Foto: Shutterstock.

Door Chris Morrison.

Vertaling: Martien de Wit.

Het tempo van de wereldwijde vergroening, veroorzaakt door de recente toename van kooldioxide in de atmosfeer, is de afgelopen twintig jaar versneld, volgens belangrijke nieuwe bevindingen die onlangs zijn gepubliceerd door een groep Chinese wetenschappers. Ongeveer 55% van de wereldwijde landmassa vertoonde een ‘versnelde toename’ van vegetatiegroei, vergeleken met slechts 7,3% die een toegenomen afname of ‘bruinkleuring’ vertoonde. Wereldwijde vergroening als gevolg van hogere CO2-niveaus is kennelijk een ongemakkelijk feit dat vaak wordt genegeerd in de reguliere klimaatwetenschap. Er zijn zelfs pogingen geweest om te suggereren dat de vergroening is vertraagd of omgekeerd. Studies die aantonen dat de aarde bruiner wordt, gebruiken bronnen die “met de nodige voorzichtigheid moeten worden gebruikt”, adviseren de auteurs van de nieuwe studie.

Het is bekend dat de planeet op zijn minst sinds 1980 aan het vergroenen is, waarbij sommige schattingen wijzen op een toename van wel 14%. In een gedetailleerd artikel dat in 2016 werd gepubliceerd door 32 auteurs uit acht landen, werd opgemerkt dat er een “aanhoudende en wijdverspreide toename” was van vergroening in het groeiseizoen over 25-50% van het mondiale begroeide gebied. Nu stellen de Chinese wetenschappers, waaronder eco-klimatoloog Professor Tiexi Chen, dat “wereldwijde vergroening een onbetwistbaar feit is”.

Bladoppervlakte-index (LAI) van de vier belangrijkste datasets.

Satellieten stellen wetenschappers in staat om een bladoppervlakte-index (LAI) te berekenen en de vier belangrijkste datasets zijn hierboven uitgezet. Het bleek dat CO2-bemesting de LAI-trends domineert, die zowel toenemen als versnellen. Door verschillende delen van de wereld te monitoren, ontdekten de auteurs dat de ‘droogte-trend’ de wereldwijde vergroening alleen maar vertraagde, ‘maar verre van bruin werd’. Klimaatalarmisten constateren natuurlijk overal droogte – dat wil zeggen, als ze niet wijzen op overstromingen van bijbelse proporties.

Bladoppervlakte-index (LAI) 10-jaars groei/trend per regio (blauw/groen staat voor hoge groei/trend).

De bovenstaande kaart berekent het gemiddelde van de informatie uit de vier datasets en laat zien dat de vergroening vanaf 2000 in 55,5% van de wereld is versneld, waarbij de versnelling in India en de Europese vlaktes het duidelijkst was (let op de donkerblauwe kleur). Gezonde groei kan ook worden waargenomen in het Amazonegebied, equatoriaal Oost-Afrika, Australië aan de zuidkust en Ierland.

Het is al lang bekend dat hogere CO2-niveaus goed zijn voor planten en er is veel wetenschappelijk bewijs dat aantoont dat ze sneller groeien als gevolg van de boost. Dr. Roy Spencer, voormalig hoofdwetenschapper bij NASA, merkt het gunstige effect op planten op en voegt eraan toe: “Hoewel CO2 noodzakelijk is voor het bestaan van leven op aarde, is er maar weinig van in de atmosfeer van de aarde. In de 600 miljoen jaar dat er leven op aarde is, zijn de CO2-niveaus veel hoger geweest dan nu, en planten ontwikkelden zich toen er meer van het gas in de atmosfeer zat. Recente stijgingen van de atmosfeer, of die nu het gevolg zijn van natuurlijke of menselijke oorzaken, hebben bijgedragen aan explosieve oogsten. Betere technologie, kunstmest en landgebruik hebben allemaal een rol gespeeld, maar de hogere CO2 heeft bijgedragen aan een geschatte jaarlijkse stijging van 2,4-3,8% in maïs, rijst, sojabonen en tarwe – vier basisvoedingsmiddelen die 64% van de calorie-inname van de mens leveren. In het kader van het collectivistische Net Zero project zijn er pogingen om het binnendringen van CO2 in de atmosfeer te stoppen, verboden op kunstmest, bezuinigingen op de vleesproductie en stappen om landbouwgrond te ‘herwinnen’. Veel succes met het voeden van de wereld, is misschien het enige liefdadige antwoord op deze waanzin.

CO2 vergroening wordt grotendeels gemeden als een onderwerp van beleefde conversatie in de ‘gevestigde’ klimaat mainstream omdat het helpt om het idee te ondersteunen dat de recente kleine temperatuurterugslag na de Kleine IJstijd bijna volledig gunstig is geweest. Er is weinig bewijs dat natuurrampen erger worden, of het nu gaat om orkanen, droogtes, overstromingen of bosbranden. De exploitatie van koolwaterstofenergie heeft de mens in staat gesteld om betere bescherming te bouwen tegen Moeder Natuur en het aantal doden door natuurrampen is de afgelopen 100 jaar met meer dan 95% gedaald. In de afgelopen 25 jaar was de enige opwarming van de aarde buiten de met terugwerkende kracht aangepaste, gepolitiseerde datasets het resultaat van kleine pieken veroorzaakt door sterke natuurlijke El Niño-effecten. De groei van koraalriffen is de laatste tijd sterk toegenomen en het zee-ijs op de Noordpool lijkt te zijn begonnen aan de opwaartse helling van een cyclische trend. Het lijkt er vaak op dat de enige reactie van alarmisten op al dit goede nieuws is om uit het raam te wijzen en te suggereren dat het slechte weer van de dag een teken is van een naderend Armageddon.

Een Italiaanse wetenschapper schatte onlangs dat het terugbrengen van CO2 naar het pre-industriële niveau zou leiden tot een daling van 18% in de productie van veel basisvoedingsmiddelen wereldwijd. De klimaatwetenschappelijke site No Tricks Zone belichtte twee andere wetenschappelijke onderzoeken die aantoonden dat hogere CO2-bemestingseffecten de wereldwijde vergroening aanjaagden en de fotosynthese verbeterden. De huidige CO2-niveaus in de atmosfeer liggen rond de 420 deeltjes per miljoen (ppm) en een groep landbouwwetenschappers suggereerde dat de fotosynthese met 30-50% zou toenemen als de CO2 tussen de 451-720 ppm zou liggen. Dit zou leiden tot een toename van 25% in gewasopbrengsten. De wetenschappers keken in het bijzonder naar gerst en vonden een opbrengststijging van 54% als CO2 zou stijgen tot 700ppm.

Chris Morrison.

Een groot voorvechter van het levensgas is de ecoloog Dr. Patrick Moore, die in de jaren 1970 één van de oprichters van Greenpeace was. Hij heeft lang gewezen op de geleidelijke afname van CO2 in de atmosfeer doordat verschillende levensvormen de eens zo overvloedige voorraden gedurende 500 miljoen jaar hebben opgebruikt. Hij kijkt uit naar de dag waarop regeringen bij elkaar komen om verdragen te ondertekenen waarin ze beloven hun CO2-uitstoot te verhogen.

***

Chris Morrison is de milieu-redacteur van de Daily Sceptic.

***

Bron: hier