Frans Timmermans.

Van een onzer correspondenten.

De Belgische econoom Geert Noels heeft scherpe kritiek op de Europese klimaatplannen en vreest dat zelfs voorstanders van fors een klimaatbeleid teleurgesteld zullen zijn in de plannen, zo bleek in het Belgische programma De Afspraak. Het idee dat Europa verkoopt dat het allemaal heel sociaal zal zijn en Europa efficiënter zal maken zal mensen ontmoedigen, aldus de bezorgde econoom.

Noels:

‘Europa is op deze manier de harten aan het verliezen. Ook voor mensen die pro-klimaat zijn. Want laat ons eerlijk zijn, het sociaal klimaatfonds is een druppel op de gloeiende plaat als het gaat om het renoveren van het huis.’

Volgens de econoom, die eerder positief was over de economische haalbaarheid van klimaatdoelen, gaat het om uitgaven van tienduizenden euro’s waar geen goede dekking voor is met de huidige Europese klimaatmaatregelen. Er wordt een belangrijk punt over het hoofd gezien en dat is dat de banken ‘enorm’ onder druk komen te staan om financiering te weigeren voor huizen die niet voldoen aan de zogenaamde EPC- normen.

‘Angst voor onhaalbaar bindend doel in de wetgeving.’

Ook andere deskundigen zijn kritisch over de Europese plannen, zoals de hoogleraar energietechnologie David Smeulders. Hij stelt voor niet van het gas af te gaan, maar kolencentrales te vervangen door gascentrales.

Smeulders rekent voor bij RTL:

‘Er zijn nog 320 kolencentrales in Europa. Die stoten gezamenlijk bijna de helft van de CO2 uit. Als je die op gas laat overstappen heb je een enorme besparing.’

Jan Rotmans.

Transitiehoogleraar en klimaatactivist Jan Rotmans juicht op Twitter bij het voorgenomen Europese megapakket aan klimaatmaatregelen:

‘Dit is een doorbraak: de vervuiler betaalt wordt in Europa het uitgangspunt: Europese burgers en bedrijven gaan betalen voor de broeikasgassen die ze uitstoten.’

Europarlementariër Bert-Jan Ruissen (SGP) heeft grote aarzelingen bij het ambitieniveau, aldus de NOS.

‘Ik ben bang dat we straks in 2030 tot de conclusie komen dat we een onhaalbaar bindend doel in de wetgeving hebben gezet. En dan zetten we ons dus juridisch helemaal klem.’

Ruissen wil meer oog voor de betaalbaarheid van de plannen:

‘Klimaatbeleid is nodig, maar wel met oog voor de burger en haalbaarheid.’

***

Bron hier.

***