Foto: Shitterstock.

Van een onzer correspondenten.

De vraag naar zonnepanelen is flink teruggevallen. Dat constateert ING in een nieuw rapport. Deskundigen van de bank denken dat dit te maken heeft met de dalende elektriciteitsprijzen. Ook de onzekerheid over de toekomst van de regeling voor het terug leveren van stroom aan het elektriciteitsnet, de salderingsregeling, lijkt tot uitstel of afstel van de aanschaf van panelen te leiden.

Er zijn plannen over afbouw van de salderingsregeling, al moeten die nog goedgekeurd worden door de Eerste Kamer. De beoogde afbouw van de salderingsregeling zou betekenen dat men een veel lagere prijs krijgt voor de stroom van zonnepanelen die de consument teruglevert aan de energieleverancier, vergeleken met de prijs die men per kWh betaalt voor het afnemen van stroom.

Omzetgroei in de installatiebranche lijkt over zijn top heen.

ING Research heeft geen exacte cijfers over het aantal zonnepanelen, maar keek onder meer naar het online zoekgedrag van consumenten. Door de sterk gestegen energieprijzen nam de interesse in energiebesparende maatregelen vorig jaar enorm toe. Maar inmiddels is het aantal zoekopdrachten op Google naar zonnepanelen weer bijna terug op het niveau van voor de energiecrisis.

‘De afnemende interesse volgt duidelijk op de weer dalende elektriciteitsprijzen. Consumenten lijken bij de aanschaf van zonnepanelen vooral gevoelig voor de gevolgen daarvan voor hun portemonnee’, stellen analisten van de bank.

Ook de omzetgroei in de installatiebranche lijkt nu over zijn top heen en installateurs zijn volgens ING de laatste tijd minder tevreden over hun orderportefeuille. Door de enorme vraag naar energiebesparende maatregelen was enkele kwartalen op rij nog sprake van omzetgroeicijfers tussen de 15 en 20 procent.

Maar in het derde kwartaal van dit jaar was er nog minder dan 14 procent omzetgroei vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder.

Veel grote infraprojecten liggen momenteel ook stil door onder andere de stikstofproblematiek.

Dat de orderboeken minder gevuld zijn, komt volgens de bank ook door een dalende vraag vanuit de nieuwbouw. Er worden al langer veel minder huizen bijgebouwd dan de 100.000 per jaar waar de overheid naar streeft. Hier komt voorlopig waarschijnlijk geen verandering in, menen de economen van de bank.

ING Research schat dat het aantal nieuwgebouwde woningen dit jaar uitkomt op circa 73.000 en volgend jaar afneemt tot 65.000. Pas in 2025 zou er weer enig herstel zijn. Analisten waarschuwden eerder al voor een flinke krimp van de bouwproductie in 2024. Dit jaar groeit de bouwsector nog met zo’n 3 procent, maar voor volgend jaar wordt een krimp voorzien van 2,5 procent. Veel grote infraprojecten liggen momenteel ook stil door onder andere de stikstofproblematiek.

Voor de woningbouw ziet ING wel kleine lichtpuntjes. ‘Door gestegen lonen kunnen consumenten meer lenen, waardoor verkoopprijzen van nieuwbouw weer kunnen stijgen’, aldus de bank. Nieuwbouwprojecten die eerst niet uit konden, door de hogere bouwkosten, kunnen nu vaker wel weer.

***

Bron hier.

***