John Kerry. Foto: Shutterstock.

Door Laura Hollis.

Vertaling: Martien de Wit.

De opperheren van het World Economic Forum zijn onlangs bijeengekomen in Davos, Zwitserland, voor hun jaarlijkse conferentie en opnieuw is hun focus ‘crisis.

Alles is een ‘crisis‘ voor het WEF en hun volgelingen die zijn uitgezaaid over de wereldwijde regeringen en bovenbazen van bedrijven en die crises zijn altijd ‘zoals nog nooit vertoond’. Maar dit jaar proberen ze nog meer wereldwijde paniek te zaaien; ze hebben 2023 uitgeroepen tot het ‘jaar van de polycrisis.‘ Met andere woorden, meerdere crises tegelijkertijd. (Dit is hetzelfde wat ze al jaren zeggen, maar dan met een nieuw angstaanjagend etiketje erop geplakt).

Ook consistent met hun eerdere onheilstijdingen is dat de machthebbers veel ‘meer’ nodig hebben om hun doelen te bereiken. Meer macht, meer overheid en controle van bedrijven, en veel meer geld. Voormalig minister van Buitenlandse Zaken John Kerry gaf dinsdag een toespraak in Davos waarin hij waarschuwde dat “het redden van de planeet” “geld, geld, geld, geld, geld, geld, geld, geld, geld” zal vergen.

Waar gaat al dat geld vandaan komen? Hoezo? Van u, natuurlijk – de gewone burger – van wie alles zal worden afgenomen; niet alleen uw geld, maar ook uw auto, uw eengezinswoning en tuin, uw voedsel en uw vrijheid. Maar dat is prima, want we leven in Utopia als de centrale planners klaar zijn.

Alles hieraan riekt naar fraude, bedrog, massale misrekening en manipulatie. En we hebben deze film vaak genoeg gezien om alles wat ons wordt verteld te wantrouwen.

Ten eerste is de wetenschap bedenkelijk. Een basisprincipe van de wetenschappelijke methode is dat als je voorspellingen niet uitkomen, je hypotheses niet kloppen. Cassandra’s klimaatcatastrofe zit er al tientallen jaren naast. In de jaren 60 voorspelde professor Paul Ehrlich, auteur van The Population Bomb, een wijdverspreide hongersnood voor het grootste deel van de mensheid. Gebeurde niet.

In de jaren 70 voorspelden de ‘experts’ een nieuwe ‘ijstijd’. Gebeurde niet. ‘Afkoeling van de aarde’ werd ‘opwarming van de aarde’ en Al Gore, een van de beroemdste onheilsprofeten, vertrouwde op computermodellen om te voorspellen dat het poolijs tegen 2013 gesmolten zou zijn. Gebeurde niet.

Ten tweede is de wetenschap niet ‘voltooid’ omdat geleerden die de heersende theorieën aanvechten het zwijgen wordt opgelegd. Professor Michael Mann, een andere bekende expert in klimaatwetenschap, publiceerde in 1998 de ‘hockeystick‘-grafiek die tot doel had een enorme piek in de wereldwijde temperaturen aan te tonen en die toe te schrijven aan de toegenomen kooldioxide in de atmosfeer. Maar toen andere wetenschappers wezen op lacunes in Manns gegevens (hij negeerde de Middeleeuwse Warmte Periode en de zogenaamde Kleine IJstijd) en gebreken in zijn methoden, viel Mann hen en de tijdschriften die hun kritiek publiceerden aan.

Ten derde is door de politiek gekaapte wetenschap zowel verdacht als gevaarlijk. In 2019 publiceerde Dr. Paul Offit “Pandora’s Lab“, een indringend verslag van zeven gevallen van ‘wetenschap’ die op desastreuze wijze vorm gaven aan overheidsbeleid, waaronder eugenetica, de oorlog tegen pesticiden, het gebruik van lobotomieën om geestesziekten te behandelen en de agressieve promotie van transvetten in plaats van natuurlijke zuivelproducten. Nog maar twee weken geleden schreef Joanne Silberner een krachtig artikel voor Bari Weiss’ nieuwe online magazine The Free Press, waarin zij uiteenzet hoe dezelfde verschijnselen die Offit blootlegde, echte vooruitgang in de zoektocht naar een geneesmiddel voor Alzheimer hebben belemmerd.

Offit’s boek en Silberner’s essay leggen twee lelijke realiteiten bloot: wanneer politici hun campagnes baseren op schetsmatige of onbewezen wetenschappelijke theorieën, hebben zij er belang bij dat feiten die deze theorieën weerleggen nooit het daglicht zien. En wetenschappers – wier onderzoeksgeld door de regering wordt verstrekt – hebben er dan belang bij die politici gelukkig te maken.

De waarheid mag dan het eerste slachtoffer zijn van oorlog, maar het is ook een later slachtoffer van overheidsonderzoek.

Ten vierde geeft de buitensporige hypocrisie een kijkje in de dystopische toekomst die deze megalomane types plannen. De zeeën zouden stijgen, maar zij bezitten villa’s aan het strand. U zou geen auto moeten rijden, maar zij vliegen overal heen – ook naar Davos – in privé-jets. Uw bescheiden gezinswoning is een probleem, maar zij bezitten meerdere villa’s die de meeste tijd leeg staan.

De misleiding en propagandacampagnes rond de COVID-19 pandemie volgden hetzelfde stramien. Er waren hysterische voorspellingen over sterfte gebaseerd op inadequate informatie. Onze regering loog over haar rol in de ontwikkeling en financiering van het virus, en het regeringsbeleid was er duidelijk op gericht de onwetendheid van het publiek in stand te houden – en uit te buiten. Geleerden, wetenschappers, artsen en andere medische deskundigen die wezen op de feiten die een laboratoriumlek deden vermoeden; die pleitten voor goedkope en gemakkelijk verkrijgbare medicijnen om de symptomen van het virus te behandelen; die de veiligheid van experimentele virussen in twijfel trokken en de aandacht vestigden op ernstige bijwerkingen en sterfgevallen die waarschijnlijk werden veroorzaakt door de ‘vaccins‘, werden uitgemaakt voor malloten en complotdenkers

We weten nu dat de regering samenwerkte met sociale media om deze dappere mensen het zwijgen op te leggen en de waarheid voor het publiek verborgen te houden. En terwijl de rest van ons werd opgesloten, kregen machtige politici speciale reisjes naar de kapsalon, genoten ze zonder mondkapjes van feestjes, diners in dure restaurants en vakantiereizen.

Het WEF wil totale macht om ‘crises‘ aan te pakken. We mogen niet vergeten dat de ergste crises waarmee de mensheid werd geconfronteerd – oorlogen, hongersnoden, plagen, honger, slavernij en dood op grote schaal – door de machthebbers werden veroorzaakt of door hen werden verergerd. Deze afschuwelijke resultaten hoeven niet te zijn ingegeven door kwaadwilligheid; een enkele fout kan evenveel schade aanrichten. Tientallen miljoenen Chinezen stierven tijdens de hongersnood die werd veroorzaakt door het beleid van voorzitter Mao’s ‘Grote Sprong Voorwaarts’.

Laura Hollis.

Als de centrale planners eenmaal de volledige controle hebben, ben je net zo dood als ze het per ongeluk fout doen, als wanneer ze het van plan waren.

Gepolitiseerde wetenschap gekoppeld aan propaganda is een recept voor een ramp. In de handen van hen die in naam van ‘klimaatverandering’ wereldwijde macht nastreven, is het een recept voor een werkelijke catastrofe van ongekende proporties.

Houd macht en controle nu uit handen van het WEF (en iedereen die denkt zoals zij), of u zult er later spijt van krijgen.

Als je geen interesse toont in de zaken van je regering, dan ben je gedoemd om te leven onder de heerschappij van dwazen.

Plato

***