Foto: Shutterstock.

Een bijdrage van Jeroen Hetzler.

Bij alle commentaren over de steeds verder uit de hand lopende vaderlandse crises blijft de rol van de milieubeweging een tikje buiten de aandacht. Dit is niet terecht, want, eveneens buiten zicht, oefent de milieubeweging via lobbyen een sterke invloed uit op het beleid, of wat hier voor moet doorgaan. Het valt hierbij op hoe irrationeel ogenschijnlijk vooral het stikstof- en klimaatbeleid worden gevoerd. Deze irrationaliteit kan worden verklaard door de invloed van de milieulobby.

De milieulobby immers, streeft naar dominantie van flora en fauna boven de mens als obstakel voor de terugkeer naar een ongerepte wereld conform het idee van Maurice Strong dat nu door Schwab is overgenomen. Het lijkt er op dat D66 met Kaag dit idee in beleid wenst om te zetten en in de coalitie heeft afgedwongen. Redden van de natuur, redden van de planeet. Hoe nobel allemaal.

Ondertussen spat de mensenverachting er van af. De boeren kunnen verrekken, de vissers wordt het beroep uitoefenen onmogelijk gemaakt, bedrijven worden kapotgemaakt, de burger op hoge kosten gejaagd en onze welvaartsstaat afgebroken. Hoe komt die lobby aan zo veel invloed en macht, vraag je je af.

Het netwerk van Milieudefensie c.s. profiteert dus al vele jaren van de rijk gevulde subsidiepotten van Ontwikkelingssamenwerking. Opvallend: deze meerjarenprogramma’s van Ontwikkelingssamenwerking worden vlak voor de Kamerverkiezingen vastgesteld, waardoor nieuwe Kamermeerderheden of een nieuw kabinet er niet meer aan kunnen komen. Samen willen de aldus gefinancierde ‘NGO’s’ op tal van manieren de wereld ‘beter’ te maken. Dat beter maken sluit steevast vooral aan op de agenda van linkse partijen in de Tweede Kamer. Bron.

Hun tactiek is altijd dezelfde. Een als doelwit geselecteerd thema wordt tot toekomstige crisis gemaakt. Neem bijvoorbeeld natuur in Nederland, u weet wel die wensnatuur die even origineel is als geïmporteerde grote grazers.

Dit gebeurt door de staat van de vaderlandse natuur op te pompen tot de apocalyptisch ramp aller tijden waarbij de Bijbelse Apocalyps slechts padvinderij is. Vervolgens wordt altijd de mens (de boeren, vissers en burgers etc.) tot schuldigen gedemoniseerd. Eenmaal dit beeld gevestigd, dan begint het eigenlijke lobbywerk. Politici van alles wijsmaken. Dat is niet zo moeilijk en de stap naar beleid is dan ook makkelijk gezet, zeker met het linkse journaille als eenzijdige spreekbuis:

De afstemming van onderlinge activiteiten tussen NGO’s wordt vergemakkelijkt door de grote mate van ideologische overeenkomsten. Zij zien een grote rol weggelegd voor de overheid en hanteren een brede definitie van mensenrechten, vooral waar het gaat om sociale grondrechten, en willen dat de overheid die garandeert.

Men wil meer internationale samenwerking in VN- en EU-verband. Er wordt gepleit voor open grenzen, want immigratie is alleen maar goed. Ook beijveren zij zich voor verregaande interventie in het persoonlijk leven, zoals het veranderen van eetpatronen, mobiliteit en huisvesting. De staat vindt dat kennelijk prima en trekt de geldbuidel waarmee het netwerk van Milieudefensie en consorten grotendeels wordt gefinancierd. Bron.

Zo ontstaat sluipenderwijs toenemende dwang en verwijdering uit de maatschappij van individuen die deze lobby onwelgevallig zijn. Het wonderlijke is dat ogenschijnlijk niemand binnen deze coalitie de moed toont de pseudo-wetenschappelijke klinkklare onzin van bijvoorbeeld Milieudefensie en Greenpeace ter discussie te stellen. Echter, wat zonder bewijs wordt beweerd, kan ook zonder bewijs verworpen worden. Tjeerd de Groot van D66 bijvoorbeeld heeft die tactiek van hyperbolisch alarmisme helemaal overgenomen. Daar is BBB niet van onder de indruk. Eem partij die wel het hoofd koel houdt.

Het is al met al een knap staaltje propaganda dat milieuclubs het voor elkaar kregen de burgers wijs te maken dat volledige afhankelijkheid van wind zon haalbaar is. Rotzooi die na 30 jaar modderen niet verder is gekomen dan 3% van ons primaire energiegebruik. Hoe krijg je het voor elkaar?

Jeroen Hetzler.

Dat op scholen ongestraft kinderen zo intens zijn geïndoctrineerd in het klimaatbijgeloof, is eveneens een staaltje van succesvolle propaganda, omdat er geen klimaatprobleem is. En de Overheid laat het maar gebeuren en de democratie stukje bij beetje laat afbreken door de milieulobby.

Misschien geen slecht idee om de subsidiepot niet meer te vullen. De Overheid is niet verplicht mee te werken aan de eigen ondergang.

Ceterum censeo Legem Climae delendam esse.

(Overigens ben ik van mening dat de klimaatwet moet worden vernietigd.)

***