Ia Aanstoot.

Van een onzer correspondenten.

Een Zweedse tiener en haar medestanders, onder wie een Nederlandse rechtenstudent, zijn toegelaten tot een hoorzitting bij het hoogste gerechtshof van Europa in een poging om de plaats van kernenergie in de EU-taxonomie voor duurzame financiering te verdedigen.

Klimaatactiviste Ia Aanstoot uit Linköping (Zweden) heeft de status van tussenkomende partij verkregen in de rechtszaak die is aangespannen door Greenpeace. De actiegroep Greenpeace klaagt de Europese Commissie aan voor het opnemen van CO2-vrije kernenergie in de taxonomie.

De taxonomie, een lijst van activiteiten die bijdragen aan doelstellingen op het gebied van klimaat en milieu, heeft een symbolische en economische betekenis. Na een grondige wetenschappelijke analyse heeft de Europese Unie besloten om kernenergie daarin op te nemen. Greenpeace probeert investeringen in kernenergie te beperken door de opname ervan in de lijst alsnog ongedaan te maken. Volgens de jongeren zal dit de ambitie van de Europese Unie om te komen tot nul uitstoot ernstig ondermijnen.

Duurzaam Nieuws dat geheel op de hand is van Greenpeace meldt zuur:

‘In hun argumenten laten de jongeren – net als de kernlobby – buiten beschouwing dat nu investeren in kernenergie juist een enorme vertraging voor de de transitie oplevert. Dat komt omdat het bijzonder lang duurt voor dat een kerncentrale gaat produceren, en dat de benodigde investeringen niet beschikbaar zijn voor opties die sneller resultaat opleveren. Bovendien is de hele keten van kernenergie niet vrij van CO2, zoals wel wordt beweerd door veel voorstanders.’

***

Bronnen o.a. hier.

Zie ook hier.

***