Chemicus Jaap Hanekamp bestudeert vanaf 2014 de wetenschap achter het stikstofbeleid. Nog ruim voordat er sprake was van een stikstof”crisis” dus. Hij kijkt puur inhoudelijk en verbaast zich erover hoe krakkemikkig de wetenschappelijke onderbouwing in elkaar steekt. Stikstofnormen voor natuurgebieden, die op zichzelf al veel vragen oproepen, zijn nooit onderworpen aan een kostenbatenanalyse. Het model, dat gebruikt wordt om emissies en deposities te berekenen, is niet geschikt voor vergunningverlening, stelde hij als lid van de commissie Hordijk. Toch dendert het beleid door. “We gaan 25 miljard euro aan stikstof uitgeven, zonder dat we ook maar enig idee hebben wat we ermee gaan bereiken”.

Na de vorige opname interviewt Shohreh Feshtali zowel Jaap Hanekamp als Marcel Crok.

 

 

Marcel Crok is onderzoeksjournalist en medeoprichter van Stichting Clintel, een stichting die streeft naar een open klimaatdebat en rationeel en betaalbaar klimaatbeleid. Daarnaast is hij medeoprichter van Climategate.nl. Hij is regelmatig te zien bij Café Weltschmerz.

Hij deed enkele jaren onderzoek naar het stikstofdossier (nog voordat de stikstof”crisis” actueel was) en publiceerde daar wetenschappelijk over. Hij is daarmee een van de best ingevoerde journalisten in Nederland op dit terrein.

***

Bron: Weltschmertz hier.

***

Voor het laatste nieuws over het stikstofalarmisme.

Jaap Hanekamp:

Er is weer een ‘nieuw’ rapport uit over KDW. U weet wel: Kritische Depositiewaarden. De NOS vindt dat ‘nieuws’.

Sterker: er worden meteen ‘politiek relevante conclusies’ meegeleverd, of vormen die ‘conclusies’ het zelfgemaakte ‘NOS-nieuws’?

Zie Jaap Hanekamp, ‘Over hoe ecologen een coup plegen op de samenleving’, hier.

***