Anne de Hingh.

Van een onzer correspondenten.

‘Ontkennen van klimaatverandering is een zaak van algemeen belang’, stelt Dr. mr. Anne de Hingh van de Vrije Universiteit. En zij die deze beweringen doen zouden voor de rechter moeten verschijnen.

Volgens haar is met de ontkenning van klimaatverandering de collectieve veiligheid in het geding en staan er dus mensenlevens op het spel. Zij doet de uitspraak naar aanleiding van een conflict binnen de VVD-afdeling van Kaag en Braassem.

Het VVD-bestuurslid Aad Blom werd door een partijgenoot van fascist beschuldigd, nadat hij klimaatrealistische tweets had verstuurd.

Zie hier het Twitter-account van Aad Blom.

Volgens de beschuldigende VVD-er gaat het ‘hier om mensen waar je juist als liberaal voldoende afstand van houdt.’ Aad Blom zou zijn ‘geradicaliseerd’. Andere partijleden gunnen hem de vrijheid van meningsuiting.

Aad Blom.

Dr. mr. De Hingh, die zich bezig houdt met complotdenken en fake news stelt:

‘Hoewel het complot-denken tijdens corona een vlucht heeft genomen, is er geen wetgeving voor dit soort zaken. Dit valt gewoon onder de vrijheid van meningsuiting. Wat doe je hiermee als fractie, partijgenoot of medeburger? Emoties lopen vaak hoog op bij discussies over complotten, die doorgaans op het scherpst van de snede worden uitgevochten.’

***

Bron hier.

***