Frans Timmermans. Foto: Shutterstock.

Van een onzer correspondenten.

Op de brug over de Vesder, in Chaudfontaine, heeft Eurocommissaris Timmermans dit weekend een minuut stilte betracht ter nagedachtenis van de slachtoffers van de zware regenval in 2021. Timmermans was in gezelschap van drie regionale bestuurders. Hoewel de 15e juli – de dag van de ramp – een herdenkingsdag voor de klimaatslachtoffers moet worden, zo wil Europa, was er geen toestroom van een grote schare publiek bij de bloemlegging.

Timmermans memoreerde niettemin dat de herdenkingsdag voor klimaatslachtoffers niet alleen gaat om de doden die al zijn gevallen te betreuren, maar ook die nog zullen worden getroffen door klimaatrampen.

Timmermans:

‘De mensheid heeft nu nog de mogelijkheid een klimaatramp af te wenden,’

zo waarschuwde hij.

Gezaghebbend columnist: Timmermans is een lijkenpikker

Peter Siegmund. KNMI.

Het door Timmermans framen van humaan veroorzaakte klimaatverandering als oorzaak van weersomstandigheden, leverde hem eerder kritiek op. KNMI-meteoroloog Peter Siegmund zag geen relatie tussen klimaatverandering en de heftige neerlag in 2021.

Climategate.nl meldde eerder:

‘De watersnood was zo groot doordat de regen dagen boven hetzelfde gebied bleef hangen. De bodem raakte verzadigd waardoor het regenwater direct de dalen in stroomde met alle schade en slachtoffers van dien. Een groep wetenschappers berekenden dat de overvloedige neerslag het gevolg was van een zeldzame, ongelukkige samenloop van omstandigheden, dat elke plaats in West-Europa eens in de 400 jaar kon treffen. Siegmund over het extreme weer van toen:

‘Ik zie daarin geen verband met klimaatverandering. De bewoners hadden gewoon pech met deze drukverdeling.’

Recent kreeg Timmermans forse kritiek van verschillende Nederlandse meteorologen toen hij op een persconferentie de dood van een Haarlemse vrouw ter sprake bracht als slachtoffer van zogenaamde klimaatverandering. Een 52 jarige vrouw kreeg een omgewaaide boom door zomerstorm Poly op zich en liet het leven. Timmermans sprak publiekelijk zijn condoleances uit richting de nabestaanden, zonder de precieze toedracht te kennen.

Wouter van Bernebeek van Weerplaza op Twitter over Timmermans:

‘Totale onzin! Windstormen zijn van alle tijden en gedragen zich zeer wispelturig… als de straalstroom even gunstig ligt kun je er toevallig drie na elkaar hebben en dan weer 5 jaar geen. Uit de statistieken blijkt ook geen enkele toename erin. Jammer dat dit erbij wordt gehaald…Er wordt beweerd dat zo’n storm ‘helemaal’ een gevolg van klimaatverandering is en dat slaat nergens op. Eruit gegooid met nul onderbouwing of kennis.’

Gezaghebbend columnist Philip van Tijn in Elsevier Weekblad ziet in Timmermans een voortdurende lijkenpikker: iemand die telkens voordeel haalt uit het ongeluk van anderen.

Ondanks de forse kritiek laat Timmermans zich niet van de wijs brengen. Volgend jaar is hij er weer met bloemen voor de vermeende klimaatdoden.

Bronnen o.a. hier en hier.

***