Van een onzer correspondenten.

Elze van Hamelen was eerst duurzaamheidsadviseur, gedreven vanuit een sterk idealisme. Ze was ervan overtuigd dat bedrijven een doorslaggevende rol kunnen spelen in de duurzame transitie. Zij ervoer na twintig jaar dat duurzaamheid een verdienmodel is geworden met ‘gestandaardiseerde methodes’ en een ‘glad marketing laagje’. Want, zo is haar ervaring, de positieve invloed op verminderen van milieu-impact door klimaatbeleid is afwezig.

Daarom heeft Elze een ommezwaai gemaakt en ziet nu in duurzaamheidsbeleid ernstige tekortkomingen en bedreigingen. Ze kon de mentale switch maken omdat iemand haar wees op publicaties over klimaatverandering die je niet in de mainstream media aantreft.

Elze:

‘Op een gegeven moment kreeg ik veel vraagtekens en was er iemand die goede informatie had en vertelde dat er helemaal niets klopt van het klimaatverhaal. Toen heb ik haar gevraagd het naar mij op te sturen.’

Ze veranderde van standpunt.

Als ik kijk naar mijn dochtertje, die moet op de basisschool elke dag naar het jeugdjournaal kijken en daar word je al de hele tijd bang gemaakt.

Hernieuwbare energie, zoals windmolens en zonnepanelen, heeft in haar optiek een negatieve uitwerking op het milieu, op dierenrechten, op mensenrechten. Haar was altijd voorgehouden dat de maatschappelijke baten opwogen tegen de kosten, maar het is niet zo.

De eenzijdige focus op CO2 als het gaat om de hoofdoorzaak van klimaatverandering baart haar inmiddels grote zorgen en ze ziet een totalitarisme ontstaan in de beheersing van dit vermeende broeikasgas door nietsontziende klimaatmaatregelen. In die zin maakt zij zich ook zorgen over de democratie. Ook worden kinderen bang.

Elze van Hamelen:

‘Het is niet een vrijzwevende angst, maar mensen worden ook angst aangepraat. Als ik kijk naar mijn dochtertje die moet op de basisschool elke dag naar het jeugdjournaal kijken en daar word je al de hele tijd bang gemaakt. Dan zie je altijd weer de actievoerders van Extinction Rebellion. We hebben een propgandacampagne die vertelt dat de wereld vergaat.’

Dit is haar nieuwe inzicht geworden en het baart haar grote zorgen. Onder de Green Deal zit in haar opinie ook een voedselbeleid wat wil dat er een radicale verandering nodig is van de landbouw: er moet meer grond aan de natuur worden overgelaten, we moeten aan het kweekvlees, we moeten insecten gaan eten. Er zit in haar visie een systeem van gedragsmanipulatie achter. Het was niet gemakkelijk om de switch te maken.

Van Hamelen:

‘Ik was zelf ook behoorlijk geïndoctrineerd en het is best langzaam gegaan.’

Voor haar werk, zie hier.

Voor een tv-optreden, zie hier (vanaf 14).

***