Kyle de Vries.

Kyle de Vries, auteur van Bern, Baby, Bern, Why Bernie Sanders’ Policies Would Incinerate the U.S, in gesprek met Tom Nelson.

Kyle de Vries is econoom, financial planner (en spraakwaterval) die het klimaatbeleid primair vanuit economisch perspectief benaderd. Hij gaat uitvoerig in op een tot dusver weinig belicht element van het klimaatbeleid cum energietransitie: de alarmerend stijgende begrotingstekorten en de daaruit voortvloeiende staatsschuld in de VS.

De informatiedichtheid van dit vraaggesprek is hoog, maar tegelijkertijd ondersteund door heldere bullet points. Al met al zeer breed en fascinerend.