Auteur: Chris Morrison (Daily Sceptic, VS).

Vertaling: Martien de Wit.

De gegevens van het U.S. Climate Reference Network (USCRN) zijn afkomstig van een selecte groep van 114 stations in het hele land die specifiek ver verwijderd zijn van stedelijke bebouwing.

Er is al minstens 17 jaar geen temperatuurstijging meer in de Verenigde Staten, volgens de resultaten van een zelden gebruikte dataset die werd ontworpen om alle stedelijke warmteverstoringen te vermijden. De dataset, samengesteld door de Natural Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) in de VS, toont oscillerende temperatuurveranderingen, maar levert heel weinig bewijs dat wijst op een opwarmingstrend. In feite toont bovenstaande grafiek duidelijk dat het in de Verenigde Staten in mei 2022 koeler was dan in mei 2005.

Deze informatie staat in het laatste onderzoek van alle NOAA weerstations, uitgevoerd door de Amerikaanse meteoroloog Anthony Watts. De gegevens zijn afkomstig van een selecte groep van 114 stations in het hele land die zich op een specifieke plaats bevinden: ver weg van stedelijke bebouwing. NOAA is in 2005 begonnen met het zogenaamde U.S. Climate Reference Network (USCRN) en merkte daarbij op dat het streefde naar “superieure nauwkeurigheid en continuïteit op plaatsen waar landgebruik de komende vijf decennia waarschijnlijk geen invloed op zal hebben”. Representatieve foto’s van de weerstations, zoals te zien in dit wetenschappelijke artikel uit 2013, laten zien dat er geen teken is van enige stedelijke ontwikkeling. In zijn laatste overzicht van Amerikaanse ‘Corrupte klimaatstations’ merkt Anthony Watts het bestaan van USCRN op en voegt daaraan toe:

“Het [netwerk] is vrij van lokale warmtevertekeningen door het ontwerp, maar de gegevens die het produceert worden nooit vermeld in maandelijkse of jaarlijkse klimaatrapporten gepubliceerd door NOAA voor publiek gebruik.”

De USCRN-onthullingen vormen het meest recente bewijs dat duidelijk maakt dat de opwarming van de aarde meer dan 20 jaar tot stilstand is gekomen. Lokale temperatuurmetingen door het Britse Met Office laten zien dat de gemiddelde temperatuur in het U.K. in de jaren 2010 is gedaald tot 9,17 °C, vergeleken met de 9,31°C in de jaren 2000. Ondertussen blijven de wereldwijde datasets van NOAA, het Met Office en NASA een aanzienlijke opwarming vertonen sinds 2000, geholpen door regelmatige ‘aanpassingen’ die vooral de recente metingen verhogen en eerdere metingen verlagen. Het resultaat is dat de gegevens van de mondiale oppervlakte steeds minder overeenkomen met de nauwkeurige satelliet- en meteorologische ballongegevens, die beide wijzen op een langdurige pauze van ongeveer 1998-2012 en een huidige pauze die al bijna acht jaar duurt. De enige significante temperatuurstijging tijdens deze periode vond plaats rond 2016 en werd veroorzaakt door een krachtige en natuurlijke El Niño-oscillatie.

Door staten gefinancierde weerdiensten over de hele wereld zijn de laatste jaren steeds meer gepolitiseerd en zij bieden sterke steun aan het ‘command-and-control‘ Net Zero project. Nu de opwarming van de aarde op sterven na dood is, zijn ze zich steeds meer gaan toeleggen op de promotie van wat vroeger ‘slecht’ weer werd genoemd, maar nu is omgedoopt tot ‘extreem‘. Datasets die enige warmte blijven vertonen, worden gebruikt om records te melden en het politieke standpunt te promoten dat eenmalige gebeurtenissen worden veroorzaakt door – door de mens veroorzaakte – klimaatverandering, d.w.z. het verbranden van fossiele brandstoffen. Omdat ze alles hebben ingezet op de opwarming van de aarde is elke suggestie dat de huidige opwarmingsfase, die ontelbare keren in het paleoklimaat is waargenomen, pauzeert of zelfs stopt, een grote klap voor de elitaire geldschieters van het biljoen-dollar Net Zero project. Zonder opwarming verdwijnt de noodzaak van Net Zero en de economische en maatschappelijke verwoesting die dat zal veroorzaken.

Specifieke vermelding van NOAA’s stadswarmtevrije gegevens – die de afwezigheid van binnenlandse opwarming gedurende minstens 17 jaar aantonen – ontbrak in hun recente klimaatrapport van 2021. Noord-Amerika zou het zevende warmste jaar ooit hebben gehad, waarbij negen van de tien warmste jaren sinds 2001 hebben plaatsgevonden.

Deze ‘officiële‘ temperaturen en records in de VS zijn afkomstig van een veel grotere reeks weerstations in het hele land, die bekritiseerd zijn omdat ze een enorme warmte-inbreng hebben omdat ze zich in stedelijke gebieden bevinden. Anthony Watts heeft in het verleden de aandacht gevestigd op dit probleem. Zijn laatste landelijke studie

“volgt op de wijdverspreide corruptie en warmtevertekeningen die in 2009 bij NOAA-stations werden vastgesteld en het probleem van de warmtevertekening is nu nog erger”.

Watts beschreef de Amerikaanse gegevens over de oppervlaktetemperatuur als ‘fataal gebrekkig’ en ontdekte dat ongeveer 96% van de Amerikaanse temperatuurstations niet voldeden aan wat NOAA zelf als aanvaardbare en niet gecorrumpeerde plaatsingsnormen beschouwde. Watts definieert ‘gecorrumpeerd’ als veroorzaakt door de plaatselijke effecten van verstedelijking, die een warmtevertekening veroorzaken door de nabijheid van asfalt, machines en andere warmteproducerende, warmteverspreidende of warmteaccentuerende objecten. Volgens Watts bleek uit gegevens die niet waren gecorrumpeerd door foutieve plaatsing dat de opwarming in de VS “met bijna de helft was verminderd in vergelijking met alle stations”.

Zoals wij onlangs opmerkten, zijn de atmosfeerwetenschappers professoren William Happer en Richard Lindzen niet onder de indruk van de meer conventionele activiteiten van NOAA en NASA op het gebied van temperatuurmeting. Zij vertelden een Amerikaans overheidsonderzoek dat al tientallen jaren “NASA en NOAA temperatuurgegevens hebben vervalst om te beweren dat de stijgende CO2-niveaus hebben geleid tot het heetste jaar ooit”. Wat zij als valse en gemanipuleerde gegevens aanmerkten, omschreven zij als een “flagrante schending van de wetenschappelijke methode”.

Watts merkt op dat de corruptie van gegevens

“de legitimiteit en de omvang van de officiële consensus over de opwarming van het klimaat op lange termijn in de Verenigde Staten sterk ondermijnt”.

Het gebruik van door stedelijke hitte beïnvloede gegevens is nu een vast onderdeel van de verslaggeving over de zogenaamde klimaatnoodsituatie door zowel het Met Office in het Verenigd Koninkrijk als door de BBC. De vier hoogste temperaturen van rond de 40 °C tijdens de recente hittegolf werden geclaimed door drie luchthavens, waaronder Heathrow, en een meetapparaat in Kew Gardens naast de reusachtige kas met 16.000 ruiten, bekend als het Palm House. Binnen enkele dagen berichtte de BBC dat een groep genaamd World Weather Attribution zei dat de hoge temperaturen “in principe onmogelijk” waren zonder klimaatverandering. Dr. Friederike Otto van het door groene miljardairs gefinancierde Grantham Institute aan het Imperial College beweerde dat de temperaturen tot 4 °C hoger waren als gevolg van de menselijke klimaatverandering.

De BBC trok het vrijwel onmiddellijke oordeel niet in twijfel en meldde dat de academici ‘complexe wiskundige modellen’ hadden gebruikt om tot hun conclusie te komen.

Chris Morrison.

Er is geen wetenschappelijk bewijs dat onomstotelijk aantoont dat het weer bij eenmalige gebeurtenissen verband houdt met de mens die het klimaat zou veranderen door het verbranden van fossiele brandstoffen. De hittegolf in Groot-Brittannië en delen van Europa had een logische meteorologische verklaring waarbij ook de temperaturen aan weerszijden van de plaatselijke gebeurtenis onder het gemiddelde lagen. Dergelijke verklaringen voor ‘extreem‘ weer zijn weinig meer dan meningen en, zo kan men stellen, zeer politieke meningen. En natuurlijk is de 4 °C opwarming die aan de mens wordt toegeschreven tijdens de hittegolf ongeveer het cijfer dat vaak wordt genoemd voor de bijdrage van stadswarmte.

***

Chris Morrison is de milieu-redacteur van de Daily Sceptic.

***

Bron.

***