Door Cap Allon

De moord-en-brandschreeuwende alarmisten en de censuur van het establishment hebben hebben elkaar gevonden in hun verontwaardiging over een reeks nieuwe wetenschappelijke onderzoeken die hun hypothese van de antropogene opwarming van de aarde ter discussie stellen.

Studies als bewijs van stedelijke opwarming in gehomogeniseerde temperatuurregistraties (hier) en trends op het gebied van oppervlaktetemperatuur op het noordelijk halfrond sinds 1850 (hier) hebben een nieuw licht geworpen op klimaatstudies. Ze pasten objectieve wetenschappelijke methoden toe – altijd al de nagel aan de doodskist van het mainstream narratief.

Sinds hun publicatie zijn de auteurs van deze onderzoeken geconfronteerd met aanval na aanval van ‘activistische wetenschappers’ die ‘op agressieve wijze een georkestreerde desinformatiecampagne voeren om het werk en de wetenschappelijke reputatie van de auteurs in diskrediet te brengen’, vertelden de onderzoekers aan The Epoch Times. Van beledigingen op sociale media tot wanhopige FOIA-verzoeken van uiterst onprofessionele tijdschriftuitgevers en overheidswetenschappers: de controverse wordt steeds heviger.

William Happer.

Verschillende wetenschappers hebben geschokt gereageerd op de manier waarop degenen wier laatste onderzoek het officiële klimaatnarratief in twijfel trekt, worden aangepakt. William Happer, emeritus hoogleraar natuurkunde aan Princeton, is geschokt maar niet verrast: ‘Natuurlijk verwerpt de klimaatcultus alle informatie die politiek incorrect is, hoe wetenschappelijk correct deze ook is’, zei hij.

Deze onderzoeken worden zo hevig betwist omdat ze zich schuldig maken aan de ergste van alle dodelijke zonden: ze voeden het publieke scepticisme over de wetenschappelijke bevindingen van het IPCC en het verspreiden paniekzaaierij van deze organisatie die in strijd is met de feiten en die verwijst naar het ‘einde van de wereld’.

Bovenaan de lijst van IPCC-verdedigers staat hoogleraar atmosferische wetenschappen Michael Mann van de Pennsylvania State University.

Nadat hij de klimaatontkenners ‘vreselijke mensen…typisch onverdraagzaam, xenofoob, racistisch, vrouwonvriendelijk, homofoob, antisemitisch…’ had genoemd, beschimpte Mann opnieuw vooraanstaande auteurs van deze recente onderzoeken (waaronder een emeritus hoogleraar van Princeton en MIT). Hij gebruikte daarbij scheldwoorden en noemde ze “een groep klimaatontkenners.”

Mann, berucht in de wetenschappelijke gemeenschap vanwege zijn nu algemeen weerlegde ‘hockeystick’-grafiek noemde de redacteur van het tijdschrift Climate een ‘ontkennersclown’.

Manns standpunten zijn decennialang afgeschermd tegen behoorlijk wetenschappelijk (en fatsoenlijk) onderzoek, omdat ze veilig binnen het bereik vallen van wat er van een reguliere wetenschapper wordt verwacht. Mann volgt de regels en krijgt er goed voor betaald als universiteitsdocent.

Gavin Schmidt.

Aanvallen komen ook van Gavin Schmidt, directeur van het NASA’s Goddard Institute for Space Studies, die via een FOIA-verzoek toegang eist tot alle e-mails tussen de wetenschappers in kwestie (met name die waarbij Dr. Ned Nikolov betrokken is).

Dat lijkt een beetje veel. Schmidt weigert al tientallen jaren de beweringen van deze wetenschappers te bespreken. Zoals voormalig NASA-wetenschapper Dr. Roy Spencer. Toen deze aan de beurt was in een interview bij John Stossel, stond Schmidt op en liep weg van de set (zie video hierboven).

Schmidt dreef onlangs ook op X de spot met Patrick Moore en Willie Soon et al:

“De nieuwste grap van Soon et al. (2023) is slechts de nieuwste versie van de oude ‘het was de zon die het deed’-catastrofe waar Willie Soon en zijn collega’s al tientallen jaren op hameren”, zei Schmidt in een blogpost.

Judith Curry.

De reactie van de ‘alternatieve’ wetenschappelijke – steeds groeiende – gemeenschap was fel.

De blogpost van Schmidt “is niet-inhoudelijk en neerbuigend”, zegt klimatoloog Judith Curry. “De reactie van Schmidt, Mann en anderen, vooral met betrekking tot het FOIA-verzoek om redactionele discussies over deze studie, weerspiegelt hun voortdurende pogingen om zowel de wetenschappelijke als de publieke dialoog over klimaatverandering te controleren”, vertelde ze aan The Epoch Times. “Naar mijn mening heeft hun gedrag niet alleen een slechte invloed op hen, maar schaadt het ook de klimaatwetenschap.”

Curry, auteur van ‘Climate Uncertainty and Risk’, zei dat de nieuwe studie ‘een belangrijke kwestie aan de orde stelt die door het IPCC en veel klimaatwetenschappers onder het tapijt is geveegd.

“Bovendien blijft de kwestie van het stedelijke hitte-eilandeffect op de mondiale landtemperaturen onopgelost, wat ook werd beklemtoond in de studie van Soon et al.,” zei ze, en noemde het een nuttige bijdrage aan de klimaatwetenschappelijke literatuur.

Dr. Willie Soon, hoofdauteur van het onderzoek en directeur van het Centre for Environmental Research and Geosciences (CERES), legde uit dat de nieuwe onderzoeken van CERES-wetenschappers een grote bedreiging vormen voor machtige belangengroepen.

Willie Soon.

“Al meer dan dertig jaar zijn de beweringen en conclusies van de IPCC-rapporten van de Verenigde Naties onbetwist”, zegt Soon, voormalig lid van de Solar and Stellar Physics Division van het Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics. “Onze recente reeks van drie gepubliceerde onderzoeken laat zien dat deze beweringen wetenschappelijk onhoudbaar zijn. Onze bevindingen lijken de zwakke fundamenten van het IPCC te ondergraven, en dat moet de reden zijn waarom activisten als Schmidt en Mann ze onmiddellijk afwijzen en klagen.”

Al snel werd in 2021, samen met een aantal andere wetenschappers die bij de nieuwe onderzoeken betrokken waren, een ander fundamenteel onderzoek gepubliceerd waaruit bleek dat zonneactiviteit de hele waargenomen opwarming zou kunnen verklaren.

Wat ongebruikelijk is, is dat de studie sinds de publicatie meer dan 55.000 keer is gedownload.

Soon:

“De hoeveelheid aandacht die deze studie trekt onder mensen die de waarheid willen weten, kan de echte dreiging zijn waar Schmidt en Mann zich zorgen over maken”.

William Happer merkte op dat het laatste onderzoek van Dr. Soon, waarbij hij niet betrokken was, inderdaad veelbetekenend is en toont aan de wereld twee belangrijke en valide punten: er bestaan ​​“grote onzekerheden” over hoeveel opwarming er is geweest sinds 1850 en hoeveel daarvan te wijten zou kunnen zijn aan menselijke activiteit.

“Uit het onderzoek blijkt heel duidelijk dat er sprake is van een opwarming van de aarde in de stedelijke gegevens,” vervolgde Happer. “Deze extra opwarming in stedelijke versus landelijke gebieden wordt niet veroorzaakt door toenemende concentraties CO₂ en andere broeikasgassen. Het wordt veroorzaakt door mensen, maar kan niet worden teruggedraaid door een ruïneus netto-nulbeleid.”

William Happer, die gelooft dat de menselijke CO₂-uitstoot verantwoordelijk is voor een “relatief kleine bijdrage” aan de waargenomen “bescheiden opwarming”, was het eens met de conclusie van het onderzoek dat de beschikbare gegevens niet goed genoeg zijn om te bepalen hoe verschillende factoren, zoals vulkanen, zonnestraling en de uitstoot van broeikasgassen bijdragen aan de opwarming.

***

Bron hier.