Niccolò Machiavelli.

Een bijdrage van Jeroen Hetzler.

Onlangs kondigde het NOS-journaal aan dat zijn troetelkind weerman Gerrit Hiemstra de Machiavelli-prijs had gewonnen:

NOS-weerman Gerrit Hiemstra krijgt de Machiavelliprijs 2021. De Stichting Machiavelli heeft hem de prijs toegekend omdat hij de klimaatverandering en de gevolgen daarvan duidelijk maakt voor een groot publiek. De Machiavelliprijs wordt sinds 1989 jaarlijks uitgereikt aan mensen of organisaties die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan de communicatie tussen politiek, overheid en burgers. Bron.

Er vallen een paar dingen op aan dit bericht. Laten wij niet uit het oog verliezen dat Hiemstra een meteoroloog is, geen wetenschapper van het niveau van bijvoorbeeld Lindzen, Happer e.a. Dat er sprake is van opwarming is sinds het einde van de Kleine IJstijd algemeen bekend. De paniek zit hem in de 2 aannames dat menselijke CO2 de dominante aanjager (1) is van een catastrofale mondiale opwarming (2). Kortgezegd: de CAGW-hypothese (weerlegd dominant menselijke invloed op catastrofale opwarming). Hier ontbreekt elk bewijs voor. Ook Hiemstra heeft dit bewijs niet geleverd. Hierover later meer. Integendeel, want de invloed van CO2 is minder dan 1% zoals o.a. Happer in zijn lezing aantoonde.

Wat heeft Hiemstra dan wel gepresteerd? Hier wordt het interessant. Laten we eerst kijken naar wat Machiavellisme inhoudt:

Machiavellisme is vernoemd naar Niccolò Machiavelli, politiek adviseur van de vijftiende- en zestiende-eeuwse Florentijnse familie de’ Medici. Zijn politieke tactiek: ‘Het doel heiligt de middelen’. Alle effectieve technieken waren toegestaan, zoals vleien en liegen om anderen te manipuleren. Bron.

Het wordt in de psychologie in verband gebracht met narcisme. Het doel is doorgaans macht zoals in die tijd ook het geval was. De stichting van die prijs schrijft op haar site:

Bij de ideeën van de politieke denker Machiavelli denkt men al snel aan het principe ‘het doel heiligt de middelen’. En inderdaad is het zo dat de Machiavelliprijs gaat naar degene die dit principe het meest effectief in praktijk heeft gebracht. Maar wel op een positieve manier, voor een sympathiek doel en met een maatschappelijk relevante opbrengst. Bron.

Positieve manier = politiek correct geaccepteerd; sympathiek is politiek correct geaccepteerd. De reden: er is nogmaals geen bewijs. Dus rijst de vraagt welke wetenschappelijke verdienste weerman Hiemstra dan wel heeft geleverd?

“Okay dus een soort prijs voor meedogenloosheid maar dan voor wat de mainstream politiek en media een goed doel achten.”

Zoals GeenStijl concludeert. Inderdaad lijkt het hier wel op. Het zou dus beter als volgt beschreven kunnen worden: Gerrit verdient terecht de Machiavelliprijs, want hij laat geen middel onberoerd om zijn persoonlijke manipulatie van de cijfers te gebruiken in politiek correct alarmisme mede ten bate van zijn eigen status en macht. En natuurlijk ook om zijn eigen winkel mee te laten draaien. Dit alles, geheel onafhankelijk van waarheid, recht en moraal. Gerrit heeft immers niets inzichtelijk gemaakt. Hij heeft alleen maar angst gezaaid met politiek correcte hersenspinsels die nergens anders op gebaseerd zijn dan op, ook door NASA, zwaar bekritiseerde klimaatmodellen. Gerrit is een weerman, geen klimaatwetenschapper, afgezien van de vraag wat dat is, die alleen maar rampen propageert ten behoeve van zijn eigen ego, aanzien en materieel gewin. Bovendien, zijn hersenspinsels stroken niet met de feiten:

Standaardverhaal
Over de hele wereld zien we hittegolven, droogtes, bosbranden, overstromingen en andere extreme meteorologische gebeurtenissen, stijgende zeespiegels, verspreiding van ziektes en andere problemen die alleen maar een voorspelling zijn van veel erger.” Deze quote van Paus Franciscus uit 2019, vat zo’n beetje het huidige standaardverhaal over klimaatverandering samen. Maar klopt dat verhaal wel? Bron.

Als ik Hiemstra was, zou ik dus niet trots zijn op deze waan van de dag-achtige prijs met zo veel negatieve connotaties. Hiemstra kwalificeert zich tot het klassieke geval van schoenmaker blijf bij je leest. Hiemstra trekt een te grote broek aan. Dan wijs ik hem ter lering op zijn collega Peter Kuipers Munneke:

Op dit vlak bestaat er een wezenlijk verschil met zijn collega-weerman Gerrit Hiemstra. Hiemstra heeft meteorologie gestudeerd in Wageningen, maar doet geen onderzoek. Hij is slechts een weerman met (gelukkig) een wetenschappelijke achtergrond – en tevens eigenaar van een bedrijf dat commerciële belangen heeft op het gebied van meteorologie, klimatologie en de opwarming van de aarde. Kuipers Munneke is naast weerman bovenal klimaatwetenschapper, en dat is toch echt andere koek. En wanneer klimaatdeskundige Peter Kuipers Munneke zegt dat ‘zonder klimaatbeleid’ West-Nederland tussen 2100 en 2200 aan de golven zal moeten worden prijsgegeven, doet hij uitspraken over de effectiviteit van klimaatbeleid. Dat ligt ver buiten zijn eigen deskundigheid over hoe koud het hoort te zijn op de pool en hoe snel gletsjers meestal smelten. Dan heeft zijn mening weliswaar net iets meer waarde dan die van een willekeurige koekenbakker, maar het valt niet eens mee om die meerwaarde te preciseren. Bron.

Jeroen Hetzler.

Conclusies: 1) de hoofdprijs voor manipulatie in de geest van Machiavelli heeft Hiemstra dubbel en dwars verdiend. 2) de stichting Machiavelli zou zich eens moeten buigen over haar eigen principes. Communicatieve beweringen zijn immers iets anders dan wetenschappelijk aannemelijk gemaakte hypothesen.

Ceterum censeo Legem Climae delendam esse.

(Overigens ben ik van mening dat de klimaatwet moet worden vernietigd).

***