Presentatie eindrapport enquêtecommissie gaswinning. Schermafbeeding.

De zondagse beschouwing van Jan van Friesland.

De door de voorzitter van de gas-enquêtecommisie op tv voorgelezen conclusies zijn bij premier Mark Rutte, naar hij zelf zegt:

‘hard binnengekomen, ook bij mij’.

Jarenlang heeft hij zich afzijdig kunnen houden van de ware ernst van het immense probleem en in een keer is het toch raak: dringt de kern van de boodschap kennelijk door tot in zijn brein. Alle leed is zichtbaar, het noodlottige drama heeft zich voltrokken.

Dit is een klassiek gegeven in de politiek. Artemidorus van Knidos probeerde Julius Caesar met een briefje te waarschuwen dat er een moordcomplot tegen hem gaande was. Caesar nam het briefje aan maar sloeg er – door andere beslommeringen – geen acht op. Caesar werd vermoord.

Militair attaché te Berlijn Bert Sas waarschuwde Den Haag dat er een Duitse aanval zou komen op Nederland en België, maar de regering in Den Haag hechtte – met redenen van dat moment – er geen waarde aan: Sas werd niet toegelaten en Duitsland viel in 1940 ons land binnen.

Kom bij hem niet aan met de onheilstijding dat er helemaal geen klimaatprobleem is, want de vele miljarden zijn er al voor gereserveerd.

De boodschap van het klimaatalarmisme is op een of andere wijze wel tussen de oren van Rutte gekomen. Afgemeten naar de klimaat-alarmistische taal die hij hier te lande en ook internationaal slaakt, moet het een vertrouwde plek hebben in zijn politieke bovenkamer.

Jan van Friesland.

En hoewel verschillende malen van klimaatrealistische zijde is geprobeerd, door brieven of persoonlijke gesprekken met wetenschappers, hem op de hoogte te brengen van het algemene ervaringsfeit dat er helemaal geen klimaatcrisis is, wil het maar niet tot hem doordringen dat dit inderdaad zo is.

Waar de boodschap van Marjan Minnesma van Urgenda bij hem er als zoete koek inging, blijkt hij doof voor de klimaatcrisis die er niet is. Kom bij hem niet aan met deze onheilstijding dat er helemaal geen probleem is, want de vele miljarden zijn er al voor gereserveerd. Misschien is dat zijn bestuurlijke vernieuwingsdrang: problemen die echt zijn ontkennen en niet bestaande problemen omarmen.

***