Frans Timmermans.

Van een onzer correspondenten.

Alsmaar groter wordt de groep die zich verzet tegen de uitreiking van het eredoctoraat aan Frans Timmermans. Inmiddels heeft de vijfduizendste ondertekenaar zich achter het petitionnement geschaard, gestart door Ir. Jan Asselbergs. Nu ook de landelijke pers aandacht geeft aan de zaak lijkt alles in een stroomversnelling te komen. In het Algemeen Dagblad (Theresia Schouten) van vandaag:

‘De universiteit wil Timmermans onderscheiden vanwege zijn sociaal-maatschappelijke prestaties rondom de energietransitie. Maar dat de TU juist hém eredoctor wil maken, is een schande voor de wetenschap, vinden meerdere afgestudeerde TU’ers. ‘Het kan niet zo zijn dat de TU Delft een eredoctoraat verstrekt aan iemand die onzin uitkraamt over de energietransitie”, zegt oud-TU’er Jan Asselbergs.’

Jan Asselbergs.

Het zijn bezorgde burgers, verontwaardigde wetenschappers, maar vooral veel boze alumni die Ir. voor hun naam mogen schrijven: een ingenieur uit Delft. Voor hun een eer, voor de samenleving een fundamentele waarde. Ze lijken in hun ziel geraakt. Ruim tweehonderd ingenieurs zetten hun naam al onder het protest, anderen namen ook contact op met hun universiteit. Algemeen Dagblad:

‘Zo’n dertig alumni (afgestudeerden) van de universiteit schreven rector magnificus Tim van der Hagen de afgelopen weken brieven om hem op andere gedachten te brengen. ‘Timmermans is geen wetenschapper, hij is een geslepen politicus’, pende de afgestudeerde TU’er Egbert de Beyer op. ‘Mocht u Frans Timmermans daadwerkelijk een eredoctoraat geven, dan zal ik uit protest afstand doen van mijn diploma en u vragen mij van uw lijst van afgestudeerde ingenieurs te schrappen.’

Egbert de Beyer.

Jhr.ir. Egbert de Beyer, de edelman-ingenieur van stavast die ruim anderhalve maand geleden al zijn ongenoegen kenbaar maakte, is nog altijd in afwachting van twee brieven die hij heeft geschreven aan zijn universiteit, maar waar geen antwoord op is gekomen. In zijn optiek is het beleid van Timmermans met zijn Green Deal desastreus:

‘Hij vindt dat een CO2-loze samenleving moet worden gerealiseerd met overal maar windmolens en zonnepanelen. Juist een technische universiteit als de TU Delft weet heel goed dat zo’n beleid theoretisch, technisch en wetenschappelijk gezien onzinnig is.’ (bron: AD)

Inmiddels buigt de Commissie Wetenschappelijke Integriteit van de TUD zich over de controverse rondom de uitreiking van het eredoctoraat. Men zou verwachten dat deze voor de uitreikingsdatum tot een oordeel komt. Maar wie weet?

***

Petitie hier.

 

 

De ondertekening van de petitie gaat inmiddels heel hard. Vandaag 2/1/2022 haalt deze misschien de 10.000 handtekeningen.