Foto: Pigbusiness.

Van een onzer correspondenten.

Het werd gepresenteerd als dé oplossing voor het CO2- en stikstofprobleem. Maar de biologische mestverwerkingsinstallatie van Dutch Farmer Solutions maakte de torenhoge verwachtingen niet waar. Vorige maand werd de onderneming failliet verklaard. Dutch Farmer Solutions beloofde dé oplossing voor het CO2- en stikstofprobleem:

‘We hebben de schoonste en meest efficiënte landbouwbedrijven ter wereld!’

Dat stikstofplan is buiten alle proporties! De normen zijn veel hoger dan in de ons omringende landen! De vele duizenden boeren die vandaag massaal hun weerzin tegen de Haagse regelgeving laten horen, hadden hun kelen niet schor hoeven schreeuwen. Tenminste, wanneer Dutch Farmer Solutions de daad bij het woord had gevoegd. Een paar jaar geleden beloofde start-up niets minder dan dé oplossing voor het CO2- en stikstofprobleem te hebben gevonden.

Varkensmest die in water verandert

Die oplossing klonk als het recept van een middeleeuwse alchemist. Nadat de mest was gescheiden in vaste en vloeibare delen (de ‘dikke’ en de ‘dunne fractie’) zou ze in een speciaal bassin worden omgezet in… water. ‘Op de bodem (van het bassin, red.) bevindt zich een biomassa die zorgt voor de afbraak van alle schadelijke elementen in de dunne fractie,’ verklaarde directeur Erwin de Groot in 2020 in een ronkende video op Nieuweoogst.nl.

Na een reeks stappen die uit de wijnbouw leken te zijn weggelopen (homogeniseren, beluchten, denitrificeren, opnieuw beluchten en decanteren) zou de mest na zeven tot elf dagen zomaar in water zijn veranderd. Ondanks de enorme vraag naar een duurzame oplossing voor het mestprobleem heeft de start-up het toch niet voor elkaar gekregen de techniek werkelijk geschikt te maken. Op 25 mei verklaarde de rechtbank in Den Haag de jonge onderneming failliet.

***

Bron: hier