De huidige energiecrisis komt niet uit de lucht vallen. Vele mensen denken dat ‘Oekraïne’ tot de energiecrisis heeft geleid. Dat is een hardnekkig misverstand.

Fritz Vahrenholt.

Fritz Vahrenholt prikt dit sprookje door. De waarheid is dat de huidige energiecrisis beleids-geïnduceerd is, waarvoor de overheden van de ontwikkelde landen, vooral die van Duitsland met zijn Energiewende, verantwoordelijk zijn. Zij is het directe gevolg van het vigerende klimaat- cum energiebeleid dat er doelbewust op gericht was – en nog steeds is – fossiele brandstoffen en kernenergie uit te faseren. Dat heeft tot onderinvestering is deze sectoren geleid, ongekende prijsverhogingen, torenhoge inflatie, astronomische welvaartsverliezen en groeiende armoede.

Met het klimaatbeleid moest de samenleving op de schop. De resultaten daarvan zijn dramatisch en nu voor iedereen zichtbaar. Maar de oorzaken zijn dat niet. In deze onthullende voordracht legt Fritz Vahrenholt uit wat de werkelijke oorzaken zijn.

Het klimaatbeleid leidt tot deïndustrialisering van de EU en daarmee verlies aan werkgelegenheid en welvaart.

Zoals de Amerikaanse cartoonfiguur, Pogo, ooit eens opmerkte:

‘We have met the enemy and he is us.’

***