Van een onzer correspondenten.

Om zich teweer te stellen tegen laster, heeft klimaatinstituut CLINTEL een kort geding aangespannen en rectificatie geëist van KRO-NRCV Pointer.

De dagvaarding is eind vorige week verzonden en het kort geding zal plaatsvinden op dinsdag 24 mei a.s., zo is vorige week bekend geworden.

Pointer beschuldigde CLINTEL eerder van desinformatie en het hebben van financiële banden met de olie-industrie. Pointer:

‘De klimaatsceptische organisatie CLINTEL voert met steun van oliebedrijven en een invloedrijk old boys network een internationale campagne tegen klimaatwetgeving en duurzaam beleid, blijkt uit onderzoek van Platform Authentieke Journalistiek, Follow the Money en Pointer.’ (26 februari 2022)

CLINTEL kan zich hier niet in herkennen en stelt op zijn beurt dat met name ook de laatste uitzending van 14 maart j.l. ‘een aaneenschakelijking van leugens en valse beschuldigingen is.’ Er werd in de uitzending gewag gemaakt van tweets die niets met een debat over windmolens en de plaatsing daarvan te maken zouden hebben. Ook werden mogelijk tweets ingekort om de zaken te framen.

Het klimaatinstituut ziet het als evident dat deze uitzending van Pointer faalt op alle vier de hoofdpunten van de Journalistieke Code van de NPO.

Pointer is daarentegen een geheel andere mening toegedaan. In reactie op de eis tot rectificatie schreef de hoofdredacteur van de KRO-NCRV René Sommer:

‘Er is waarheidsgetrouw en transparant over het onderwerp bericht.’

Voor een deel van het dossier:

Naschrift redactie

Zou dit dan het begin zijn van die verschrikkelijke opwarming?

***