koppelen van zonnepanelen aan ons stroomnet. We hebben met name voor ondernemend Nederland stabiele energieprijzen nodig en dat kan alleen met een stabiel energiesysteem.

Tot slot nog een dringend energieadvies aan het nieuwe kabinet. Windturbines en zonnepanelen zullen hoogstens een bescheiden plekje krijgen in het Nederlandse energiesysteem. Onze schone aardgascentrales zullen de komende decennia de ruggengraat dienen te blijven van onze energievoorziening. Vervolgens moeten we als de wiedeweerga gaan investeren in een netwerk met grote én kleine kerncentrales.

De combinatie kernenergie als energiebron en waterstofgas als energiedrager wordt hét energiesysteem van de toekomst. Met de €35 Jette-miljarden komen we al een heel eind. Leve de val van het kabinet!”

Mevrouw Thijssen, beter de val van dit kabinet dan doorgaan met het achteruitbeleid. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken, dat u zich voor het karretje hebt laten spannen van ‘groene’ organisaties die van dit destructieve klimaat- en energiebeleid een verdienmodel hebben gemaakt. Hoe kon u zich zo laten misbruiken?

Als lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) krijg ik steeds vaker de uiterst relevante vraag waar het bewijs te vinden is dat de opwarming van de aarde voornamelijk door de menselijke CO2-emissie wordt veroorzaakt (AGW-hypothese). Omdat u vierkant achter deze hypothese staat, moet dat bewijs toch zeker wel ergens in de VNO-NCW documenten staan? Ik kan u verzekeren dat in de wetenschappelijke documenten van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) het antwoord in ieder geval niet staat. 

Vaak wordt de CO2-vraag ook gekoppeld aan de vraag hoe men aan de opwarmingsgrens van 2 0C komt. Ik verzeker u wederom dat ook daar geen enkel wetenschappelijk bewijs voor te vinden is. Het is niets meer dan een politiek statement.

Guus Berkhout.

Vindt u het niet buitengewoon verontrustend, dat ons destructieve klimaat- en energiebeleid – dat u zo hartstochtelijk steunt – gebaseerd is op onbewezen beweringen? Nogmaals, hoe kon u zich zo laten misbruiken? In plaats van ondernemend Nederland te ondersteunen, smeert u ze een energiesysteem aan waar ze niet op kunnen vertrouwen.

Ik zie uit naar uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Prof.dr.ir. A.J. (Guus) Berkhout

Lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

President Clintel

***