James Skea, voorzitter IPCC.

Guus Berkhout, voorzitter Clintel.

 

 

 

 

 

 

 

 

Professor Dr. James Skea, Voorzitter van het IPCC.

Waarde Dr. Skea,

Op 25 augustus heeft Clintel u een aangetekende brief gestuurd met de trieste conclusie dat het IPCC het advies van de InterAcademy Council (IAC) review uit 2010 niet heeft opgevolgd.

Het IPCC Sixth Assessment Report (AR6) vertoont dezelfde gebreken als eerdere rapporten, namelijk een bevooroordeelde selectie van bewijsmateriaal, het onvermogen om echte controverses weer te geven en het onvermogen om voldoende aandacht te besteden aan goed gedocumenteerde alternatieve standpunten.

In dezelfde brief werden drie voorstellen van Clintel voor het IPCC als volgt geformuleerd:

– Dat het IPCC een team met vertegenwoordiging van Clintel en andere onafhankelijke personen, die niet betrokken zijn bij het IPCC-leiderschap, de opdracht geeft om te beoordelen of het IPCC de door de IAC Review van 2010 aanbevolen hervormingen volledig heeft geïmplementeerd en gevolgd, en of er meer hervormingen nodig zijn.

– Dat het IPCC prominente verklaringen van grote wereldleiders en mediakanalen die de inhoud van AR6 parafraseren, beoordeelt en de gegevens corrigeert waar deze verklaringen misleidend of onnauwkeurig zijn.

– Dat het IPCC vertegenwoordigers van Clintel ontmoet om input te krijgen over de belangrijkste tekortkomingen die in Clintels rapport The Frozen Climate Views of the IPCC worden benadrukt en die een formele correctie vereisen.

Er heeft zich ondertussen een nieuwe situatie voorgedaan die Clintel’s voorstel tot samenwerking zeer urgent maakt.

Onlangs hebben wetenschappers van CERES-Science drie belangrijke peer-reviewed wetenschappelijke artikelen gepubliceerd, die substantiële wetenschappelijke vooruitgang hebben opgeleverd in het zeer complexe wetenschappelijke probleem dat sinds het midden van de 19e eeuw technisch gezien de ‘detectie en attributie van klimaatverandering’ wordt genoemd.*

Kort samengevat, zijn de CERES-wetenschappers met een zeer belangrijke conclusie gekomen:

“De door het IPCC gekozen schattingen van de veranderingen in de zonneactiviteit (“total solar irradiance” of kortweg TSI) vertegenwoordigden slechts een kleine subset van de schattingen die door de wetenschappelijke gemeenschap worden gebruikt. Verschillende schattingen van de TSI die het IPCC in hun analyse had genegeerd, suggereren dat het grootste deel van de opwarming sinds de 19e eeuw van natuurlijke aard zou kunnen zijn – vooral op basis van de niet-verstedelijkte gegevens.”

Dit laatste is zeer relevant, gegeven het feit dat metingen in stedelijke gebieden steeds meer beïnvloed worden door het bekende ‘hitte-eilandeffect’.

*Zie het persbericht van 1 september 2023 voor een korte samenvatting van wat ze hebben gevonden. Voor een meer gedetailleerde samenvatting, zie hun recente blogpost van 8 september 2023.

Gegeven deze op data gebaseerde resultaten, moeten we op zijn minst concluderen dat de wetenschappelijke gemeenschap niet in een positie verkeert om te verklaren dat de mondiale temperatuurveranderingen sinds het midden van de 19e eeuw “grotendeels door de mens veroorzaakt” zijn, zoals IPCC AR6 beweerde. Een uitstekende gelegenheid om de dialoog aan te gaan zoals voorgesteld in mijn vorige brief aan u.

Helaas heeft een handvol activistische wetenschappers een georkestreerde desinformatiecampagne gevoerd om de bevindingen van de CERES-wetenschappers in diskrediet te brengen en verkeerd voor te stellen. Deze campagne lijkt grotendeels georganiseerd te zijn door het RealClimate.org-team (RealClimate.org).

Ik wil benadrukken dat het hier gaat om de essentie van het klimaatdebat: het vinden van de belangrijkste oorzaken van klimaatverandering. Laten we samen een open discussie organiseren over “de natuurlijke en menselijke oorzaken van klimaatverandering”.

We zijn er zeker van dat wetenschappelijke transparantie, eerlijkheid en openheid een positieve invloed zullen hebben op de geloofwaardigheid van het IPCC. We moeten samenwerken om de huidige dogma’s, harde polarisatie en uitsluitingen, waarvan we in de wetenschappelijke gemeenschap steeds meer getuige zijn, te elimineren.

Ten slotte zal Clintel publiekelijk verklaren dat de campagne van RealClimate.org niet de juiste manier is om een wetenschappelijk debat te voeren. Ik hoop dat het IPCC hetzelfde zal doen.

Ik hoop spoedig iets van u te vernemen,

Hoogachtend,

Dr. A.J. (Guus) Berkhout, voorzitter van Clintel

Emeritus hoogleraar geofysica

Lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

***


“Climate change is an existential threat to our planet. My ambition is to lead an IPCC that is truly representative and inclusive, an IPCC looking to the future while exploiting the opportunities that we have in the present. An IPCC where everyone feels valued and heard.

In this, I will pursue three priorities – improving inclusiveness and diversity, shielding scientific integrity and policy relevance of IPCC assessment reports, and making the effective use of the best available science on climate change. My actions as the Chair of the IPCC will ensure that these ambitions are realized.”

James Skea

Bron hier.