Windmolens in de polder.

Door Ap Cloosterman.

Barneveld is een gemeente in het midden van Nederland, in de provincie Gelderland, regio Gelderse Vallei. De hoofdplaats is de gelijknamige plaats Barneveld. De gemeente telt 61.769 inwoners en heeft een totale oppervlakte van 176,66 km², waarvan 175,90 km² land en 0,76 km² water.

Naast het dorp Barneveld telt de gemeente nog 8 dorpen: Voorthuizen, Garderen, Stroe, Terschuur, Zwartebroek, De Glind, Kootwijkerbroek en Kootwijk.

Ruim 3 jaar lang vinden er in de gemeenteraad van Barneveld discussies plaats over het installeren van windmolens. In 2020 werd bekend gemaakt dat er op het grondgebied Zwartebroek-Terschuur (Terbroek) windmolens waren gepland. Uit onderzoek van de gemeente was gebleken dat er hier 4 megawindmolens van 180m hoogte konden worden geplaatst.

Er is toen in het dorpshuis “de Belleman” in Zwartebroek een (protest) avond georganiseerd door Dorpsbelang en werd de Werkgroep Tegenwind Terbroek opgericht. Verschillende keren heb ik binnen de Commissie Samenleving Barneveld ingesproken. Helaas kreeg ik telkens maar 3 minuten.

Op 4 maart 2020 (en het is nog steeds relevant!) heb ik toen het volgende gedicht kunnen voordragen:

Aan de oostelijke horizon verschijnt een prachtige bol van goud,
die warmte en licht brengt en van ons houdt.
Haar gouden stralen verlichten het mooie Gelderse land,
een land gegeven door God en verfraaid door de mensenhand.
In de stilte van de ochtend beginnen de vogels met hun lied
en het is de mens die daar volop van geniet.
Het is de Zon die de baas is over het weer en het klimaat.
Dus,
zij is het die er over gaat.
In de afgelopen miljoenen jaren waren er periodes van kou en hitte.
Dit gebeurde al ver voordat de mens aan de klimaatknoppen ging zitten.
CO
2 is een broeikasgas en neemt warmtestraling op die de Aarde verlaat.
CO
2 doet echter niets meer want het is er al in overmaat.
CO
2 is de schuldige roepen Timmermans, Samsom, Nijpels en Minnesma.
Provincies en gemeentes volgen als slaven en denken verder niet na:
“Sluit de fossiele centrales en ga van het gas af”.
De burger is de dupe en de Overheid graaft hun graf.
Economische terugval, gebrek aan energie, kou en geril
is dat wat door de burger gekozen overheid wil?
Windturbines brengen de oplossing, zegt de Barneveldse gemeenteraad.
Weten zij dan echt niet dat dit met windmolens niet gaat?
Slagschaduw, straling, lawaai, stroomtekort en slapeloosheid,
dat krijgen wij door het nu voorliggende gemeentebeleid.
De avond valt en je hoort de koekoek met zijn stem.
Echter zijn boodschap is veranderd en hij roept nu met klem:
Schaam u, Schaam u, dat is nu wat je kunt horen,
en beste mensen, knoop dit maar in uw oren.
Mijn boodschap is luid, duidelijk en hard:
Geen windmolens in Barneveld bij deze energietransitie start.
De stilte van de avond brengt de mens tot rust en vrede,
maar straks hoort dit tot het verleden.
De stilte wordt verbroken door gezoem
Vroem…, Vroem…, Vroem…!

 

Enkele raadsleden knipoogden naar mij en dat deden ze door één oog langzaam te openen. Er volgden geen vragen of opmerkingen.

Ook is er nog een handtekenactie opgezet en het uiteindelijk resultaat is geweest, dat er werd afgezien van windmolen plaatsing in Terbroek!

Maar daarmee is Barneveld nog niet gevrijwaard van windmolens, want in de raadscommissie vergadering van 13 september 2023 werd het volgende door de nieuwe wethouder mevrouw de Heer naar voren gebracht:

Een gedeelte uit de Digitale editie Barneveldse Krant 18 september 2023

Wethouder Barneveld: “Windenergie blijft een optie”.

De gemeente Barneveld zal in de toekomst alleen maar meer, in plaats van minder duurzame energie moeten opwekken, wanneer er in de regio nieuwe afspraken over moeten worden gemaakt. Daarom blijft windenergie een belangrijke optie voor de gemeente. Dit ondanks het feit dat er verschillende belemmeringen voor bestaan en er ook weerstand in de samenleving is. Voor de lange termijnplanning zijn we nog steeds met windenergie bezig.

Dit krantenbericht was voor mij aanleiding om hierop te reageren d.m.v. een ingezonden brief, die op 20 september 2023 in de Barneveldse Krant is gepubliceerd:

Digitale editie Barneveldse Krant 20 september 2023

Ik wil commentaar geven op het artikel ”Windenergie blijft een optie” in de Barneveldse krant van maandag 18 september. Daarin zegt wethouder Jolanda de Heer onder meer het volgende:

“Voor de balans op ons elektriciteitsnet is het noodzakelijk om naast zonne-energie ook duurzame opwek door wind te hebben”.

Duurzame energie is de energie waarover de mensheid in de praktijk voor onbeperkte tijd kan beschikken en waarbij, door het gebruik ervan, het leefmilieu, de gezondheid van mensen en dieren en de mogelijkheden voor huidige en toekomstige generaties niet wordt benadeeld.

Windmolens voldoen NIET aan het criterium DUURZAAM en wel om de volgende redenen:

1. Op land hebben veel mensen dagelijks te maken met lawaaioverlast door windmolens. Volgens de Gezondheidsraad en het RIVM veroorzaakt geluidshinder op grote schaal slaapgebrek en stress. Op de lange termijn kan lawaai bovendien leiden tot hartklachten, een verhoogde bloeddruk en depressies. Als het zo doorgaat zal herrie binnen twintig jaar het milieuprobleem zijn met de grootste impact op de volksgezondheid in Nederland, stellen milieu- en geluidsdeskundigen.

2. Aan de sluipmoordenaar BISFENOL A wordt weinig aandacht besteed. Het betreft de erosie, die door wind, regen, hagel en sneeuw aan de wieken plaatsvindt. De erosie aan de wieken veroorzaakt fijnstof. Het fijnstof, dat ontstaat, vormt op zich al een gezondheidsprobleem, maar het fijnstof bevat ook nog eens BISFENOL A. Bisfenol A is een zeer gevaarlijk hormoon met schadelijke effecten op de voortplanting, giftig voor de lever, de stofwisseling, het immuunsysteem en de ontwikkeling van kinderen. Een rapport over Bisfenol A is in februari 2022 uitgebracht door een vijftal Nederlandse medische specialisten. Het is verboden om Bisphenol A onder de grond te stoppen. Met het begraven van versleten wieken begaat men dus een forse overtreding! Handhaven? Nooit van gehoord!

3. Slagschaduw en/of lichtschitteringen kunnen hinderlijk zijn voor de bewoners. De slagschaduw ontstaat als de zon op de ronddraaiende wieken schijnt, wat een ‘flikkering’ kan opleveren.
2,5 tot 14 flikkeringen per seconde kunnen zeeziekte of epilepsie opwekken bij wie daarvoor gevoelig is.

4. Windturbines zenden elektromagnetische straling uit. Bij omwonenden leidt dit tot allerlei gezondheidsklachten.

5.  Windturbines in het landschap worden als storend en lelijk ervaren. Het leidt tot aanzienlijk waardeverlies c.q. onverkoopbaarheid van woningen.

6. Voor de productie van windturbines zijn staal en aluminium nodig. De winning en productie hiervan is een kostbaar, vervuilend en een energievretend proces.

7. Voor de productie van de magneten in de windturbines is het kostbare en moeilijk te winnen aardmetaal Neodymium nodig. De winning in China is een zeer vervuilend proces, waarbij honderden arbeiders overlijden en duizenden mensen ernstig ziek worden.

Ap Cloosterman.

8. Ruim 90% van alle neodymium magneten komen nu uit China. De kans dat China een grondstoffen-importboycot instelt tegen Europa wordt geschat op meer dan 50% in de komende tien jaar. Daarmee is er geen zekerheid voor de nieuwbouw en vervanging van windmolens.

De keuze voor kerncentrales moet nu toch overduidelijk zijn,  Een kerncentrale neemt aanzienlijk minder ruimte in dan een qua energieopbrengst vergelijkbaar aantal windmolens.

Ap Cloosterman, Zwartebroek

Tot slot
Het schandpalen virus tiert nog welig en een vaccin komt er niet. Dus hoed u voor besmetting!

***